Pohádka o putování

Podobenství o ryze používaném / zneužívaném talentu 

Včera mě můj kamarád Marek Vavřinec upozornil na skvostnou, ale opravdu skvostnou pohádku, kterou prý kdysi viděl jako malé dítě a velmi ho celoživotně ovlivnila a dlouho ji jako dospělý nemohl najít, jak se vlastně jmenovala. Je to rusko-rumunsko-česká Pohádka o putování z r. 1982. Některé lokace jsou natáčené v Čechách: v Českém Krumlově, u hradu Kost a Trosky. Pohádka je fantastická, hrůzná, dobrodružná, s neustále se dynamicky rozvíjejícím nepředvídatelným dějem, který nenásleduje nějaká frázovitá pohádková klišé, naopak je láme a bortí.

Chci opět nabídnout určitou možnost čtení této pohádky s tím, že prozradím jen některé momenty děje, ale většinu vůbec zmiňovat nebudu. Zaměřím se jen na hlavní vypravěčský oblouk a postavy.


Сказка странствий

Zabití posvátného jelena

Systemická esej nad stejnojmenným filmem
V této eseji není mým záměrem poskytnout čtenářům estetickou recenzi na film: jestli je dobrý nebo špatný, jestli je to umění nebo není umění, jestli v něm herci hrají dobře nebo jestli je nebo není režisér blázen. Chci nabídnout možný způsob čtení - jak mu porozumět. S tím, že nabízím jen možný úhel pohledu, protože každé umělecké dílo je jako briliant s mnoha ploškami odrážejícími světlo a každý máme možnost chytit jiný "záblesk", aniž by to znamenalo, že jeden "pravdu" má a druhý ne. Budu prozrazovat děj, tudíž doporučuji článek číst až po shlédnutí filmu. (K podobně systemicko - metaforickému čtení vybízí například film matka!)

Tereza Pohlová: Červená je barva (...krve)


"Otče pomaluj mě krví
Otče pomaluj mě zemí."
(úryvek z lakotské modlitby)


Žijeme ve světě přehlceném informacemi. To jistě není myšlenka nijak nová. Pokud potřebujeme uchopit nějakou životní situaci, sbíráme k jejímu vyřešení informace: čteme články, knihy, hledáme na internetu, radíme se. V naší mysli pak dáváme informace dohromady a vzniká rovnice s výsledkem. Snažíme se najít odpověď na otázku: jak se mám zachovat co nejlépe? Kudy vede ta správná cesta? A naše mysl pracuje a selhává. Selhává, protože k pochopení a uchopení života jsou informace ve své důležitosti, jen malými pomocníky těch opravdu důležitých učitelů - a to je prožitek a vztah.

Jedním z prvních velkých učitelů je pro nás již od nejútlejšího dětství barva. Barva není informace. Barva nás učí jasnému a přímému vztahu, který neprochází skrze mysl, ale skrze prožitek.

Dítě instinktivně miluje barvy a jde jim vstříc. A co my dospělí? Jak vnímáme barvy světa a jejich souvislosti? Jak je prožíváme?

Vztah: něžný masakr duší

Poznání a uvolnění energií v osudových partnerských vztazích 
Vztahový víkend s partnerskou astrologií (9.-10.6. 2018)Zdeněk Mahler

Jako poctu Zdeňku Mahlerovi bych rád sdílel několik jeho pronikavých, hlubokých a strhujících náhledů na tři české historické osobnosti: Jan Hus, Karel Havlíček Borovský a Tomáš Garigue Masaryk. Zdeněk Mahler oplývá obrovskou informovaností a nebojí se osobního úhlu pohledu.Výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé

Otvírám výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé. (Předpokládá se základní znalost živlů, znamení, planet a domů).Volně navazujeme na předchozí kurz Astrologie pro začátečníky, ale vítání jsou i všichni noví zájemci, kteří mají zájem rozšířit si stav sebepoznání a uchopit astrologii více živě a plasticky skrze osobní zkušenost. Začínáme v pondělí 28. května od 16:00.

