Fixace
Fixace = Vztah mezi pohybem a formou


Rozlišujeme 6 stupňů fixace. U fixace I-II převažuje pohyb, u fixace III je poměr mezi pohybem a formou vyvážený a u fixace IV-V převažuje forma.fixace I II III
charakte-
ristika
nepevnost uvolnění určitost
pohyb zdůrazněný nepořádný, vybíhavý, neřízený, ospalý, bez napětí plynulý, hbitý, štíhlý, pružný, elastický, hladký, ohebný přesný, harmonický, ekonomický, jistý, dynamický
forma nespolehlivě vyjádřená vyjádřená přesně vyjádřená
rytmus předrytmický stupeň rytmický stupeň rytmický stupeň
pisatel nestálý, kolísavý, labilní, špatně se ovládá, nedostatečně vědomě zaměřený, roztržitý, infantilní, pocit zdánlivé svobody, neekonomicky vynakládá síly čilý, ovlivnitelný, povolný, přirozený, vřelý, psychicky pružný, nižší odolnost vůči vlivům okolí, s méně rozvinutou pasivní vůlí s relativně vyváženým vztahem vědomí a nevědomí, vyrovnaný, pozorný, se schopností přeorientace, ekonomicky vynakládá síly, TEĎ A TADY
typ motoriky dítě mladý
člověk
dospělý
člověkfixace IV.a IV.b V
charakte-
ristika
napjatost utlumenost křečovitost
pohyb neživý, tvrdý, neelastický, monotónní, napjatý nejistý, přerušovaný, rozdrobený, vzpřímený, nedynamický, bez síly, bez štíhlosti, ochablý zdůrazněný, kouskovitý, vybíhavý, úhlovitý, s třesem, rozsekaný, potácivý
forma zpevnělá, strnulá ztuhlá, nedotažená rozpadající se (neforemnost)
rytmus nerytmický stupeň nerytmický stupeň dysrytmický stupeň
pisatel potlačuje nevědomé impulzy, vytrvalý, nepovolný, málo elastický, strojený, hůře přizpůsobivý, přepjatý pasivní, se zábranami, nucený, nejistý, ustrašený, zdánlivě přizpůsobivý, s pocity méněcennosti, se sklonem k psychosomatickým nemocem prudce reaktivní, rozporný, neschopný se přizpůsobit, závislý na nevědomých impulzech, přetížený, nevypočitatelný, chybí mu výdrž a ekonomie sil
typ motoriky starý
člověk
starý
člověk
dospívající
(Podle Jeřábka)


fixace II (elastické, uvolněné)

fixace I + IVa + V (převažuje potácivý "medvědí" pohyb + úhly)
Pisatel nám sděluje, že "energie je dost, ale neumí se s ní hospodařit" - kdepak, nemluvil o sobě, mluvil o ekologických problémech... :-)

převažující fixace IVb (zábrany, ztaženost do vlastního světa)

převaha fixace IVa ( + příměs II ) - pevné, ale přitom živé a elastické