Ukázky rukopisů - typologie

Tento příspěvek je určen studentům grafologie pro snadnou orientaci v základních grafologických "gestaltech". Ukázky písma (56) jsou nahrané ve vysokém rozlišení a je možné je kliknutím zvětšit.


Stupeň vztahu mezi pohybem a formou. Nižší fixace odpovídá převaze pohybu, vyšší převaze formy. Pohyb souvisí s instinktivně-organickou (vrozenou) vrstvou psychiky, kdežto forma s kulturně-seberegulující (získanou). Pomocí fixace určujeme vzájemný kvalitativní vztah těchto vrstev. Fixace 3 odpovídá jejich optimálnímu vyladění, ale v praxi je vzácná - jde o jakýsi ideál. Nejčastěji se v jednom písmu vyskytuje několik stupňů fixace současně.

Fixace 1 (typická pro motoriku dítěte)Fixace 2 (typická pro motoriku mladého spontánního člověka)

pro fixaci 2 a 3 je typický rytmus pohybu, který je v této a další ukázce zřetelný
Fixace 3 

Fixace 4a (typická pro motoriku výkonostně orientovaného dospělého)
Fixace 4b (typická pro motoriku staršího člověka, u něhož dochází k útlumu a blokádám energie, ale může se samozřejmě vyskytovat už v mládí)Fixace 5 (typická pro motoriku dospívajícího - snaha o sebekontrolou se "pere" s vydražditelností, ale může se zase vyskytovat v libovolném věku)

Stabilita představuje optimální míru proměnlivosti, rigidita nízkou a labilita vysokou.

rigidita - stabilita - labilita

i lehce proměnlivé písmo může být stabilní, pokud si udrží rytmus (rukopis muzikanta)Převládající zaměření psychické energie ven (extra-) nebo dovnitř (intro-).

Extraverze (v prvním případě s důrazem na formu a styl, ve druhém neformálně-přátelská)

písmo budoucí operní pěvkyně z Jižní Ameriky


Introverze

Vyladění somato-typu směrem k plynulému a uvolněnému toku psychických procesů, jimž se člověk s důvěrou odevzdává celou svou totalitou (cyklothymie) - nebo vyladění k paralelnímu (komplexnějšímu) prožívání vícero rovin současně s větší mírou distance, napětí a abstrakce (schizothymie).

Cyklothymie (v obou případech typická)Schizothymie (mírná a sotva zřetelná, pak extrémní)
5. Afiliace - Hostilita

Převládající příklon (vřelost, srdečnost, láska, zájem o druhé) či odklon (odtažitost, izolace, přísnost nebo v extrémním případě i agrese) v sociální interakci.

Afiliace (v klidnějším, flegmatickém - a po té živějším, sangvinickém písmu)
Hostilita (v prvním případě jako ostře-kritické ladění, v druhém jako odtažitost od lidí až izolace)Kognitivní nástroj, kterým se primárně orientujeme ve světě. Myšlení je opakem cítění a intuice opakem vnímání. V praxi tyto funkce navzájem v určité hierarchii spolupracují.

myšlení - cítění
intuice - vnímání

Kombinace jungovských funkcí (+ typologie MBTI)


dominantní intuice spolupracující na obě strany s cítěním i myšlením, vnímání leží "ve stínu" - rukopis astrologa (ENFP/ENTP) - jsou zde však přítomné i introvertní tendence: potřeba odstupu a stažení se se kříží s lehce nutkavou potřebou společnosti

(subjektivní, extravagantní) vnímání obohacené o cítění v písmu bohémského světoběžníka a malíře (ESFP)

myšlení spolupracující s intuicí poskytující brilantní strategické plánování (ENTJ) 

7. Živly

Převládající modus typického životního projevu související s dynamikou, temperamentem a hodnotovou orientací používající obrazově-metaforickou deskripci. V praxi se vyskytuje vždy směs živlů v určitém poměru. Grafolog může číst nejen kvantitativní poměr živlů (čeho je víc), ale i kvalitativní ("je země a voda v tomto písmu v konfliktu nebo v harmonii?"), což jsou nuance související s jejich integrovaností do jednoho organického celku, které běžné testy nezachytí. Písmo funkčně integrující vícero živlů působí životně, pružně, rytmicky a dynamicky.