Čeká nás dvanáct tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Pracujeme vždy především s naším horoskopem, abychom při každém setkání rozšířili pochopení sebe sama. Při některých tématech pracujeme i skrze konstelace, abychom se skze bezprostřední prožitek spojili s danou kvalitou, což je nad jakýkoli výklad. (Vizuální čítanku astrologických kvalit naleznete pro ukázku zde.)

Pokud chcete přijít jen na jednotlivé téma, je to možné, stačí mi napsat několik dní před kurzem.
Spiral Dynamics - nový pohled na evoluci lidstva i dušeDon Edward Beck a Christopher C. Cowan přicházejí v knize Spiral Dynamics s unikátním pojetím vývoje celého lidstva ve spirálovité dynamice. (Navazují na předchozí práci Clare W. Gravese). Stejnou spirálovitou dynamiku však můžeme aplikovat i na pochopení individuální psychiky, která se skládá z těchto "barevných" vrstev.

Každá barevná vrstva (patro evoluce) je charakterizována hodnotovým memem (valueMEM).

Hodnotový mem je jakési základní přesvědčení, idea, v níž věříme a pro níž (podvědomě) žijeme a podle níž si organizujeme svůj život. Hodnotový mem vystihuje naší hlavní životní motivaci.

Jsou naše kroky neseny Silou Pravdy, když chceme svou víru sdílet s divochy? (Modrá). Nebo je naší hnací silou úspěch, expanze a rafinované taktizování? (Oranžová). Anebo se jako Kryštof Kolumbus nacházíme někde v turbulenci mezi oběma hodnotovými memy? (Modrá / ORANŽOVÁ)

Kolem hodnotového memu se roztáčí kultura se všemi jejími prvky (filozofie, umění, rituály, zvyky, móda, vztahy). Každá barevná vrstva má vlastní skupinovou dynamiku, hodnotový systém a vlastní pojetí spirituality.

Máme tendenci se obklopovat lidmi na stejné barevné "vlně" a s nimi podle hesla "svůj k svému" vytvářet naši "sociální bublinu" / kmen v naší globální vesnici. Máme tendenci pracovat v prostředí, které je stejné jako naše "barevná vlna", respektive, v takovém prostředí se pak cítíme naplnění: jsme ve svém jako "ryba ve vodě".

Přestože jednotlivé barevné vrstvy se postupně objevují (od spodních po horní, od nejprostších po nejkomplexnější) v určitém historickém období, kdy dochází ke "změně paradigmatu" - psychosociální revoluci, jsou všechny neustále přítomny v celém světě a zrovna tak v naší individuální psýché. Můžeme mít například "psychické těžiště" v ekologicko-komunitní zelené barvě, takže se obklopujeme "zelenými" přáteli, na druhou stranu stále ještě pracujeme v korporátní firmě kvůli penězům (oranžová barva), ale ve sportovní aktivitě hledáme kontakt se svojí rudou vrstvou (bojové umění). Každý z nás má v sobě všechny barevné vrstvy v určité fázi "rozzářenosti". Nejedná se tedy o psychologickou typologii, kde by každý z nás musel nutně spadat do nějaké "přihrádky". V některých barvách se naleznete více - v jiných méně. Tyto všechny vrstvy jsou pak v neustálém dynamickém evolučním pohybu. Ustanovují se, kulminují, vrcholí, procházejí krizemi a opět upadají, zatímco jiné se mezitím derou opět na vrchol - podobně jako civilizace. Proto: Spiral dynamics.To hlavní ze Spiral Dynamics v jednom obrázku. Po přečtení celého článku vám tato infografika začne dávat jasný smysl. Má kulturní DNA nějaký strop? Nevíme, zatím jsme schopni jen letmo dohlédnout do 9.té, korálové úrovně, jejíž význam zatím jen tušíme. Pojďme ale začít popořadě - od nejspodnější a nejdávnější béžové vrstvy - od úsvitu homo sapiens.

Noc Jaguára

Pozvánka na akci (19.-20.5.)


Jaguára potkáte, jen když se s vámi chce potkat.

Náhle se zjeví a náhle zmizí, jako duch lesa.

Říkají mu El Tigre nebo Panthero, pokud je jeho pigment celý černý.

Jeho vidění je rozšířené do všech směrů, dokáže dlouho čekat, dokud nezahlédne to, co upoutá jeho pozonost. Ta se pak náhle zúží a Jaguár zaútočí na cíl.

