Rychlost

Znak vyšší kompexity

Rychlé
písmo vzniká při takovém psacím aktu, který plně vyčerpává individuální psací zručnost. Pomalé písmo se naopak znatelně zpožďuje za individuálně možným maximem zrychlení. (Schönfeld)

Pisatel rychlého písma píše na maximum svých schopností. Pomalého buď něco zabržďuje anebo si dopřává čas. Pomalost může být i projevem únavy a poklesu tělesných sil.

Zpomalené písmo je záměrně pomalé písmo, často jako výraz vědomé lži nebo přetvářky. (Viz. výzkum na téma, zda lhaní ovlivňuje písemný projev zde). Uspěchané písmo je naopak psáno za hranicemi pisatelových možností; pisatel je v úprku.

Při rychlosti ztrácí psychologický význam šířka písma, protože je vlastně mechanickým důsledlem rychlosti. (Käthe Tittelová) Stejně tak nepravidelnost.Znaky rychlosti a pomalosti v písmu (podle Schönfelda):

RYCHLOST x POMALOST

1. horní znaménka vržená dopředu x přesná, tečkovitá
2. zvýšená pravoběžnost x levoběžnost
3. girlanda (nitka) x úhel (úhlová arkáda), dvojoblouk
4. vzácné střídání směru x častá změna směru
5. štíhlý tah x neštíhlý; tremor, ataxie
6. bez krycíh tahů x krycí tahy
7. rostoucí sklon x neměnný sklon
8. ostré písmo x těstovitost
9. obroušené tvary x pečlivé nebo váhající tvary
10. šířka x těsnost
11. rozšiřující se levý okraj x kolmý levý okraj
12. krátký rovný uvozovací tah x zahnuté nebo složité uvozovací tahy
13. prodloužený stoupavý koncový zkrácený tah směrem k začátku dalšího slova x odpadlý nebo zakřivený koncový tah
14. rytmus, stínové tahy x tlak a bobtnavý tah (Saudek)


účinek uměle zvýšené rychlosti


Rychlé písmo
 • přirozenost projevu (Pulver)
 • náchylnost ke spěchu, žene se přes překážky k nějakému cíli (Klages)
 • aktivní a pozitivní vztah k druhým a ke světu
 • touha po činnosti
 • hbitost, pracovitost, čilost, snaživost, mrštnost
 • iniciativa
 • neklid, spěch, netrpělivost
 • ledabylost, ukvapenost, zbrklost
 • roztržitost, nestálost, nespolehlivost
 • neplánoviost
 • temperamentem je člověk živý a impulzivní, pohyblivý, nestálý, těkavý, podléhající svodům (sangvinik)
+ tlak
 • intenzivní duševní pudová síla
+ slabý tlak (hlavně u nitky)
 • vykořeněnost (+ nestabilní dolní délky, vysoká a uspěchaná horní znaménka)
+ pečlivě nasazená horní znaménka
 • i v rychlosti, aktivitě, je schopen sebekontroly
+ časté opravy v rychlém písmu
 • pocity méněcennosti snižují spontaneitu

Uspěchané
písmo
= za hranicí psací zručnosti, píše rychleji, než zvládá
  • ukvapenost, nedůslednost, nerozvážnost
  • štvaný neurotik
+ slabý tlak
  • nutkavý neurotik
  • lehkomyslnost a labilita

Pomalé písmo

projevy pasivní vůle:
 • klidný, soustředěný
 • opatrný, obezřetný
 • spolehlivý, stabilní, nedá se zviklat
 • všímá si jednotlivostí, okamžiku, nezaměřuje se na cíl
 • meditativní povaha
projevy nedostatku iniciativy a aktivní vůle:
 • lenost, nechuť k činnosti
 • nerozhodnost
 • bázlivost
 • předpojatost
 • flegmatik, těžká krev
 • netečnost, citová tupost
 • malá bezprostřednost projevu, zábrany
+ tlak
 • zabrzděnost, stísněnost; zádumčivost
+ tlak, pravidelnost, zdůraznění dolních délek (příp. těsnost, levoběžnost)
 • zdrženlivost, nedůvěřivost
 • zločinná vypočítavost
+ dodatečné opravy
 • snaha být za každou cenu přesný
 • neurotické pedantství
 • neupřímnost
+ mouchetování (bezesmyslné tečkování)
 • poruchy krevního oběhu, dýchacích funkcí
 • koktavost, strach z vlastní prchlivosti
 • s jinými podpůrnými znaky tendence k neupřímnosti
+ detailní provedení písmen
 • zdůrazněná přesnost, preciznost


Dodatek
Experimentální výzkum rychlosti:

Otázka psací rychlosti stála už od r. 1893 v popředí experimentálního výzkumu, prováděného mimo rámec grafologie. Některé zajímavosti:
 • 70% školních dětí píše středně rychle, 25 % výrazně rychle nebo výrazně pomalu, 5 % abnormální odchylka
 • chlapci píší průměrně pomaleji a s větším tlakem než dívky
 • 10-18 let: žádný rozdíl mezi pohlavími
 • puberta: nastane nápadné zrychlení psacího tempa; projeví se osobní tempo a psychická energie typická pro danou osobnost
 • aktivace psacího tempa v pubertě pravděpodobně startuje individualizaci a diferenciaci písma
(Vilém Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky)