Tlak

Popsatelný znak rukopisu

Tlakem se v rukopisu manifestuje libido, psychická energie, pudovost, vitalita a intenzita prožívání pisatele.
Tlak zjišťujeme z rozdílu mezi tahy jdoucími k pisateli a tahy jdoucími vzhůru. Rytmicky tlakové písmo působí plasticky, jakoby trojrozměrně - písmo je obohaceno o třetí rozměr, který je kolmý k rovině psací plochy - o hloubku. Písmo se vrývá do papíru a zase z něj vystupuje. Charakter čáry pulzuje, čára se a ztenčuje a rozšiřuje.

Tlakově slabé písmo naopak působí chudě a neplasticky, pohybuje se po papíru příliš lehce, klouže po něm, nevstupuje do hloubky, jakoby se pisatel bál přitlačit: nemá potřebu vydávat větší sílu než je nezbytně nutná.

Naopak silný tlak vyjadřuje zážitek psacího odporu, pisatel demonstruje svou vitální, pudovou sílu tím, že si symbolicky podmaňuje psací podložku. Když papír otočíme, můžeme si všimnout vryté stopy i na druhé straně.Silný tlak
 • vitalita: psychická zatížitelnost, zvládání stresu, dobrá regenerace sil, potřeba aktivity, potřeba zdolávat překážky (energetický potenciál může a nemusí být využit - křečovitost, tlakové nepravidelnost, těsnost)
 • produktivnost, sebejistotaa, odvaha, bojovnost, pocit vlastní síly, pocit zakořeněnosti, pudovost, smyslovost
 • materialismus
 • mužskost
 • silná citovost a intenzita prožívání: vřelost, bezprostřednost, prudkost, vášnivost, náruživost, snadná podrážděnost
 • hrubší motorika manuálně pracujícího člověkaAguirre, hněv boží (Klaus Kinski)

 • dominance: výkonnost, sebejistota, nezávislost, přesvědčivost, potřeba moci, panovačnost, soutěživost, rozhodnost, vůdčí a dobyvatelské sklony
 • psychická stálost a odolnost, zásadovost, zodpovědnost, svědomitost, důkladnost, náročnost
 • hostilita: hrubost, nepřátelskost, tvrdost, agresivita, surovost
 • těžkopádnost, tvrdohlavost, nepřístupnost

tlakové zdůrazěnní vertikálních tahů:

 • rozhodnost, pevnost postojů (nenechá se zviklat)

tlakové zdůrazěnní horizontálních tahů:

 • autoritativnost, potřeba uplatnění, obrana proti okolí, orientace na cíl


Slabý tlak
 • převaha duchovních zájmů
 • nízká vitalita: slabší psychická zatížitelnost a zvládání stresu, nižší regenerace sil, znavitelnost, nedostatek vytrvalosti
 • vnitřní nejistota, odcizení světu, slabý pocit vlastní síly
 • potíže s rozhodováním a s koncentrací
 • slabá pudovost a menší hloubka prožitků
 • ženskost


Leonardo da Vinci: La Scapigliata


 • labilita: neklid, vzrušivost, dotknutelnost, vydražditelnost, zvýšená aktivita, střídání nálad, podléhání okolí, nepevnost ve vztazích
 • senzitivita, citová oslovitelnost (dojmy), přecitlivělost, sugestibilita, vysoká vnímavost smyslová i intuitivní
 • duševní hbitost, intuice, intelektualismus
 • estetické potřeby, tolerance, taktnost
 • submisivita: mírnost, poslušenost, přizpůsobivost navenek, nepevnost, názorů, povolnost, zbabělost


Nepravidelný tlak
 • nezvládnutí pudové energie
 • labilita, impulzivita, nevypočitatelnost reakcí

Tlakové bloky
(skvrny v celkovém rozložení textu)
 • citové výkyvy, nahromaděné afekty

Bobtnavý tah
(rozmazané uzlíky, skvrnky v ohybech čar)
 • afektivní a sexuální vydražditelnost
 • povaha, která se věčně žene za požitky a nikdy nemá dost, neukojitelný hlad po stimulaci
 • jakási nesrovnalost věku: nemožnost najít klid stáří
 • příčiny:
  • energetické bloky, potlačení - vybíjí se v afektech, náhlých vzplanutích
  • somatické vlivy (hormony, klimakterium, puberta)

Ubývání tlaku v základním tahu

 • nepevnost charakteru
 • snížená pracovní schopost - postupně ubývá sil, ale i vůle a sebeovládání:
 • krutost, sadismus

Tlakově oslabené dolní délky
 • sublimace (odjímání) libida z pudové oblasti:
 • vede k nezkořeněnosti, oslabení imunity, fyzickému vyčerpání (může být dočasné)

Přemístěný tlak

obvykle tah k sobě vlasový, tah od sebe s přítlakem (tedy obráceně proti přirozenému instinktu):
 • značí manýru, popření přirozenosti

Nehmotné křivky

tenká, odlehčená čára, která jakoby se místy vznášela nad psací plochou, takže se zdá, že tah je přerušený, ale pohyb čáry lze tušit
 • intuitivní schopnosti
 • v horní zóně: předvídavost, kombinační schopnosti se vzdálených oblastí poznání
 • ve střední zóně: vidění za roh, praktické předjímání, intuitivní chápání lidí
 • v dolní zóně: u vynálezců (oblast hmoty)

Tlakově zesílené začátky slov

 • snaha vyvolat dojem (důraz na vstupní gesto)

Tlakově zesílené konce slov

 • autoritativnost, obviňování, neústupnost
 • při kyjovitých tvarech nebo hostilním písmu projev agrese