Celkový písmový obraz

globální projev osobnostiUspořádaný
písmový obraz
 • vyváženost písmových prvků
význam: rozumová i citová rovnováhaNeuspořádaný písmový obraz

 • kolísání ve vedení řádků
 • velikost mezer mezi řádky

 • průplety

 • kolísání sklonu

 • kolísání velikosti

 • souhrnně: špatná členitost
význam: neschopnost najít správný vztah k lidem a ke světu, ztráta perspektivy, životní dezorientace, dezorganizovanost při zachování normálního způsobu myšlení a inteligencePříliš těsný písmový obraz
 • chybí odstupy mezi slovy a řádky
význam: zúžený úhel pohledu, snížená soudnostPříliš široký písmový obraz
 • nadměrné mezery mezi slovy a řádky
význam: neschopnost najít smysluplnou životní náplň, úsudek je přitom v pořádku; při přílišných mezerách občasná nepřítomnost ducha


Nadhodnotý písmový obraz

 • jediný písmový znak dominuje celému písmovému obrazu
význam: pisatel je obětí jediné fixní ideje a nenachází spojení s realitou (vyskytuje se u psychopatů)Strnulý písmový obraz
 • nadměrná pravidelnost
 • často se přidružuje: vzpříčené dolní délky, těsnost, ostrost, úhel, hubenost
význam: citová chudoba, chlad, mechaničnost jednání; silná vůle absolutně potlačuje citNeživotný písmový obraz
 • neostré spojující tahy
 • nitka
 • otupené úhly nebo měkké obloukové vázání
 • slabý až mírný tlak
 • pomalé písmo
význam: životní chudost, neživotnost; při pravidelnosti tupost, šablonovitost; při mezerách neuspokojivý vztah ke světuZatarasený písmový obraz
 • nadměrné zdůraznění svislého pohybu na úkor vodorovného (vertikálnost)
 • jednotvárné, strnulé základní tahy
 • délkové rozdíly
 • neživý, nevzletný dojem písma

význam: neschopnost najít si cestu k druhému člověku, osamělost; nemožnost se vnitřně uvolnit

 • zdůrazněné dolní délky: sexuální blok spíše než psychický (blokovaný průběh libida)


Infantilní písmový obraz

 • nedostatečné členění
 • působí dětsky
 • velké písmo
 • nemotorné, neobratné
 • školní
 • třaslavé
 • kroucené základní tahy
význam: zabrždění psychického nebo i biologického růstu v dětském věku; porucha inteligence


.

Žádné komentáře: