Nitka

Způsob vázání


Nitka je v podstatě vzdálení se od jakéli formy, kterou se vyznačují ostatní typy vázání. Má blíž chaosu a proměnlivosti než nějakému řádu. Je projevem živelnosti prapůvodní psychické energie, která se dosud neustálila v nějaké kulturní formě a tuto nevyhraněnost si chce podržet, neboť jejím charakterem je nemít žádný charakter, její jedinou konstantou je změna. Nechce se vyhranit, nechce se omezit nějakou pomíjivou formou.

Najdeme ji často u umělců, bohémů, hudebníků, básníků, vizionářů a mystiků, kteří jsou napojeni na kolektivní nevědomí a chápou věci intuitivně, mýticky a symbolicky (jakoby se "rozpomínali" na dávné pravdy). Jejich duše dosud jakoby z části vězí v hlubině nevědomí, odkud čerpají svou inspiraci, ale snadno se v této hlubině zase ztrácejí, protože mohou pohrdat omezeními a formálnostmi vezdějšího života, na což doplácejí. Nerespektují tradiční hodnoty. Nemají sklon k trvalým vztahům a závazkům, protože ta představují také omezení. Jsou napojeni na nevyčerpatelné tvůrčí bohatství, ale snadno podléhají svým vnitřním démonům, strhující obrazotvornosti a sugestivní citlivosti. Jsou schopni se senzitivně naladit na hudbu a vibrace druhých lidí, ale v této rozplývavé neurčitosti mohou i ztrácet sami sebe.

Typickou vlastností nitkaře je vratkost, labilita, nestálost a někdy i klam hysterického herce, jenž se ztrácí ve svých nespočetných rolích. Nemůže najít žádnou identitu, protože pevná identita je vlastně také omezení. Stínem tvůrčí hloubky je zde nezaměřenost a vrtkavé podléhání pudům a emocím. Někteří neurotici s nitkou jsou ve stálém úprku před svým já: jakoby je toužili ztratit a utopit. Nitkař je vším a ničím: je tím, kdo na sebe bere všechny barvy, ale sám žádnou nemá a mít nechce.

Nitka koresponduje s fixací I (převaha pohybu, nedostatečná zpevněnost)


Stabilní nitka (obsahuje i II. případně V. stupeň fixace)
 • tvořivý
 • mnohostranný, čilý
 • intiutivní, empatický
 • diplomatický takt

Chabá nitka
(fixace IV b, pomalá, bez energie)
 • nerozhodnost
 • labilita
 • pohodlnost
 • vyčerpanost ústící do podrážděných reakcí
 • chybí mu životní cíl a zaměření

Neklidná nitka
(těkavý, nervózní pohyb)
 • vnitřní neklid
 • sugestibilita
 • hysterie
 • vrtkavost

Koncová nitka
 • empatie
 • vcítění proniká do druhých lidí, psychologické nadání
 • až jakoby se ve druhých ztrácel, stává se jimi, přechází do nich plynule, až ztrácí vlastní vůli, je povolný, souhlasivý
 • flexibilita
 • snižuje sebeprosazení; pisatel nedokončuje, vzdává se příliš brzo

Ligatura (nečitelný soukromý těsnopis)

 • tvůrčí originalita
 • egocentrická bezohlednost vůči ostatním

Dvojoblouk
(hadovitá dvojvlnovka, fixace IVb)
 • jako nitka, ale bez vlastní originality
 • nevyhraněnost (ani tak, ani tak)
 • bezbarvost, hysterie
 • neumí se rozhodnout podle sebe; jen se přizpůsobuje a přetvařuje
 • v dynamickém písmu: mnohostrannost, diplomacie (blíže girlandě než nitce).