Je mocný, přitom elegantní. Jako všechny kočky je spojen se silou Slunce i Měsíce.

Hladina řeky odrážející bílý svit Luny jej mihotavě mámí a lechtá a on se může zbláznit, když se na ní tajně chodí dívat.

Loví nejraději za soumraku a za svítání.

Jungovské funkce a prezidentské volby

Dnes ráno jsem ve vteřině probuzení uviděl zcela nezáměrně oba prezidentské kandidáty před svým vnitřním zrakem jakoby plasticky zevnitř s mnoha podrobnostmi a symbolickými souvislostmi, bylo to v naprostém klidu a BEZ jakéhokoli ODPORU k jakémukoli z nich. To, co jsem uviděl, bylo mým vjemem a zprávou pro mě a nikterak mě to nenutí přesvědčovat kohokoli o jeho volbě (ani nutnosti volit).

Podle mého názoru neukazuje průběh voleb NEDOSTATEK ROZUMU, jak navrhuje ve své úvaze Jan Bílý. Naopak. Ukazuje na náš NEDIFERENCOVANÝ (NEVĚDOMÝ) CIT a co to způsobuje, když tento nediferencovaný cit, tato obrovská síla, zaplavuje vědomí.
Astro Selfconnection IV

Prožitkový kurz astrologie leden - duben 2018

Učím astrologii již 7 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy. Třetí běh, do něhož se může přihlásit kdokoli, bez ohledu na jakékoli znalosti nebo absolvování předchozích dílů. Začínáme 15. ledna. Je také možné přijít jen na ta setkání, které nám časově a zájmově vyhovují. Nicméně jednotlivá témata na sebe navazují jako korálky na niti a dohromady tvoří synergický efekt.

Hlavním cílem této (čtvrté) "jízdy" je probudit se zde na zemi do kvalitativně vyšší úrovně života. Všemi smysly stát na zemi a v těle a přitom se odbrzdit k tomu, co esencielně jsme.

Absolvujte celou jízdu se všemi zastávkami anebo si přijďte jen na ta témata, která vás oslovují.


Témata setkání:

1. Snění a probuzení. Byt probuzený uvnitř velkého snu. Neztratit sny a poezii, ale nepřikrýt iluzemi své oči. Luna, Uran a Neptun. Lucidní snění. (15.1.)2. Odpich a rozlet. Uran. Co brzdí mou extázi, dravčí radost a rozlet? Proč se bojím být drzý? Kde jsem přišel o sve krásné šílenství? Přetrhnout řetězy. (29.1.)3. Ke zteči. Rudý Mars. Vzít si zpět svůj meč. (12.2.)4. Být doma ve svém tepajicim rytmickém centru. Slunce. Sebeláska. Žít kvalitu, mít kvalitu. (26.2.)5. Láska v umění a umění v lásce. Venuše a Neptun. Milovat krásu a (ne)utonout v ní. Oběť a obětování se. Lze to i jinak? (12.3.)6. Probuzení vhledu. Vhled a vzhled. 6. čakra. Třetí oko. Vhled a hravost. Také něco o tom, co o nás prozrazuje zevnějšek. (26.3.)7. Na zemi jako doma. Vlevo a vpravo se ve mně slévá. Mužská a ženská linie mého rodu a jejich dary. (9.4.)


Vizuální čítanka astrologických archetypů a kvalit

Svět je plný astrologických knih, které jednostraně přetěžují mentálně analytickou část vaší mysli ("levou hemisféru"). Někdy je to až únavné. Pojďme nyní pořádně "nakrmit" i pravou hemisféru. Pojďte si odpočinout, zrelaxovat se. Načerpejte si vjemy a obrazy, které k vám hovoří bezprostředně, bez potřeby mentální interpretace. Nebylo už na čase? Možná v několika vteřinách nasajete více než z mnoha zaprášených svazků. Dovolte, ať se jednotlivé smíšené obrazy rozkládají na základní barvy (archetypy) a pak znovu skládají. Dovolte si "analogové míchání kvalit". Prožeňte barvami svůj mozek - a své srdce. Podívejte se na svět nevinnýma očima. Dovolte si "nerozumět", dovolte si cítit.

Země (Gaia)