Fáze psychosexuálního vývoje podle Freuda

Sigmund Freud
a jejich projevy v písmu

Ideálem psychosexuální zralosti je fáze genitální. Mnoho lidí však zůstává i v dospělosti částečně fixováno na nižší vývojové fáze (orální, anální, falickou.) Tyto fáze odpovídají důležitým stupňům vývoje v raném dětství. Fixace na nižší vývojovou fázi může být spolu s traumatickou situací příčinou vzniku neurózy. Častěji, a hlavně v dnešní době, kdy se postoj k sexualitě proměnil, dochází spíše ke vlivu té které ranné vývojové fáze na charakter člověka a jeho chápání erotických vztahů.


Orální fáze


odpovídá nejrannějšímu dětskému období, kdy je slast získávána prostřednictvím sání (mateřského prsu). V tomto období se u nás vytváří pocit jistoty a bezpečí, popřípadě úzkost a pocit nejistoty, v závislosti na uspokojení našich základních potřeb, na chování a emocionálním naladění matky, které se na nás přenáší (úzkostná matka předává úzkost.)

Důležitá je i délka kojení: kmeny s dlouhou dobou kojení se v dospělosti chovají srdnatě, bojovně a odvážně, jsou schopny obětovat život ve prospěch kmene. Naopak kmeny s krátkou dobou kojení jsou v dospělosti ustrašení, podezíraví a agresivně - vydražditelní, protože jsou neustále úzkostně naladěni.

Orální fixace se v dospělosti projevuje nejčastěji jako závislost (na jídle, partnerovi, kouření, nových poznatcích - "hltáme je"). Tyto náhradní objekty nám mají zaplňovat úzkostný prostor (frustraci) z ranného dětství.

Orální typy
 • mají většinou srdečný vztah k dětem, přírodě, mateřství a ženám obecně
 • někdy bývají narcistní
 • jsou zaměřeni na příjmání - dávání jim činí problém
 • chtějí být v přehnané míře zahrnováni péčí a pozorností
 • vyžadují podporu
 • manipulace jako projev pasivní agrese

V písmu se orální fixace projevuje v dolním pásmu tvarem kolíbky, nedovřené smyčky nebo smyčkou odvátou doleva. (Znaky levoběžnosti)Anální fáze


odpovídá době batolete, kdy chodíme na nočník a učíme se "zadržovat." Dítě zakouší pocit hrdosti, když se mu to daří ("umím to! jsem nejlepší!"), pociťuje slastný pocit vlastnění svého výtvoru ("moje!") Stává se poslušné vůči autoritě nebo se naopak pokouší vzdorovat a stát vůči ní v opozici. Tyto vzroce mohou ovlivnit charakter na celý život (pokud se nepodaří úspěšně dozrát do fáze genitální).

Anální charakter
se vyznačuje těmito vlastnostmi:
 • spořivost, hromadění majetku (zadržování), sklon ke sběratelství ("moje!")
 • nutkavá potřeba čistoty (dle Freuda je to reaktivní výtvor na pudovu zálibu v nečistém - pokouší se "odčinit" své chtění, protože ho provází pocit viny) -> může vést k nutkavé neuróze, čistotným rituálům, parodii "zbožného člověka", který ze sebe nemůže smít stopy hříchu)
 • svéhlavost, paličatost, neoblomost ("ne a ne a ne!")
 • nenechá se ovlivnit názory druhých, vždy tomu rozumí nebo to umí líp ("umím to! jsem nejlepší!")
 • potřeba kontrolovat druhé (opět souvisí s úzkostí, nedůvěrou v uspokojení vlastních potřeb)
 • vztahy bývají závislé, popř. postižené sadomasochistickým laděním (nebo spíše nejsou vyvážené: někdo je "nad" a někdo "pod")
 • může v hloubi duše toužit po přijetí - nebo osamostatnění

V písmu se projevuje tvary kříže, trojúhelníky a ostrými hroty.
Tyto tvary vlastně znamenají agresi, destruktivitu, kritičnost, zaměřenou na sebe i na okolí.

Genitální fáze


Teprve v tomto stadiu se člověk vztahuje ke svému protějšku jako rovnocennému partnerovi na úrovni citové i sexuální. Předmětem zájmu je nyní pohlavní spojení a citový vztah s partnerem. Člověk je schopen příjmat i dávat a teprve taková úroveň sexuality je naplňující. Předchozí stádia vývoje obsahovaly vždy určitou dávku frustrace a z toho vyplývala manipulace objektu nebo infantilní závislost.

Člověk má dostatek základní důvěry, aby byl schopen se druhému odevzdat a současně projevit své potřeby, což se v písmu projevuje jako
 • uzavřená smyčka propojená s písmeny ve střední zóně (v celkově vyzrálém rukopisu, který není jen nápodobou školské předlohy)
1 komentář:

Vojtěch Franče řekl(a)...

Dotaz čtenáře: "Chtěl bych se zeptat, jak věkově bývají tyto fáze rozděleny? Myslím, kdy se např. orální fáze považuje za vyzrálou pro daný věk a kdy naopak a tak i u dalších fází?"

Odpověď: "odpověď je jednoduchá:

- orální fáze 0-2 roky
- anální fáze 2-4 roky
- falická fáze 4-5 let (řešení - oidipovského komplexu)
- latentní 6-14 let
- následuje puberta a v optimální situaci přechází do genitální fáze. pokud po pubertě někdo vězí v jakémkoli jiném stadiu, jedná se o regres a znamená to, že nebyl vyřešen oidipovský komplex, tzn. dítě se nemůže vymanit z (erotické) vazby na rodiče opačného pohlaví a rivalizuje na rodiče stejného pohlaví, odmítá příjmout jeho roli. právě proto, že není schopen tento "test reality" rozlousknout, vrací se zpět do nižších fází a to se promítá do jeho charakteru a utváření intimních vztahů a je jedno, zda je člověku 20 nebo 50, jde o stejný mechanismus. proč je to tak? protože v pubertě se po latentní fázi otvírají všechny narušené (bolestné) mechanismy z původní rodiny, které dítě zažívalo ve věku 0-6 let. 20 let se tedy považuje za období, kdy by genitální fáze měla u zdravého jedince normálně probíhat. tolik freudův model "zralosti"".