Co je třeba k rozboru písma?


Minimem je jedna stránka rukopisu A4. Ideálním materiálem pro rozbor rukopisu je však několik ukázek písma z různých časových období, tak aby bylo možné co nejvíce eliminovat momentální a situační vlivy. Ukázka by měla být napsána za normální nálady, přirozeně, uvolněně, jak je pisatel zvyklý, jak se mu píše dobře, libovolným psacím náčiním, pokud možno na bílý list bez linek.

Čím více ukázek písma z různých situací a čím delší text, tím lépe.

Žadatel o rozbor by měl uvést svůj věk a vzdělání, popř. profesi. To nejsou informace zjistitelné z písma, a proto ji by je měl grafolog dopředu znát, aby s nimi mohl počítat.

Doplňkem grafologického rozboru bývá často kresba stromu (baum test) a kresba postav muže a ženy. Tyto projektivní testy upřesňují a doplňují grafologický rozbor, obzvláště tam, kde není k dispozici dostatek písmového materiálu. 

Pokud zájemce o grafologický rozbor dodá k ručně napsanému dopisu i obě výše zmíněné kresby, dočká se přesnějšího a plastičtějšího rozboru. Grafolog se může opřít o více zdrojů a vybrat z nich společné znaky.Žádné komentáře: