Znaky, které grafologie v písmu zkoumá


Měřitelné a popsatelné znaky:


Komplexní dojmové znaky:


Analýza všech těchto písmových znaků je základním kamenem grafologického rozboru. Každý znak má odpovídající psychologickou interpretaci. Tu je však třeba přizpůsobit vzhledem k ostatním znakům. Psací plocha je organický celek.
O vlastnostech celku vypovídají komplexní dojmové znaky . Jejich výpovědní hodnota je nenahraditelná. Z měřitelných znaků bychom totiž mohli získat pouze sumu (součet) znaků. Avšak celek je víc, než pouhá suma jeho částí: je přinejmenším nějak organizován, má svou strukturu.
Tatáž skupina lidských bytostí může žít v režimu totalitním anebo demokratickém. Jednotlivci budou stejní, ale jejich stát bude vypadat úplně jinak. Tytéž atomy tvoří někdy kapkou deště, po druhé ledovou tříšť. Tytéž atomy uhlíku tvoří jednou strukuturu tuhy, po druhé diamantu.

Někdy vlastnosti nebo skupiny vlastností jdou jakoby proti sobě: u převažujícího extroverta můžeme najít prvky výrazných introvertních sklonů - nebo člověk, u něhož nacházíme silnou potřebu lidských kontaktů, si nevědomky udržuje příliš velký odstup a zůstává osamělý. V takovém případě hovoříme o tzv. dominantě rozporu. Ta se citlivě dotýká toho, v čem je vlastně člověk zvláštní, odhaluje jeho paradoxní pravdu.

Stává se často, že když ji člověk uslyší, připadá si jakoby obnažený a zaskočený: Jak je možné, že právě toto o mě ví? Dominanta rozporu bývá trefou do černého.


Žádné komentáře: