Koronavirus jako posel Života
Prošel jsem s několika statečnými lidmi sérii osobních konstelací na přímé setkání s koronavirem. Face to face, z očí do očí. Jeden z nás vždy hrál koronavirus a s každým z nás vešel do kontaktu. Vyzkoušeli jsme si tak setkání ze všech perspektiv. Každý jsme chvíli byli virem – i sami v sobě, ve své identitě.

Koronavirus přichází k první ženě. Prohlíží si ji skrz na skrz, jako když se krájí světelný žlutý meloun. Nepřichází v žádném z případů s jakýmkoli zlým úmyslem uškodit nebo zničit. Přichází jako nástroj boží vůle, jako pronikavý jasnozřivý foton sloužící celku života. Říká jí: vidím, jak z tvého nitra proudí světlo tvé vlastní bytosti a vytváří kolem tebe energetický obal. Zcela respektují tvé procesy a tvé pole a nemám nejmenší důvod ti do něho vstupovat. Jsem s tebou zcela v souladu, zdravím tě a putuji dál. Žena se jemně pokloní.

Kurz astrologie pro mírně pokročilé

Otvírám výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé. Začínáme v pondělí 27. dubna 2020 od 16:00.

Na začátku tohoto kurzu předpokládáme znalost živlů, kvalit, planet ve znameních a aspektů. Předpokládáme základní orientaci v horoskopu.

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které navazují na kurz astrologie pro začátečníky. (Tento kurz si můžete také objednat v audio podobě (mp3) jako celý kurz anebo jen některé lekce. Cena celého audiokurzu o 12ti lekcích je 4000,- Máte-li o něj zájem, kontaktujte mě na email).
Program kurzu astrologie pro mírně pokročilé:

1. Severní a jižní lunární uzel - odkud kam rosteme (27.4. 2020)
2. Soli-lunární cyklus - 8 fází Slunce a Luny (11.5. 2020)
3. Zdraví v horoskopu - tělo, orgány, psychosomatika (25.5. 2020)
4. Tranzity I - vliv planet v libovolném okamžiku (8.6. 2020)
5. Tranzity II (22.6. 2020)
(letní prázdniny)
6. Cheirón - zraněný léčitel a kvantový šaman (7.9. 2020)
7. Sabiánské symboly - 365 kaleidoskopických obrazů duše (21.9. 2020)
8. Retrográdní planety - planety na zpětný chod (5.10. 2020)
9. Stálice - hvězdy v našem horoskopu (19.10.2020)
10. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie I (2.11.2020)
11. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie II (16.11.2020)
12. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie III (30.11.2020)
(termíny se mohou vzhledem k situaci spojené s Coronavirem ještě změnit!)

Na tomto kurzu se budeme vžy cca 2 hodiny věnovat výkladu nové látky a 2 hodiny budeme věnovat procvičování výkladu horoskopů (slavné osobnosti nebo ty, které si přinesete sebou).

Můžete si přihlásit na celý kurz, stejně jako můžete přijít jen na některé speciální setkání. (Stačí mi napsat a domluvíme se).

Vůně ženy / Vůně muže

Pozvánka na workshop
Kdy: sobota 4.4.2020


Čich není možné oklamat. Otvírá naše prastará emoční centra. Spontánně ihned cítíte, která vůně vás jen mine - a která vás strefí přímo do srdce, že se začnete motat jako opilí láskou.


Spojení se Zemí
Chci napsat článek o něčem, co je velmi prosté a obyčejné a tak nějak samozřejmé, ale když to nemáme, tak celý život vlastně ještě nezačal - a to je připojení k Zemi.

Dovolím si o tom mluvit, protože to je proces, kterým jsem sám prošel a procházím a protože se mi to z pohledu průvodce konstelacemi jeví jako nejčastější téma, které lidé, hlavně spirituálně založení lidé, nevědomky řeší.

Já sám jsem cca pět let nazpátek vůbec netušil, co to Země je. Byl jsem intelektuál, který stále jen něco četl a o všem přemýšlel. Ale když jsem šel do přírody, tak mi vlastně přišla jako taková kulisa, která mě obklopuje. Nedocházelo k propojení mezi mnou a přírodou. Začalo to tak, že jsem seděl v indiánské sauně a v okamžiku, kdy mi už v sauně bylo nesnesitelně, jsem nasupeně ze sauny, proti všem pravidlům (odejít ve směru hodinových ručiček po obvodu kruhu) vyběhl naštvaně ven. Když mi vytýkali neúctu k zemi a rituálu, smál jsem se tomu a vůbec jsem nevěděl, o čem je řeč. (Měl jsem v sobě pohrdání vůči Zemi, ale nevěděl jsem o tom).

Pak jsem se tohoto tématu skrze konstelace začal dotýkat a po několika letech mohu říci, že už ho vnímám zcela jinak.