Oheň (silný tlak, vysoká rychlost, výrazná proměnlivost, ostré tvary, úhly)

oheň  - Charlie Chaplin

oheň


Vzduch (slabý tlak, vyšší rychlost, mírná proměnlivost, velkorysejší zacházení s prostorem, plošnost, girlandy, šířka)

vzduch + oheň (dodává vzlet a nadšení)

vzduch

vzduch, do něhož již proniká (příjemným způsobem) voda (obohacení)


Voda (pomalejší písmo se slabším tlakem, výraznější sklon, těstovitost, nitka, oblé tvary)

voda s příměsí vzduchu (intelekt mírně subjektivně podbarvený křehkou citlivostí u melancholického temperamentu)

voda

voda s příměsí ohně (třaskavá kombinace v písmu umělce - performera a autora dadaistických textů); je však přítomen i vzduch, který "vodní prožívání" racionalizuje: živly zde nejsou optimálně integrovány

Země (pomalé písmo, silnější tlak, pravidelnost, ztuhlá forma, arkády, těsnost)

země + vzduch (vzduch se zde projevuje jako členitost a prostornost) - střízlivě-pragmatická ("suchá") živlová kombinace

země

země + voda v napětí (vrozeně emotivní bytost poněkud přetížená povinnostmi)

země + voda hledající k sobě cestu

země + voda v harmonii (emoční proudění a seberegulace v jakémsi utěšeně vyzrálém provedení)


8. Vůle

Schopnost spontánní sebemotivovanosti (aktivní vůle) nebo vštípené seberegulace (pasivní vůle).

Aktivní vůle (od nepřítomné až po výrazně přítomnou)

písmo bez aktivní i pasivní vůle - slabá dynamika a motivovanost k čemukoli (celková pasivita) - obsah textu je jaksi symptomatický

aktivní vůle s jen mírnou pasívní vůlí - vysoká spontaneita a emocionalita

aktivní vůle vyváženě se doplňující s pasivní vůlí u úspěšného podnikatele


Pasivní vůle (od nepřítomné až po výrazně přítomnou)

nízký stupeň seberegulace a plánování (dětská spontaneita, fixace 1-2) u dívenky - "věčného dítěte"

ukázková pasivní vůle (spořádanost, spolehlivost, s důrazem na estetické zřetele a vztahovou harmonii)

silná pasivní vůle vedoucí až k potlačování vrozeného cítění, což se pak projevuje jako nespokojenost a hostilita

9. Dominance - Submisivita

Dominance: první spíše afiliativně-dominantní - "chci ti vládnout, ale myslím to s tebou dobře jako tvůj velkej taťka" (občas se ale přepnu do opačné polohy); druhé spíše hostilně-dominantní - což je kombinace typická pro soutěživě-narcistní jedince (narcismus nebo egocentrismus se v písmu projevuje zvětšenou střední zónou opentlenou vracivými levoběžnými znaky)
Submisivita: první rukopis je hostilně-submisivní, tzn. sebetrestající se typ - obrací agresi vůči sobě (mladík trpící zvnitřnělým "kafkovským" konfliktem s neustále jej kritizujícím otcem); druhý afiliativně-submisivní, tzn. sociální strategie: být milý vždy a na všechny a vyhnout se tak stresu vyplývajícího z použití agreseJak jsme k těmto odhalením sociálního chování dospěli? Kombinaci škál (dominance - submisivita) a (afiliace - hostilita) řeší tzv. Learyho typologie.

1 komentář:

DashrCZ řekl(a)...

Zajímavé tolik typů a tolik diagnóz. Zajímalo by mě jak na tom jsem jestli by to potvrdilo ten test Topologie osobnosti co jsme dělali ve škole. Opravdu zajímavé!