Vojtěch Franče - osobní konzultace, konstelace a terapie


Ceník služeb

sestavení INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE: 1500,-kč / hod

- grafologický výklad rukopisu: 2400,- kč
- astrologický výklad horoskopu: 2400,- kč
- grafologický i astrologický výklad zároveň (syntéza): 2600,- kč 

- konzultace pro studenty grafologie nebo astrologie (doučování, supervize): 1000,- kč/hod

- dlouhodobá individuální terapie (po předchozí dohodě): 1200,- kč /hod (1. seznamovací hodina je zdarma)


Individuální konstelace

Téma je zcela na vás, je možné se podívat na libovolnou situaci nebo problém. Konstelace obvykle trvají 2 hodiny, dle hloubky tématu. Při individuální konstelaci nejsou přítomni žádní lidé kromě mě a vás. Nejedná se o rodinné konstelace, jedná se o můj vlastní unikátní způsob práce s klientem. Ohledně témat, která se nejčastěji zpracovávají, se můžete inspirovat na mých nových webových stránkách www.znam-svuj-pribeh.cz, které jsou věnované výhradně konstelacím (resp. konstelacím na obecná témata, terapeutické konstelace, obsahující citlivá data, nikdy nepřepisuji). Moje metoda nevychází z rodinných konstelací, ale vychází z metody Kvantového kompasu jungiánského terapeuta Arnolda Mindella. Proces konstelace je možné nahrát jako audio MP3, které vám posléze pošlu elektronicky.

Konstelace umožňují "nasvítit" libovolný problém z mnoha úhlů pohledu zároveň a integrovat dosud nevědomé aspekty situace. Během konstelačního procesu dochází ke katarzi, uvolnění emocí, aha efektům a celkové harmonizaci, úlevě a zklidnění prožívání. Nevědomý vzorec, který způsoboval opakující se problém, může být přenastaven. Díky emocionálnímu, prožitkovému a intuitivnímu pochopení situace na hlubší úrovni, se změní vaše schéma reagování. Na povrchnější rovině je však možné konstelace použít i na rychlý, elegantní náhled do situace pracovní, umělecké, finanční apod. čili jako zdroj inspirace, která nevychází "z hlavy", ale z hlubinných zdrojů nevědomí.

Konstelace mají celkově blízko k antickému divadlu (prožitek katarze) a spojují nás s řádem rodiny (systemika) a kosmu (archetypy).

V mém přístupu nastává konec procesu až při harmonizaci všech částí. (Nikdy neukončuji konstelaci uprostřed procesu).

V tomto procesu sebe-objevovaní, které může být hravé, ale i velmi hluboké, jsem vaším průvodcem.

Konstelacím se věnuji 12 let a mám za sebou několik tisíc hodin práce. Má práce není jen technika nebo metoda, ale intuitivní umění, které se neustále "updatuje" vzhledem k mému osobnímu procesu růstu a sebezpoznání. Za každý odpracovaný "problém" u mě mi přichází nový okruh klientů, kteří potřebují provést obdobnou situací. Můj přístup je lidský a osobní. Nic lidského mi není cizí a neděsím se i hodně temných témat.

Můžete přijít, i když nemáte stanovené téma, stačí, že máte pocit, že vám něco říká, ať přijdete. Téma se z nevědomí "vyloupne" během našeho rozhovoru. Toto "vyloupnutí", resp. "porod" toho, co z vás potřebuje vyjít ven, je má práce.

Konstelace nejsou běžnou "povídací" terapií, umožnují nám v krátkém čase dotknout se jádra problému a způsobit "kouzelnou" a hlubokou proměnu. 

Jsou dobrým doplňkem dlouhodobé terapie nebo jiné práce na sobě.  V konstelaci vytěžíte hodně "syrového materiálu" pro jakoukoli další integrační práci.*

Podrobné informace o konzultacích

 • grafologická nebo astrologická konzultace trvá 2 hodiny
 • jedná se o základní náhled na vaši osobnost a konzultaci nad vaším rukopisem a kresbami bez předchozí přípravy
 • výhodou je, že nemusíte posílat nic poštou, stačí se sejít a "popovídat si"
 • je možné probírat jakékoli otázky, které se během rozboru vynoří
 • je možné konzultovat profesní oblast či typ studia, která by Vám dle Vašich dispozic mohla nejlépe vyhovovat
 • je možné se zaměřit na oblast partnerských vztahů (pokud přinesete písmo druhého člověka s jeho souhlasem)
 • navíc, pokud budete chtít, obdržíte audio záznam celého rozhovoru v mp3, takže se k němu můžete kdykoli vrátit
 • písemné grafologické rozbory (už) nevypracovávám.


