Byl byste dobrým psychologem?

..

Podle Schönfelda se psychologické vlohy v písmu poznají podle plné střední zóny ve spojení s alespoň částečně hubenou (kostrovitou nebo zjednodušenou) zónou horní, s vlnitými, nitkovitými nebo girlandovitými konci slov.

Dohromady to znamená šíři pozorovací a citovou, lidské teplo, smysl pro empirii + schopnost od pozorovaného abstrahovat a převádět na obecné (generalizace) + otevřenost a empatie v lidském kontaktu.

Ale ne vždy stačí empatie: Kdybychom od psychologa žádali ještě kongruenci, zdravou míru autenticity, měli bychom v písmu hledat vyvážený poměr mezi formou a pohybem (= 2. nebo 3. stupeň fixace), rytmus a určitou dávku individuálnosti (vzdálení se od školní předlohy). Tyto indicie by nám signalizovaly, že před sebou máme člověka, který si psychologií jen neřeší své vlastní problémy a je schopen pružně reagovat na potřeby klienta.

Nicméně písmo onoho pána nahoře, vypadalo takto:


..

Žádné komentáře: