Pravidelnost

Pravidelnost písma je tím větší, čím menší jsou výkyvy písmových prvků, zejména velikosti, plochy, šířky a tlaku. Čím více naopak kolísají, tím je písmo nepravidelnější. (Schönfeld)

K tomu, abychom dosáhli neproměnlivosti prvků, musíme mít dostatek vůle. Proto míra pravidelnosti vypovídá o převaze vůle - nebo citů a instinktů.

Zvýšený projev vůle vede vždy k nucenosti a sebekontrole, ale i ke ztrátě spontaneity, strojenosti až přetvářce (pevná maska, naškrobená košile, která už nejde svléknout; "německá disciplína")

Je-li někdo zvyklý psát pravidelně, protože jeho vůle je daleko silnější než citovost, je pro něj nemožné předstírat spontánní, živé, nepravidelné písmo. Opačně to možné je. Impulzivní člověk může předstírat (tím že se přinutí, soustředí a píše pomaleji) pravidelné písmo. Pravidelnost, stejně jako tlak a nespojitost, patří mezi znaky, které lze předstírat.
Silně pravidelné písmo
vůle naprosto potlačuje cit
 • ochuzený citový život: chladnost, střízlivost, lhostejnost
 • šablonovitý, nudný člověk
 • podobnost stroji, automatu na plnění povinností
Pravidelné písmo
vůle převažuje nad citem
 • odolnost, pevnost, stálost
 • vytrvalost, důslednost
 • smysl pro pořádek
 • smysl pro povinnost
 • rozvážnost
pravidelnost+ úhlové vázání + písmo bez tlaku: odpor, který vůle překonává, je nepatrný; city a vášně jsou slabé, a proto je i lehko zvládnout

pravidelnost + úhlové vázání a tlakové písmo: 1) zvládnutí a ukáznění silných pudů, velká vášnivost držený na uzdě ještě mocnější vůlí; nebo 2) těžkomyslnost


Nepravidelnost
Uvedený význam nepravidelnosti platí především v pomalejším rukopisu. V rychlém písmu ztrácí nepravidelnost svou výpovědní hodnotu:
 • pudy a city vítězí nad vůlí, citová povaha (Klages)
 • živost, vášnivost, intenzita duševních popudů
 • nestálost, vrtkavost, nevypočitatelnost
 • nerozhodnost
 • chybí vytrvalost
 • nezáměrnost, bezcílnost
 • podléháním svodům (chybí energie vůle kterou by napřel proti dojmům)
 • kolísání nálady, labilní afektivita
 • sklon ke střídání sympatických a antipatických reakcí
+ nepravidelnost ve výšce písmene i:
 • citlivost, empatie
+ slabý tlak:
 • větší labilita
 • slabá vůle
 • bázlivost
 • nedůtklivost jako důsledek pocitu méněcennosti
+ silný tlak
 • aktivní energie + afektivní chování
 • mohutná pudovost
 • agresivita, nedostatek vlády, prchlivost
 • energie je tak velká, že ji vůle nemůže ovládnout
.