Grafologické služby
Osobní konzultace a poradenství

Ceník služeb:

Grafologický výklad rukopisu: 1500,- kč
Astrologický výklad horoskopu: 1500,- kč

Grafologický i astrologický výklad zároveň (Syntéza): 2000,- kč 

Zkrácený - pouze hodinový - výklad horoskopu nebo rukopisu: 1000,- kč

Konzultace pro studenty grafologie (doučování, supervize): 600,- kč/hod
Konzultace přes email (oprava a doplnění vašeho grafologického rozboru): 400,- kč/hod

Sestavení INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE: 1000,-kč / hod

Téma je zcela na vás, je možné se podívat na libovolnou situaci nebo problém. Konstelace obvykle trvají 1-3 hodiny, dle hloubky tématu. Při individuální konstelaci nejsou přítomni žádní lidé kromě mě a vás. Nejedná se o rodinné konstelace, jedná se o můj vlastní způsob práce s klientem. Ohledně témat, která se nejčastěji zpracovávají, se můžete inspirovat na mých nových webových stránkách www.znam-svuj-pribeh.cz, které jsou věnované výhradně konstelacím, resp. metodě MySelfconnection. Tato metoda nevychází z rodinných konstelací, ale vychází z metody Kvantového kompasu jungiánského terapeuta Arnolda Mindella.

Písemné grafologické rozbory nevypracovávám.

Podrobné informace:
 • grafologická nebo astrologická konzultace trvá cca 2 hodiny
 • jedná se o základní náhled na vaši osobnost a konzultaci nad vaším rukopisem a kresbami bez předchozí přípravy
 • výhodou je, že nemusíte posílat nic poštou, stačí se sejít a "popovídat si"
 • je možné probírat jakékoli otázky, které se během rozboru vynoří
 • je možné konzultovat profesní oblast či typ studia, která by Vám dle Vašich dispozic mohla nejlépe vyhovovat
 • je možné se zaměřit na oblast partnerských vztahů (pokud přinesete písmo druhého člověka s jeho souhlasem)
 • navíc, pokud budete chtít, obdržíte audio záznam celého rozhovoru v mp3, takže se k němu můžete kdykoli vrátit


 • můžete si během konzultace pořizovat jakékoliv poznámky či vlastní audio záznam
 • volím cenu, která je, myslím si, dostupná pro každého člověka, i pro studenty; je o mnoho levnější než cena kompletního rozboru písma u většina grafologů (nad 3000,- kč)
 • nekupujete "zajíce v pytli", platíte, chcete-li, až na závěr konzultace 
 • proč tuto cestu rád používám je to, že se během spontánního rozhovoru dozvíte to, co je ve vaší aktuální situaci doopravdy podstatné a toto setkání může být užitečnější než podrobné, mnohostránkové rozbory písma, snažíme se jít k jádru věci
 • výhodou je možnost se rychle domluvit na setkání (do několika dnů či týdne, stačí zavolat nebo poslat mail)
 • součástí rozboru je určení vašeho typu podle MBTI typologie nebo typologie živlů, což jsou věci, které u jiných grafologů nenajdete (a na které jinak potřebujete psychologické testy); pokud jde o živlovou typologii, z písma lze určit nejen proporcionální zastoupení živlových kvalit ve vaší psýché, ale i jejich vzájemný vztah (prolnutí či vytěsnění) a kvalitu jejich projevu (což z kvantitativních "zaškrtávacích" testů nelze vyčíst)
 • rozbor písma je možné zkombinovat s výkladem horoskopu (aktuální "já" versus potenciál "duše"), což je také unikátní záležitost
 • někdy lze během konzultace, pokud to vyplyne, klienta nasměrovat i na vhodnou terapii nebo způsob práce na sobě, na co se zaměřit, jaké kroky podniknout
 • je to pro mě individuální, intuitivní způsob předávání něčeho, který mě baví, nikoli rutinní záležitost
 • budete-li si přát, je možné (pokud mi to předem sdělíte) propojit grafologický výklad písma s astrologickým výkladem horoskopu (což je velmi tvořivá práce přinášející hlubší vhled do libovolných problémů a otázek); tento unikátní způsob výkladu u nás příliš mnoho lidí nenabízí - přijďte si jej vyzkoušet
 • lidé odcházejí spokojeni a obohaceni o zpětnou vazbu, zážitek sebepoznání ("aha" zážitek), katarze, pocit ujasnění, často nastává nové zorientování se ve svém životě a nová chuť do života
 • pokud intuitivně cítíte, že bychom si mohli rozumět, těším se na setkání s Vámi

Co je cílem grafologického rozboru?

Cílem rozboru není souzení ani srovnávání, ale pochopení své jedinečnosti bez ohledu na společnost, ve které se pohybujeme, sebepřijetí a sebepoznání. Vhled, nový náhled na sebe sama, který je osvobozen od hodnocení, která na nás aplikují lidé v našem okolí či (mnohdy kritičtěji) my sami.


Jaké jsou naše silné a slabé stránky a v jakou komplexní dynamickou strukturu (osobnost) se slévají? Co nám jde dobře, na co máme talent či co bychom naopak mohli rozvíjet, abychom se cítili celistvější?

Co sebou potřebujete?
 • Co je potřeba ke grafologickému rozboru písma?
  • Stačí 1x A4 nelinkovaná stránka ručně psaného textu. V ideálním případě vícero stránek textu či vícero ukázek písma z různých období. Možno připojit i kresbu stromu a kresbu postav muže a ženy (není ale problém namalovat až na místě).
 • Co je potřeba k astrologickému výkladu horoskopu?
  • Datum, přesný čas a místo narození.

Kde?

Biskupská 1, Praha 1. (Hned u tramvajové zastávky Bílá Labuť). Mapa.Můžu si nechat udělat rozbor druhé osoby?

Možná vás zajímá někdo druhý, váš partner, příbuzný, kamarád či známý, kterého zatím třeba dost dobře neznáte a rádi byste to změnili. Možná byste rádi někomu dali dárek, který "má smysl". Možná váháte, jaký ten druhý je "doopravdy", za clonou vašich projekcí a představ. Lidé třeba spolu žijí vedle sebe dlouho, po mnoho let, a přece se neznají. Grafologie je v tomto smyslu objektivní, ale přitom plastický, "živý" nástroj poznání. Pokud si přejete vypracovat grafologický rozbor pro druhou osobu, musí být k písemnému materiálu, připojen i souhlas této osoby s vypracováním jejího rozboru + podpis!
Máte-li zájem o grafologickou či astrologickou konzultaci,
popřípadě o sestavení Individuální konstelace na zakázku,
kontaktujte mne:

e-mail: aridsun@seznam.cz
tel. 737 624 837

IČO: 76607321


Co je třeba k rozboru písma?