Okraje

Okraje interpretujeme podle symboliky psací plochy. V okrajích se projevují estetické tendence pisatele a jeho celkové uspořádání života a vztahů.

Obecně řečeno, pisatel malých okrajů se soustředí na obsah sdělení a nehledí tolik na formu. Uvažuje ekonomicky, ale může se jednat i o projev expanzivnosti. Pisatel velkých okrajů
naopak klade větší důraz na formu (styl) a udržuje si větší odstup (mezeru) mezi sebou a okolím.


Levý okraj


úzký levý okraj
 • silnější vazba na minulost
 • nevyzrálost, infantilita, malichernost
 • egocentrismus
 • šetrnost, skromnost
 • + rovný okraj, pravidelnost: pořádkumilovnost

zužující se levý okraj
 • po počáteční masce otevřenosti se vynoří opatrnost a rostoucí nedůvěra a sebekontrola

vydutý levý okraj
 • nejméně záměrná část uprostřed stránky prozrazuje instinktivní šetrnost a opatrnost

rozšiřující se levý okraj
 • postupný růst podvědomých extrovertních sklonů
 • netrpělivost, rostoucí sdělnost, uchvácení obsahem sdělení
 • nehospodárnost, impulzivita, snížené sebeovládání

široký levý okraj
 • společenský takt, zdvořilost, formalismus, okázalost, velkorysost (estetické tendence)
 • větší odstup
 • nechuť ke změnám

nepravidelný levý okraj

 • v mírné formě známkou živosti, pružnosti a intuice (nitka)
 • v zesílené formě projev nedostatku vůle: labilita, nedůslednost, nespolehlivost, nerespektování konvencí
 • nepřesnost, nepořádnost, lhostejnost, nevyrovnané jednání

pravidelný (vyrovnaný) levý okraj
 • pečlivost, smysl pro pořádek, sebeovládání
 • konvenčnost
 • vyrovaný výkon

Pravý okrajúzký pravý okraj
 • neuvědomuje si své hranice: nedostatečný odstup, upovídanost, impulzivita, netaktnost (až dotěrnost, familérnost, vlezlost)
 • neekonomické nakládání s časem
 • odvaha, energičnost, živost

zužující se pravý okraj
 • překonání počáteční nejistoty
 • rostoucí zdělnost

rozšiřující se pravý okraj
 • narůstající zábrany, sebeovládání a distance

široký pravý okraj
 • obavy z budoucnosti, ze skutečnosti, úzkost
 • potíže v komunikaci, bloky, rezervovanost, sociální izolovanost
 • nedostatek energie
 • smysl pro estetiku

pravidelný pravý okraj
 • estetické cítění
 • dobrý odhad sil
 • přílišné rozdělování slov: malichernost, úzkostnost

nepravidelný pravý okraj
 • touha po změně a dobrodružství
 • nepravidelná životospráva
 • nedostatečný smysl pro ekonomii sil

Horní okraj

úzký horní okraj
 • familernost, nedostatek úcty k adresátovi
 • podlézavost
 • důvodem může být nedostatek sebedůvěry, vkusu
široký horní okraj
 • konvenčnost, uznávání autorit, submisivita
 • důraz na formu, potřeba reprezentovat
 • distance

Dolní okraj

úzký dolní okraj
 • pisatel ponořený do obsahu sdělení
 • zhušťování řádků směrem dolů: neochota ke změnám
 • netaktnost
široký dolní okraj
 • formálnost, distancovanost od adresáta

.