 • můžete si během konzultace pořizovat jakékoliv poznámky či vlastní audio záznam
 • volím cenu, která je, myslím si, dostupná pro každého člověka, i pro studenty; je o mnoho levnější než cena kompletního rozboru písma u většina grafologů (nad 3000,- kč)
 • nekupujete "zajíce v pytli", platíte, chcete-li, až na závěr konzultace 
 • proč tuto cestu rád používám je to, že se během spontánního rozhovoru dozvíte to, co je ve vaší aktuální situaci doopravdy podstatné a toto setkání může být užitečnější než podrobné, mnohostránkové rozbory písma, snažíme se jít k jádru věci
 • výhodou je možnost se rychle domluvit na setkání (do několika dnů či týdne, stačí zavolat nebo poslat mail)
 • součástí rozboru je určení vašeho typu podle MBTI typologie nebo typologie živlů, což jsou věci, které u jiných grafologů nenajdete (a na které jinak potřebujete psychologické testy); pokud jde o živlovou typologii, z písma lze určit nejen proporcionální zastoupení živlových kvalit ve vaší psýché, ale i jejich vzájemný vztah (prolnutí či vytěsnění) a kvalitu jejich projevu (což z kvantitativních "zaškrtávacích" testů nelze vyčíst)
 • rozbor písma je možné zkombinovat s výkladem horoskopu (aktuální "já" versus potenciál "duše"), což je také unikátní záležitost
 • někdy lze během konzultace, pokud to vyplyne, klienta nasměrovat i na vhodnou terapii nebo způsob práce na sobě, na co se zaměřit, jaké kroky podniknout
 • je to pro mě individuální, intuitivní způsob předávání něčeho, který mě baví, nikoli rutinní záležitost
 • budete-li si přát, je možné (pokud mi to předem sdělíte) propojit grafologický výklad písma s astrologickým výkladem horoskopu (což je velmi tvořivá práce přinášející hlubší vhled do libovolných problémů a otázek); tento unikátní způsob výkladu u nás příliš mnoho lidí nenabízí - přijďte si jej vyzkoušet
 • lidé odcházejí spokojeni a obohaceni o zpětnou vazbu, zážitek sebepoznání ("aha" zážitek), katarze, pocit ujasnění, často nastává nové zorientování se ve svém životě a nová chuť do života
 • pokud intuitivně cítíte, že bychom si mohli rozumět, těším se na setkání s Vámi


Co je cílem grafologického rozboru?

Cílem rozboru není souzení ani srovnávání, ale pochopení své jedinečnosti bez ohledu na společnost, ve které se pohybujeme, sebepřijetí a sebepoznání. Vhled, nový náhled na sebe sama, který je osvobozen od hodnocení, která na nás aplikují lidé v našem okolí či (mnohdy kritičtěji) my sami.

Jaké jsou naše silné a slabé stránky a v jakou komplexní dynamickou strukturu (osobnost) se slévají? Co nám jde dobře, na co máme talent či co bychom naopak mohli rozvíjet, abychom se cítili celistvější?

Co sebou potřebujete?
 • Co je potřeba ke grafologickému rozboru písma?
  • Stačí 1x A4 nelinkovaná stránka ručně psaného textu. V ideálním případě vícero stránek textu či vícero ukázek písma z různých období. Možno připojit i kresbu stromu a kresbu postav muže a ženy (není ale problém namalovat až na místě).
 • Co je potřeba k astrologickému výkladu horoskopu?
  • Datum, přesný čas a místo narození.

Kde?

Dukelských hrdinů 50, Praha 7. (Hned u tramvajové zastávky Veletržní palác).
Můžu si nechat udělat rozbor druhé osoby?

Možná vás zajímá někdo druhý, váš partner, příbuzný, kamarád či známý, kterého zatím třeba dost dobře neznáte a rádi byste to změnili. Možná byste rádi někomu dali dárek, který "má smysl". Možná váháte, jaký ten druhý je "doopravdy", za clonou vašich projekcí a představ. Lidé třeba spolu žijí vedle sebe dlouho, po mnoho let, a přece se neznají. Grafologie je v tomto smyslu objektivní, ale přitom plastický, "živý" nástroj poznání. Pokud si přejete vypracovat grafologický rozbor pro druhou osobu, musí být k písemnému materiálu, připojen i souhlas této osoby s vypracováním jejího rozboru + podpis!
Máte-li zájem o grafologickou či astrologickou konzultaci,
popřípadě o sestavení individuální konstelace na zakázku či dlouhodobou psychoterapii
kontaktujte mne:

e-mail: aridsun@seznam.cz
tel. 737 624 837

IČO: 76607321