Připojení k zemi, přijetí života na zemi, vtělení do těla a do hmoty, plný průchod porodním kanálem sem na Zem, doinkarnování se, dosednutí do pozemských podmínek, bezpečné a klidné spočinutí v první čakře, v pánvi - je teprve začátkem celé hry, kvůli které tu jsme. 

Konstelace Slunce, Země, Lilith, Cheirón

Pozvánka na sebeprožitkový konstelační seminář
Termíny
 • neděle 2. 2. 2020 
 • neděle 1. 3. 2020 
 • neděle 22. 3. 2020
 • neděle 3. 5. 2020
 • neděle 24. 5. 2020

Otvírám nový cyklus archetypových konstelací, které půjdou do velké hloubky a kde si každý může projít zkušeností, kterou potřebuje, aby si zpracoval libovolné téma, které aktuálně řeší. Slunce, Země, Lilith a Cheirón si můžeme představit jako pilíře pomyslného chrámu přírody, základy, podpůrné zdroje a archetypy, o které se můžeme opřít. My je nepotřebujeme "uctívat". My s nimi potřebujeme s úctou znovu-navázat vztah (re-ligio znamená latinsky znovu-navázání), vejít s nimi ve spojení a tím vejít i ve spojení sami se sebou a se svým hlubokým základem, neboť tyto síly jsou vlastně prameny a řekami, které nám poskytují život.

Upír a ovečka

Pozvánka na konstelační workshop 

Kdy: Sobota 9. 5. 2020, 10.00 - 19.00
Kde: AA studio, Vítkova 10, Praha 8 Karlín
Cena: 1.500,- s vlastní konstelací / 600,- bez vlastní konstelace (je třeba zaplatit převodem na účet)
Číslo účtu: 2000581772/2010 
Přihlášení: Kamil Novotný (tel. 775 373 383)
Lektor: Vojtěch Franče
Nežít z místa strachu

dvě odlišné existenciální možnosti

'Casa Elemento', Kolumbie (2017)

Odkud vychází převládající motivace toho, co v životě děláme? Naše práce, koníčky, vztahy...? Vycházejí převážně z místa v nás, které je ovládané strachem? Nebo se v nás již vytvořilo centrum, které strachem ovládané není?

Jak vypadá společnost složená z lidí, kteří žijí z místa strachu? Jak by vypadala společnost složená z lidí, kteří již z této roviny nežijí? (Strach je základní emoce a přirozeně patří ke každodennímu životu, mluvíme však o tom, odkud vychází převládající životní motivace).

Následující tabulku a text můžete chápat jako podnět k zamyšlení, jak to máte vy.

Pokud máte pocit, že se vás dané téma týká, přijměte pozvání na můj seminář NEŽÍT Z MÍSTA STRACHU. (Informace naleznete na konci článku).

Má vize psýché

IPříteli, vezmu tě sebou na malý let vnitřním vesmírem našich duší. Nechápej naše putování doslovně, ale jako příměr, ilustraci, zobrazení, dotyk hlubiny, jež v tobě má cinknout, jako vzkaz, který je terpve třeba rozbalit, aby na plátně tvé představivosti rozkvetl a nabyl živosti.

Představíš-li si svou duši (psýché) jako planetu Zemi pozorovanou z vesmíru, jako globus, pak nechť je tvé osobní já neboli ego městem velikosti zhruba Londýna. Londýn představuje všechny tvé představy o sobě, zkušenosti a zážitky tohoto života. Všechna tvá osobní přání, potřeby a zkušenosti ze vztahů.

Policie, státní úřady a soudy by v tomto modelu představovaly tvé super-ego ve freudovském smyslu. Člověk s velmi vyvinutým superegem by u sebe viděl Londýn prošpikovaný tajnou policií, zátarasy a úřednickou buzerací, kde nelze přejít přes přechod, aniž by vás nelegitimovalo pět strážných. Doprava a radost vázne. Vše je problém. Můžeme si představit Moskvu 50. let 20. století. Úzkost a paranoia houstne. Kafkovský zámek. To nejsou města pro život. (Rozbujelé superego není ve skutečnosti ani trochu racionální: spíše absurdně-sadomasochistické, jak ukazuje Kafkova povídka V kárném táboře).


Úloha autistických dětí ve vývoji lidstvaÚvod

Zajímalo nás, jaká je příčina poruch tzv. autistického spektra. Dopředu jsme neměli žádný předpoklad, byli jsme otevření jakékoli možné příčině, která se ukáže.


Body umístěné v konstelaci:
 • autistické děti v minulosti
 • autistické děti teď
 • nejlepší způsob, jak s nimi zacházet
 • jakým způsobem autismus vzniká
 • to, co pomůže komunikaci mezi autistickými dětmi, rodiči a společností
 • společnost
 • rodiče autistických dětí

Otázka: Byli jste i v minulosti?

