Poruchy osobnosti a jejich projevy v rukopisu

Není určeno k diagnostice, na kterou je třeba být opatrný, ale spíše k základní orientaci v "grafologické patologii."


1. Lehká porucha osobnosti

Labilita, nepevnost osobnosti, narušená duševní rovnováha (může být nasledek tělesného nebo duševního onemocnění), neurotičnost, lehká až středně těžká neuróza

  • nesouladnost (neharmoničnost), nepravidelnost, nepevná nitka, kolísavý řádek, nepravidelný tlak, těstovitost, lehká rozmazanost, kolísavý sklon, dodatečné opravy jednotlivých částí písmen

2. Středně těžká porucha osobnosti


Obsedantně - kompulzivní porucha osobnosti (neuróza)

  • nadhodnotný písmový obraz
  • těsnost, drobnost, úzké okraje, úhly, arkáda, ochablý tah, pomalé tempo, nespojitost, mezery, opravy, přesné podrobnosti, lehce klesající řádek, zabržděný tlak, křečovitost (fixace V)

Reaktivní nebo endogenní deprese
  • nadhodnotný písmový obraz
  • ochablost, klesající řádek, girlanda s hlubokým sedlem, klesání slovních konců a jednotlivých písmen, pomalost, těsnost, malý úhel sklonu nebo šikmý sklon doleva, podpis posunutý doleva, nepatrná spojitost, těstovitost, kaňky

Psychopatie - vydražditelnost, rozčilení, asociální tendence, agrese
  • nadhodnotný písmový obraz
  • pádné, rozmáchlé tvary, velké písmo, velká spojitost, dlouhé uvozovací a koncové tahy, přepisování celých slabik, kaňky, zvýšená psací rychlost, stoupavý řádek, pravoběžnost, bobtnavý tlak, úhel, ostré tahy, malý úhel sklonu

3. Těžká porucha osobnosti

Nedostatek inteligence, slabomyslnost

  • infantilní písmový obraz, nedostatečná tvarovost písmen, velmi pomalé písmo, tahový popud, neschopnost spojovat, rozkouskované písmo, tremor, ataxie, kaňky, přerušování tahu, zdvojování slabik, záměny písmen, infantilní řádek

(Vilém Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky, str. 206)

.