Plnost - hubenost

Plnost a hubenost je popsatelný znak rukopisu, který vypovídá o poměru citovosti a představivosti (plnost) vůči logice a racionalitě (hubenost). Pisatel plného písma uvažuje spíše názorně a plasticky (vizualizace), zatímco pisatel hubeného písma abstraktně a pojmově (verbalizace). Prvky plnosti i hubenosti značí, že pisatel je schopen kreativně kombinovat představivost i kritické myšlení.


Plnost

Plné tvary vznikají tím, že se co nejkratší křivka snaží obsáhnout co největší plochu. Vzniknou tak útvary podobné nakynutým obláčkům nebo nafouknutým balónkům. Plnější písmo má tendenci ke kulatosti a obloukovitosti, jeho smyčky jsou objemné a nadýchané, zabírají hodně prostoru.

plnost
 • názorné myšlení, představivost
 • citovost
 • optimistické ladění
 • vázanost na pudy a nevědomí
 • subjektivita, snění, nekritičnost, podléhání iluzím a emocím,
 • náročnost, afektovanost
 • citově podmíněná sebejistota
 • naivita, optimistické očekávání, nadšení, které se mění ve zklamání
 • city přeceňují subjektivně významné skutečnosti a zabarvují vnímání reality, protože na druhé straně člověk pomíjí to, co ho citově "nenadchne"
 • zesílený princip duše, barevnosti, životnosti, temperamentu, plnokrevnosti života; důraz na zkušenost, subjektivní hlubokou výpověď, na poznání, které je předáváno uměním
 • v horní zóně:
  • fantazie, duch uvažuje v obrazech, lyrismus, iluzivnost
 • střední zóna:
  • citové bohatství, srdečnost, vřelost,
  • + levoběžnost: sebestřednost, nafoukanost, domýšlivost, ješitnost
 • dolní zóna:
  • pevné zakořenění
  • materiální zaměření
  • primitivní potřeba sebeuplatnění (samorostlost)
  • erotická představivost
  • potřeba ochrany a hýčkáníHubenost

Hubenost vzniká opačně: křivka uzavírá co nejmenší obsah při co největší délce. Jako bychom z balónků vyfoukli všechen vzduch, takže nám zbyde jen holá kostra skutečnosti, bez příkras a zkreslení, ale také šedá a bezbarvá.

hubenost, těsnost
(Pokus o vztah obou mladých pisatelů, jejichž písmo vidíme na této stránce, skončil bohužel předčasně (ke zklamání pisatelky). Jak je to vlastně s tou přitažlivostí protikladů? Poznáte které písmo patří muži a které ženě?)

 • racionalita, kritičnost, realismus, věcnost, nechuť ke spekulacím
 • abstraktní a teoretické myšlení
 • schopnost koncentrace, pasivní vůle, sebedisciplína, ukázněnost
 • opatrnost, suchost, ostych, vnitřní napětí, nedostatek vřelosti a lidské účasti
 • realitě se brání skepsí a pesimismem (očekává horší), aby pak nebyl zklamán
 • potlačuje emoce, aby docílil objektivity
 • podceňuje subjektivní faktor
 • princip ducha, transcendence přírody

El Greco

 • horní zóna:
  • abstraktní a teoretické myšlení, zobecňování a redukce reality na základní vzorce ("matematickou" kostru)
  • bystrost
  • formalismus bez fantazie
 • střední zóna:
  • skromnost, nenáročnost, vážnost, plachost,
  • podceňování se (jakožto opak nafukování se u plnosti)
  • citová plochost, strohost výrazu
  • neprůhlednost
 • dolní zóna:
  • racionalizace pudové oblasti
  • potlačování pudů
  • pruderie, nespokojenost

.