Úvod do grafologie: Písmo / Figura / Stopa

Písmo je výrazem člověka, tvarem, který vznikl v nějakém místě a čase, a uchovává mimo jiné i psychosomatický stav pisatele. Jako pohyb tanečníka, zastavený v čase, jako figura, gesto, jako stopa, kudy kdysi, před tisíci léty, proběhl vlk. Grafolog je stopař. Před jeho očima vyvstává děj. Jako indián vidí ve víru stop dávný zápas mezi jelenem a vlkem na život a na smrt - a to tam, kde my vidíme jen rozházené hromádky listí a projdeme bez povšimnutí - tam před očima grafologa vyvstává osobnost člověka v celé jeho plnosti a vnitřní dynamice.
Písmo je stopa kdysi aktuální přítomnosti, vryp života ve zdánlivě mrtvý papír. Ale lze jej zkoumat, vnořit se pod povrch a vynést na světlo života informace, které v sobě nese.