Podpis

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu.


klikněte pro zvětšeníV grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele (sebepojetí).


 • podpis shodný s rukopisem
  • pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu

podpis shodný s rukopisem - Tomáš Baťa
Liší se však sklonem: tzn. přes únavu nebo skleslost si ve své "profesionálním já" uchovává prvek nadšení a bojeschopnosti. Všimněte si tečky za podpisem - punctus, howgh (pedantismus).


 • zdůrazněný podpis
  • pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý
  • vyumělkovanost podpisu: narcismus

zdůrazněný podpis - Roman Šebrle
Do očí bijící kontrast mezi relativně chlapeckým (nezralým) reálným já a značně ambiciózním a nafouklým podpisem. • nenápadný, potlačený podpis
  • podceňování se, komplex méněcennosti
  • přirozená skromnost
 • podpis ležatější než rukopis
  • navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)
 • podpis kolmější než rukopisu
  • přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj
 • stabilní podpis
  • stabilita osobnosti
  • nebo maska stability
 • proměnlivý podpis
  • labilita
  • kolísavý sebecit
  • vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

 • křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí
  • odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně
  • zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

 • čitelný podpis
  • odpovědnost za své postoje, stojí si za svým
  • hrdost na sebe sama
  • názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)
 • nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)
  • originalita
  • nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)
  • větší možnost přetvářky

 • podpis umístěný vlevo
  • opatrnost, tíhnutí k minulosti
  • výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů
 • podpis umístěný zřetelně vpravo
  • stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako peče'ť)
  • větší orientace na budoucnost
 • stoupající a zvětšující se podpis
  • neukojitelná ctižádostivost
 • přešrktnutý podpis
  • znak sebepopření nebo obrany
  • pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy
 • podpis obalený čarami
  • nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem "svého já"
 • tečka za podpisem
  • extrémní opatrnost nebo pedantismus

 • dále sledujeme do jakých kvadrantů tahy podpisu zasahují a podle toho je interpretujeme


Další podpisy slavných osobností najdete zde.

.