Podpis

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu.


klikněte pro zvětšení



V grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele (sebepojetí).


 • podpis shodný s rukopisem
  • pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu

podpis shodný s rukopisem - Tomáš Baťa
Liší se však sklonem: tzn. přes únavu nebo skleslost si ve své "profesionálním já" uchovává prvek nadšení a bojeschopnosti. Všimněte si tečky za podpisem - punctus, howgh (pedantismus).


 • zdůrazněný podpis
  • pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý
  • vyumělkovanost podpisu: narcismus

zdůrazněný podpis - Roman Šebrle
Do očí bijící kontrast mezi relativně chlapeckým (nezralým) reálným já a značně ambiciózním a nafouklým podpisem.



 • nenápadný, potlačený podpis
  • podceňování se, komplex méněcennosti
  • přirozená skromnost
 • podpis ležatější než rukopis
  • navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)
 • podpis kolmější než rukopisu
  • přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj
 • stabilní podpis
  • stabilita osobnosti
  • nebo maska stability
 • proměnlivý podpis
  • labilita
  • kolísavý sebecit
  • vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

 • křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí
  • odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně
  • zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

 • čitelný podpis
  • odpovědnost za své postoje, stojí si za svým
  • hrdost na sebe sama
  • názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)
 • nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)
  • originalita
  • nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)
  • větší možnost přetvářky

 • podpis umístěný vlevo
  • opatrnost, tíhnutí k minulosti
  • výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů
 • podpis umístěný zřetelně vpravo
  • stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako peče'ť)
  • větší orientace na budoucnost
 • stoupající a zvětšující se podpis
  • neukojitelná ctižádostivost
 • přešrktnutý podpis
  • znak sebepopření nebo obrany
  • pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy
 • podpis obalený čarami
  • nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem "svého já"
 • tečka za podpisem
  • extrémní opatrnost nebo pedantismus

 • dále sledujeme do jakých kvadrantů tahy podpisu zasahují a podle toho je interpretujeme


Další podpisy slavných osobností najdete zde.

.