Řádky

Řádky neboli způsob řádkování vypovídá o psychické stabilitě pisatele, o způsobu, jak nakládá s vlastními silami a o jeho vnitřní motivaci, která ho pohání vpřed.


 • rovný řádek
  • projev pasivní vůle: stabilita, pevnost, spolehlivost, smysl pro pořádek
  • zatížitelnost, výdrž
  • cílevědomost, realismus, racionalita
 • stoupající řádek
  • nadšení, optimismus, radost, horlivost
  • lehkovážnost, neopatrnost, odvaha
  • někdy vyjadřuje naopak kompenzace skepse a skleslosti: za maskou smíška může být hluboký smutek
  • silně stoupající: momentální stav euforie
 • stupňovitě (taškovitě) stoupající řádek
  • po počátečním nadšení dojde vytrvalost a energie
  • lehkomyslnost, podléhá momentálním popudům
  • ale zápasí s vlastní afektivitou, snaží se ji ovládnout
 • kolísavý řádek
  • mírně vlnivý: citlivost, přizpůsobivost, diplomacie, nerozhodnost (analogie nitky)
  • silně kolísavý: nejistota, nerozhodnost, labilita, nepředvídatelná náladovost
 • klesající řádek
  • převažuje pesimistické ladění
  • únava, rezignace, pasivita, deprese
  • nízká odolnost a sebedůvěra
 • stupňovitě (taškovitě) klesající řádek nebo propady pod linku nebo poklesávající konce slov
  • pisatel bojuje vůlí proti skepsi, skleslosti a depresi, popř. pocitům méněcennosti
 • klenutý (vypouklý) řádek
  • počáteční nadšení a aktivita ochabne,
  • neumí věci dotahovat do konce
  • snadná unavitelnost nebo rozptýlitelnost: zaujme ho něco jiného
 • hloubený (vydutý) řádek
  • po počáteční skepsi a obavách vzroste chuť a sebedůvěra činnost dokončit
  • mobilizace sil
  • pesimismus -> optimismus
----------------------------------------------------------------------------------
 • písmena nad linkou
  • pohybuje se nad úrovní reality
  • idealismus, snění
  • známka nezralosti nebo citové nevyrovnanosti
 • tahy přesahují naopak pod linku
  • náhlé snížení úrovně energetického napětí potřebné k bdělosti -> vpád nevědomých obsahů
  • nemůže se ubránit něvědomým vlivům, které ho stahují dolů
  • smutek, pasivita
 • preferuje linkovaný nebo čtverečkovaný papír
  • potřebuje pravidla nebo nějakou jinou oporu, kterých by se podržel nebo by je naopak vyvracel