Nové kurzy grafologie a astrologie od září 2013

Činnost Calixu již definitivně skončila, proto bych všem zájemcům o vzdělávání, sebepoznání a rozvíjení svých dovedností nabídl alternativu.

Od září 2013 otvírám své vlastní nové kurzy, do kterých se můžete už nyní začít přihlašovat. Jedná se o a) kurz grafologie pro začátečníky, b) kurz grafologie pro pokročilé, c) kurz astrologie pro začátečníky a d) kurz syntetického výkladu astrologického ve spojení s grafologií. 

U všech kurzů se zaměřujeme na osobní zkušenost, sebeprožitek, otevření nových náhledů na sebe sama a své vztahy a nalezení svého místa ve světě. Je možné se ptát na libovolné otázky a rozvinout diskuzi. Předpokládám otevření několika paralelních menších skupin, kde se vyskytne důvěrná, méně formální, přátelská atmosféra, v níž se každý bude cítit bezpečně a může sdílet své zážitky. Pokud si budete chtít přizvat kamaráda / kamarádku, tím lépe.

Abyste se přihlásili do kurzu, nemusíte být předchozími žáky Calixu. Ke vstupu do kurzu není třeba vstupního testu, pokud se však doposud osobně neznáme, není problém domluvit se na společném setkání a doptat se na informace, které nás zajímají.

Délka kurzu: půlroční kurz (září - prosinec), celkem 8 setkání, vždy blok po 4 vyuč. hodinách s přestávkou uprostřed.

Frekvence kurzů: 1 x 14 dní

Začátek kurzů: 10. září

Kde: Lucemburská 18, Praha 3, kousek od metra Jiřího z Poděbrad (trasa metra A). Velmi příjemné a harmonické místo zaměřené na osobnostní rozvoj. K dispozici občerstvení (káva, čaj, voda). Mapa Zde

Termíny: (podle typu kurzů) pondělí, úterý, sobota. Konkrétní termíny najdete u každého kurzu vypsané zvlášť (viz. níže). Při dostatečném zájmu je možné vytvořit novou skupinu s novým termínem, který by vám vyhovoval (vše je možné domluvit). Zatím jsou všechny kurzy naplněny v té míře, aby mohly být otevřeny. Ve všech jsou ještě volná místa, takže se stále ještě můžete přihlašovat.

Cena: uvedena u každého kurzu zvlášť

Sleva: pro studenty VŠ sleva 1000,- kč na libovolný kurz

Velikost skupiny: cca 5 - 10 studentů

Konstelace - Světová náboženství a vztah mezi mužem a ženou

Tato konstelace vznikla z čisté zvědavosti. Chtěli jsme se podívat, jak vypadala jednotlivá náboženství kdysi a jak vypadají dnes - jakým vývojem prošla a jací vlastně byli ve skutečnosti její "zakladatelé" - Buddha, Ježíš, Muhammad? Budou informace, které se dozvíme z konstelací, korespondovat s tím, co se o nich historicky traduje? Také jsme byli zvědaví, jak se jednotlivá náboženství vztahovala k mužům a ženám? Nakonec se ukázalo něco, co bychom dopředu jen tak nepředpokládali. 

Skrze koho je vládnuto světu? Skrze muže či ženu?

Níže zveřejňuji (nedokonalý, přibližný, zjednodušený) přepis / interpretaci konstelačního procesu ze dne 24. 7. 2013. (Více o metodě individuálních konstelací naleznete zde.) Předem bych rád upozornil, že následující text je výsledkem skupinového experimentálního procesu a má metaforický charakter. Nejedná se o vědeckou práci nebo religionistickou studii, spíše o přepis skupinového procesu připomínajícím malé divadelní drama (performance). Jeho obsah může být poněkud kontroverzní, bláznivý nebo šokující; přesto si myslím, že stojí za to jej publikovat. Také neobsahuje detailní vysvětlení a zdůvodnění všech naznačených fenoménů, spíše "zjevuje náznaky" vypovídající o kolektivních procesech v lidské psýché.

Rudolf Steiner: Evoluce lidstva

Ve svých článcích "Z kroniky Akáša" (1904-1908) Rudolf Steiner načrtává v obrovském měřítku evoluční plán vývoje lidstva.

Činí tak na základě vnitřní duchovní zkušeností (duchovní vědy), která nemá být rozporující s vědeckými fakty, ale má se (tak jako se klasická věda orientuje na pozorování vnějších fenoménů skrze tělesné smysly) zaměřovat na pozorování vnitřních fenoménů, která oblast smyslových dat překračují. Svou 'duchovní vědu' tedy chápe jako doplnění vědeckého poznání (jakoby pohled na tutéž řeku "z druhého břehu"); předpokládá, že by se k sobě měly oba druhy poznání v budoucnu více a více přibližovat. Materialistický filozofický světonázor - způsob interpretace faktů v určitém před-postoji (což je něco jiného než sama vědecká pozorování, měření a fakta) pokládá již ve své době (!) za přežitek. Jako hlavní argument uvádí, že rozložení skutečnosti na nejmenší hmotné částice (atomy) nás ani o chlup nepřiblížilo vysvětlení fungování našich pocitů, myšlenek, vůle a dalších psychických procesů, které jsou na úrovni atomů stále nepozorovatelné. Materialistický světonázor potom může mít tendenci tyto fenomény pokládat za "neexistující" - v čemž Steiner nespatřuje nic vědeckého, ale spíše pověrám se podobající druh uvažování (vůči nimž tento světonázor paradoxně brojí nejvíce).

Steiner popisuje vývoj lidstva v několikanásobných sedmi-četných cyklech (7x7x7). (Každý z následujích 7 obřích cyklů se rozpadá na dalších 7 menších atd.) Názvy nemají přímo korespondovat s astronomickými tělesy, tak jak je známe dnes. (Označení jsou spíše symbolická).
  1. Saturnský
  2. Sluneční
  3. Lunární
  4. Zemský (v této fázi se nachází lidstvo nyní)
  5. Jupiterský
  6. Venušinský
  7. Vulkánský