Extraverze - Introverze


Jak píšou extraverti a introverti? Co na to grafologie?


Tyto pojmy jsou už dnes běžnou součástí našeho slovníku. Původně je vynalezl C. G. Jung, který se však inspiroval u Otty Grosse. Spojením dvou os (introverze vs extraverze a stabilita vs labilita) dostaneme 4 hlavní temperamenty (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik). Stejně jako temperament je i extraverze - introverze součástí temperamentu, je to typová vlastnost, která je z velké míry daná biologicky, je nám vrozena od dětství. Během života se může pod tlakem okolí vyvíjet, ale pokud jdeme proti naší vrozené tendenci, necítíme se ve své kůži.

Rozlišení extraverze - introverze vypovídá o nasměrování energie ven (extravert) nebo dovnitř (introvert).

Připomeňme, že "čistý" introvert nebo extravert je fikce, absolutní typy reálně neexistují. Jsme směsí obojího, některé naše vlastnosti jsou spíše introvertní, jiné extravertní. Nicméně určitá (energetická) tendence obvykle převažuje.

Statisticky mají lidé krajně extrovertní nebo krajně introvertní tendenci k větší labilitě, zatímco lidé méně vyhranění dovnitř nebo ven bývají stabilnější.

Extravert

Vymezení extraverta podle Junga
:

 • Extravert se chová vůči objektu pozitivně. Staví se k jeho významu kladně do té míry, že své subjektivní zaměření orientuje neustále podle objektu a na něj ho také vztahuje.
 • Extrovertní zaměření je motivováno zvnějšku a je řízeno vnějšími, objektivními činiteli a vztahy; chová se vůči objektu pozitivně
 • Zvláštností extraverta je, že se stále vydává a do všeho se šíří.

Typický extravert je

 • družný, má hodně přátel, silnou potřebu kontaktů
 • sociálně přizpůsobivý, potřebuje změnu
 • aktivní, dynamický, neustále hnán za dalšími podněty
 • jedná impulzivně, spontánně, nedostatečně plánuje, je nespolehlivý
 • optimistický, sdílný, bezstarostný
 • sebevědomý, přehlíží detaily
 • umí jednat s lidmi, ale méně je chápe

Extraverti prý při vrcholových zážitcích propukají v nezadržitelný smích.

Introvert

 • pomalé písmo (méně aktivní a reaktivní; klidný a soustředěný)

Vymezení introverta
:
 • Introvert se chová vůči objektu abstrahujícím způsobem; v podstatě se neustále snaží odejmout objektu libido, jako by měl zamezit přílišnému vlivu objektu.
 • Introvertní zaměření je motivováno zevnitř a je řízeno vnitřními, subjektivními činiteli.
 • Introvert má tendenci bránit se proti vnějším nárokům, zdržovat se všech výdajů energie, které se vztahují přímo na objekt.

Typický introvert je
 • uzavřený, zásadový, introspektivní, přemýšlivý
 • má méně přátel, ale jeho vztahy jsou hlubší
 • má potíže s jednáním s lidmi
 • je spíše pesimistický, kritický
 • má potíže se sebedůvěrou, je vnitřně napjatý
 • dobře se ovládá, je spolehlivý
 • více se zaměřuje na minulost a vzpomínky
 • hůře se adaptuje na vnější svět

Introverti při vrcholovém zážitku pláčou hlubokým dojetím.


introverze


5 komentářů:

Vojtěch Franče řekl(a)...

Jak jednat s introverty - Comix
http://www.kotzendes-einhorn.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/dr-carmella-introverted.jpeg

Unknown řekl(a)...

mě by zajímalo jak se může stát z introverta extrovert, kde vzít tu energii, odhodlání jistotu,inspiraci....může to snad změnit podpora ,akceptování-chvála-jistota,láska, životabudič nebo jiné aspekty? ...díky

Svicar řekl(a)...

@hudynny100:
Býval jsem veliký introvert, nebo alespoň o mnoho větší, než jsem teď. (Dle testů jsem přesně na hranici intoverze/extroverze), změnil jsem se díky postupné, větší socializaci, začal jsem sportovat v kolektivu, navštěvovat koncerty, chodit s přáteli do hospod a snažil se překonávat strach. A taky začal navázal vztah s dívkou. Jde prostě jen o to se občas překonat a vylézt z ochranné bubliny. Ale pořád jsou dny, kdy radši strávím celý den o samotě, než se zaobírat někým nebo něčím jiným.

podzim2015 řekl(a)...

Ani jedno z písem není čitelné. Ale introvertní písmo alespoň šetří papírem.

Radka Z. řekl(a)...

Chystám se psát článek na téma introverze, a tak se dívám, co už o tom napsali jiní. Líbí se mi, že to tu berete od Junga a srovnání písem je velmi zajímavé a je tedy nesporné, že jsem introvert, a když si vzpomenu, jaké písmo mají moji přátelé, také to většinou sedí k jejich povahám.