Úvodní a koncové tahy


Počátek slova je výrazem sebeprezentace (jak se chceme jevit) a jakým způsobem začínáme aktivitu. Konec slova vypovídá o chování k okolí a ukončení aktivity.Zdůrazněné počáteční tahy

 • rychlost, přirozenost písma: sebejistota, iniciativnost, ctižádost, autoritativnost
 • převaha formy: snaha vyvolat dojem, zapůsobit (kompeznace komplexu méněcennosti - pokud tomu nasvědčuje odlišné pokračováná slova - dělá ze sebe víc než je)
 • dlouhé jednoduché tahy: úvodní příprava před akcí (rozvaha, plánovitost, nespontánnost)
 • složité (levoběžné) tahy: egoismus, ješitnost, marnivost, lakota

počáteční úhly

 • příkrost, tvrdost na venek, zdánlivá jistota ve vystupování jako obrana proti nejistotě, komplexům (jakoby pisatel ukazoval světu ramena)

úvodní girlanda
 • vlídné, zvavé gesto hostitele, které může ale nemusí být upřímné, což prozradí jiné znaky

úvodní arkáda

 • záliba ve formalitách, obřadnosti; snaha o efekt; okázalost


P. A. Fedotov

Potlačené počáteční tahy
 • snaha o nenápadnost, skromnost vystupování; podřídivost v komunikaci, počáteční nedostatek sebedůvěry
 • krátké náběhové tahy (pevné, dynamické, jednoduché)
  • praktičnost, bezprostřednost, rychlá orientace
Zdůrazněné koncové tahy


V pozadí stojí vždy nedůvěra ve vztazích k lidem, sociální bloky, nezralost nebo nepřátelské vyladění.
 • silná touha po kontaktu
 • silné prosazování své vůle vůči okolí
 • přesouvání viny na okolí
 • opozičnost
 • tahy pod linku: neovlivnitelnost, neústupnost
 • dlouhé, jednoduché tahy
  • s tlakem: extraverze, expanzivnost, netaktnost, energičnost
  • směrem doprava, zakončené hrotem:
   • výpady vůči okolí
   • kritičnost, útočnost
 • kyjovité tahy: brutalita, sadismus
 • koncové tahy protažené do horní zóny: hledí na druhé spatra; snaha o autoritativní usměrňování ostatních
 • dlouhé složité tahy:
  • zdobené: samolibost, domýšlivost, marnivost, ambicióznost
  • egoismus (vyplývá z levoběžnosti aplikované na sociální chování)
  • agresivita (harpuny, šavle)
  • touha po majetku (udičky hrabivosti)

Potlačené koncové tahy


 • nedostatek vcítění a diplomacie
 • bariéry v porozumění okolí
 • nedostatek vytrvalosti a schopnosti odporovat
 • přílišná ovlivnitelnost nebo naopak rigidita
 • krátké jednoduché konce:
  • sebeovládání
  • skromnost, věcnost
  • méně energieZpůsob vázání v koncových tazích

koncová girlanda (Václav Havel)

Koncová girlanda
 • touha po sociálních kontaktech
 • potřeba komunikace
 • otevřené, přátelské chování k lidem
 • ochota ke kompromisuKoncová nitka

koncová nitka
 • empatie
 • vcítění proniká do druhých lidí, psychologické nadání
 • až jakoby se ve druhých ztrácel, stává se jimi, přechází do nich plynule, až ztrácí vlastní vůli, je povolný, souhlasivý
 • flexibilita
 • snižuje sebeprosazení; pisatel nedokončuje, vzdává se příliš brzo

Koncové úhly
 • nedostatek vlídnosti a odmítání vlídnosti druhých, příkré chování, strohost

počáteční i koncová arkáda (Petra Buzková)
Koncová arkáda
 • rozpačitost, stydlivost, bloky v komunikaci (s fixací IVb)
 • zabrzdění spontánního projevu z vypočítavosti (drápovitý tvar zavinutý doleva)
 • zesílená, sahá pod linku: umíněnost


.