Souladnost

harmoničnost, vyváženost

"Souladné písmo je v optické rovnováze a jeho jednotlivé součásti jsou
rytmicky vyvážené." (Schönfeld)

Vermeer: Žena držící váhy. Všimněte si, že váhy jsou ve skutečnosti prázdné.


Souladné písmo může vzniknout jen tehdy, není-li přítomna žádná nesourodost v průběhu impulzů, když je pisatel
klidný, uvážlivý, rozjímavý. Apatičnost, necitelnost nebo na druhé straně rozladěnost, afekt nebo jakýkoli jiný rozlad způsobuje optické narušení rovnováhy a rozvržení hmoty. Souladnost je tedy rozvržení písma, které může vzniknout, jen je-li pisatelův duševní stav v rovnováze.


Souladnost (harmoničnost):
  • vyrovnanost a zralost pisatele ve vztahu k sobě i ke světu
  • klid, rozvaha, rozjímavost

Lehce rozvolněná souladnost
  • duševní svěžest, vnímavost, dojmovost, něha, jemnocit, senzibilita (Klages)
Představme si ručičku vah, jež je lehce rozkmitaná vlivem duševní citlivosti. Pro vyvolání rozkmitu stačí nepatrný vjem. Nebo si představme jemně rozčeřenou hladinu rybníka .


Nesouladnost

písmo působí nerovnoměrně, neklidně, neovladatelně, přehnaně - nebo naopak - neživotně, ochlable, monotónně a strojově.

Vždy si položme otázku: které prvky rukopisu narušují celkovou souladnost (harmoničnost) rukopisu? Co je příliš mnoho nebo příliš málo zdůrazněno? To je důležitý klíč k určení příčiny jeho vnitřní nerovnováhy.

Nesouladnost písma svědčí o nerovnováze citových reakcí. Pisatel reaguje přehnaně, protože má tendenci být ve stavu podrážděnosti, neklidu, rozčilení - je jaksi připaven "vystřelit" víc, než žádá situace - nebo naopak reaguje méně, protože je ve stavu utlumeném, apatickém a strnulém; práh jeho reakcí je zvýšený.

Oba extrémy, podrážděnost i apatie, svědčí o duševním stavu, který je
vzdálen optimální úrovni emocionální a energetické aktivace, bdělosti a citlivosti.

Nesouladnost písma - psychologický význam:
  • afektivita
  • konfliktnost
  • neklid
  • pocity nespokojenosti
  • útlum
  • strnulost
  • apatie