Arkáda

Způsob vázání
Arkáda svým tvarem připomíná obrácenou nádobu (opak girlandy) nebo architektonický prvek vznosného monumentálního oblouku. Symbolizuje vznešenost, ale i uzavřenost, která má obrannou, ochranou funkci - jako val, který pisatele chrání a izoluje před zraky zvenčí. Pisatel arkády si (jako kdysi šlechta) potrpí na obřadnost a styl, který může být známkou vnitřní velikosti a etické výše, ale v písmu obyčejných, malých lidí (těsnost, drobné písmo) je spíše známkou stažení se do bezpečné ulity před vnějším světem skrze přetvářku a distanci. Pisatelé arkád bývají upjatější, křečovitější a ve vztazích méně upřímní. Jsou rozvážní a uzavření. Jsou však také stabilnější, schopní snést určitou zátěž jako stejnojmenný architektonický prvek.


"Všude tam, kde se pěstuje mravní zdání, kde se složka pastorální a rétorická klade nad obyčejnou pravdivost, kde se, jinými slovy, konvenční soustava neupřímnosti stává základem lidských vztahů, tam najdeme arkádu." (Max Pulver)

Nejčastěji se arkáda vyskytuje v písmu s
fixací IVa nebo II, u školního písma I.

Arkáda vyjadřuje:

 • rozvážnost, opatrnost
 • smysl pro reprezentaci, tradici a styl, důraz na formu
 • smysl pro estetiku
 • přivlastňovací, materiální pud (ve spojení s jinými znaky)
 • sebeovládání
 • pevná, pravá arkáda ztělesňuje řád a stabilitu
 • upjatost, prudérnost, konvenčnost
 • snaha působit morálně, což může být pouhá maska
 • snaha o distanci, introverze
 • izolace nitra, zábrany, egocentrismus, uzavřenost
 • citový chlad, potlačování pocitů a pudů
 • není příliš citově účastný
 • neupřímnost, předstírání
 • může upadat do sebeklamu
 • podlézavost, podřídivost

Zavináčová
arkáda (tvarová zvrácenost, která popírá nosnou vznešenost arkády)
 • narcismus, egocentrismus
 • vypočítavá (poněkud slizká) vlídnost a roztomilost
 • narcistické chování "na efekt"
 • falešná bodrost
 • nafouklé, ale slabé já
 • formální laskavost při vnitřní neúčasti

Podepřená (opřená) arkáda

 • vypočítavá zdrženlivost, mazanost, pozérství
 • známka neupřímnosti

Úhlová
arkáda
 • činorodost + formálnost
 • závislost na konvencích
 • kultivovanost postoje
 • už neobsahuje věcnost úhlu ani nezávislost arkády

Úvodní arkáda

 • záliba ve formalitách, obřadnosti
 • snaha o efekt
 • okázalost

Koncová arkáda

 • rozpačitost, stydlivost, bloky v komunikaci (s fixací IVb)
 • zabrzdění spontánního projevu z vypočítavosti (drápovitý tvar zavinutý doleva)
 • zesílený, sahá pod linku: umíněnost

Arkáda + občasná
girlanda
 • přes převažující masku a formálnost chování probleskne tu a tam dětsky belelstná otevřenost (kombinace obou projevů v jednání s lidmi)

Arkáda + pravidelnost

 • silná sebekontrola
 • člověk se navenek snaží zachovat zdání přizpůsobivosti

Arkáda + toporný tlak

 • zábrany

Arkáda + slabý tlak + zkrácené základní a koncové tahy

 • přehnaná až patologická opatrnost ze strachu vyzradit příliš

Arkáda + šířka

 • egoistická, svéřepá zaměřenost na cíl
 • šířka a pravý sklon vlastnosti arkád zmírňuje

Arkáda + těsnost

 • těsnost vlastnosti arkád zesiluje

Arkáda + výrazný sklon

 • proměňuje odstup, introverzi akády ve chtěnou masku sociálního chování
 • přetvářka, mazanost, pozérství
.