Autistické děti v minulosti: ano. (Předvádí pohyb zavrtávání se, schovávání se, nepatřičnosti, problematičnosti spojené s nepřijetím).

Autistické děti teď: my už jsme hodně jiné, než naši předchůdci, jsme už jiný typ dětí. Jejich výskyt byl náhodný (tu a tam se něco takového objevilo), kdežto já už jsem jev systémový (je v tom vyšší cíl, má se to dít). Cítím se pevně, jistě, neotřesitelně, mám nyní neoddiskutovatelnou pozici. Se mnou nehnete ani buldozerem.

Tvary horoskopu jako skicy celoživotní dynamiky

V tomto textu popisuji kvalitativní charakteristiku celkových tvarů horoskopu (vědro, miska, ranec atd.). Jde vlastně o určitý gestalt, něco, co v horoskopu vidíme na první pohled jako základní strukturu rozmístění prvků na kružnici horoskopu. Můžeme předpokládat, že každá struktura "pracuje" svým vlastním způsobem: má určitá pnutí, dynamiku, distribuci energie, asi jako různé tvary stromů jinak odolávají náporům počasí. (Vhled vznikl na základě konstelace na toto téma s mými žáky v astrologické skupině.) Prozatím se budeme zabývat jen "čistými tvary", které se samozřejmě v praxi vyskytují jen někdy. Část horoskopů takto čisté tvary neobsahuje a tam je potřeba postupovat s citem pro individuální konfiguraci. Pohybujeme se v rovině velkého zjednodušení, ale text je napsán tak, aby si jakoby duše "připomněla" své základní nastavení a byla s ním zadobře. (Asi jako si buk vzpomene, že je dobré hnát do výšky, zatímco osika si vzpomene, že je dobré listy třepotat, aby se obě strany listu dotýkaly slunečních paprsků, protože to umožňuje dvojnásobně efektivní fotosyntézu.)


Příklad tvaru "Miska"
Obrázek převzat z www.najdise.cz


Výživný kurz astrologie pro začátečníky 2019/20

Otvírám výživný kurz astrologie pro začátečníky. Začínáme v pondělí 9. září 2019 od 16:00.

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Budeme našlapovat bezpečně jako po vyhřátých kamenech. Kurz je určen pro naprosté začátečníky, ale na jeho konci byste měli být schopni mít dobré porozumění horoskopům a astrologickému vidění světa.

Pokud chcete přijít jen na jednotlivé téma jako V.I.P. hosté, je to možné, napište mi.
Interview s drogami 2

V druhé části interview s drogami si popovídáme s těmito substancemi: 1) Peyotl (Mescalin), 2) Muchomůrka červená (Amanita muscaria), 3) DMT a 4) Iboga.

(První část, obsahující interview s LSD, MDMA, Lysohlávkami a dalšími naleznete zde.)

V konstelaci kromě bodů s látkami, umisťujeme tyto body:
 • Záměr světa při vytváření těchto látek
 • Člověk, který přichází s pokorou a otevřenou myslí a který je na případné užívání látek připravený
 • Země (Gaia)
Jednotlivé látky se v konstelaci nacházejí v půlvějíři kolem Země (představované velkým míčem), jakoby tvořily jakési její výhonky nebo dítka v její zahrádce. Země k tomu dodává: "vypadá to, že jsem porodila, kde co. I tyhle věci ke mě patří. Připadám si jako kvočna a toto jsou moje vajíčka."
Vše o MBTI

Cíl kurzu: seznámit se s typologií MBTI tak, abychom se v ní nadále mohli elegantně pohybovat
Kde: Přemyslovská 29, Praha 2, Ateliér Psychologie radosti, 5. patro
Kdy: 18. - 19. 1. 2020 (10:00 - 18.00)


Typologie MBTI je velmi účinný nástroj umožňující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. Jsme schopni sobě či svým klientům poradit, v jaké profesní oblasti by se mohli nejlépe realizovat, co by je bavilo a jaký životní styl by jim vyhovoval. MBTI typ můžeme snadno zjistit pomocí testu - ale zrovnat tak za použití grafologie. Příklady typů a jejich vztahových interakcí si zábavně a odlehčeně ukážeme na českých a amerických seriálech (Nemocnice na kraji města, Homolkovi, MASH, Simpsonovi a další). Tento seminář je doslova nabitý informacemi, které však dostanete ve strukturované a dobře uchopitelné formě. Bude zde prostor pro interakci, otázky a diskuzi. Budeme pracovat s testy i vlastním rukopisem, abychom přesně zjistili náš MBTI typ.

Pro koho je kurz určen: pro personalisty, pomáhající profese, psychology a všechny zájemce o sebepoznání