Je grafologie věda?


Dřívější pokusy o čistě intuitivní grafologii, založené na mimořádných schopnostech některých lidí, jsou dnes spíše minulostí. Ačkoli mnohdy bylo dosaženo pozoruhodných výsledků a hlubokých vhledů, na druhé straně docházelo čas od času k omylům, což u soudní grafologie, kde se rozhoduje o vině či nevině člověka, nemohlo obstát.

Někteří lidé i dnes hovoří o zvláštních zážitcích, kdy se jim povedlo přirozeně vplynout do písma cizí osoby nebo slavné osobnosti a zakusit její stav bytí. Tento úžasný zážitek se dostavil spontánně a pokud o něj usilovali, nedostavil se.

Dnešní grafologie je založena na vědeckém základě, používá moderních psychologických poznatků a vychází především ze zákonitostí fyziologie pohybu. Tyto zákonitosti, stejně jako psychologická interpretace jsou přesně formulovány. Přesto se bude celková interpretace grafolog od grafologa lišit v závislosti na jeho osobnosti, vzdělání a jazykové výbavě: asi jakoby se lišil portrét od několika malířů, na němž bychom však poznali, že se jednalo o stejný objekt. Tzn. jádro grafologické interpretace by mělo být shodné, ověřitelné a vyvratitelné na základě konkrétních znaků obsažených v písmu. To je jakýsi grafologický "ground", jehož nadstavbu tvoří osobní kvality, zručnost a zkušenosti toho kterého grafologa.

To, do jaké míry, ta nebo ona vědecká osobnost uznává nebo neuznává grafologii, to opět zálěží na jejích znalostech nebo neznalostech grafologie, popř. jejích představách o tom, co grafolgie je nebo není. Dnes už se neřeší status vědeckosti grafologie, spíše je důležitá míra, možnosti a limity její aplikace, které v našem prostředí stále ještě narážejí na konzervativní předsudky způsobené neznalostí. V západní Evropě (německé a frankofonní oblasti) je její používání rozšířenější, především v oblasti personalistiky. Zvláště německé firmy s oblibou grafologii používají, a proto vyžadují životopis psaný vlastní rukou. Jsou známy případy, kdy si velká, ale stagnující firma najala grafologa a provedla důkladnou personální restrukturalizaci ("škatulata hejbejte se") a obrat firmy začal opět růst: na jednou každý seděl na té pozici, na níž se opravdu hodil podle svého založení. Na druhou stranu je třeba říct, že na takové inovace má málokteré vedení firmy odvahu, protože se bojí o vlastní křesla.

Grafologie tedy neodporuje modernímu pojetí vědy a psychologie, lze ji považovat za jednu z psychologických pod-disciplín, souhrně nazývaných projektivní testy, kam spadá i např. proslulý Rorschachův test, spočívající na projekci našich představ do inkoustových skvrn. Pro případné skeptiky, kteří považují grafologii za nevědeckou, je třeba jen jediné rady: blíže se s ní seznámit. Aby člověk věděl, o čem mluví, aby nehovořil o nějaké své zjednodušené, iracionální představě, kterou zdálky zaslechl.

Na druhou stanu je třeba připomenout, že grafologie není metoda, která je schopna poznat "vše" a že může plně nahradit všechny ostatní psychologické vyšetření a testy. Je třeba pochopit, že i grafologie má své limity.

Dalším omezením grafologie je skutečnost, že kvalita grafologického rozboru stojí na konkrétním grafologovi, který jej provádí. Pokud má grafolog grafologický certifikát, pak to znamená, že je pravděpodobně schopen grafologický rozbor udělat a že by se neměl dopustit závažných zkreslení při rozboru vašeho písma, ale výsledná kvalita se může mezi grafology pohybovat od průměrného posudku k naprosté brilanci.2 komentáře:

Antonin Baudyš řekl(a)...

Udělal jsi to perfektně, blahopřeji Ti a držím palce pro každý další příspěvek.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Díky moc za podporu.