Stanislav Komárek: Tělo, duše a jejich spasení

Úryvky z knihy Stanislava Komárka: Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice

CO SE SMRTÍ POČÍT?

Cílem středověkého lékaře bylo stanovit, kde je jeho pomoc ještě na místě a kde už není – to signalizovala známá facies hippocratica. Tehdejší medicína neměla dojem, že by jejím cílem bylo lidským uměním život prodlužovat – jen jaksi napomáhala božím úradkům a střehla se jim překážet pro nebezpečí těžké blasfémie: zejména medicína arabská a židovská to viděla velmi jednoznačně – blíže Illich, 1976. Po optimismu devatenáctého století v tomto směru se karta pojednou obrací – nejenže je třeba dílům osudu všemi prostředky překážet, ale každé úmrtí, byť sešlého starce, je těžkou prohrou a musí mu být všemi prostředky, technicky neuvěřitelně sofistikovanými, bráněno. O „dobré smrti“ už není ani řeči – možnost držet někoho po léta v neuvěřitelně zbědovaném stavu si nezadá ve své perfidnosti, jak jsem se mohl zkušeností na svých nejbližších přesvědčit, s rafinovanými technikami mučení. Zatímco jiné body hippokratovské přísahy se chápou jako antikvované (z rituálních důvodů zakazovala lékařům-kněžím také krvavé zásahy typu potratů a operací), tento jeden se prosazuje v atmosféře všeobecného strachu ze smrti s neobyčejnou rigorózností a jakýkoli jiný přístup by se a priori chápal rovnou jako dílo Mengeleho.


Uran kvadratura Saturn (2021)

Tento článek pojednává o atmosféře, která "visí ve vzduchu" za trvání tohoto archetypálního komplexu Uran / Saturn v dynamickém nárazu (kvadratura). Mluvíme o kvalitativním aspektu času či o "duchu doby" a možných souvislostech. Tento aspekt působí celosvětově v r. 2021, s vrcholy v těchto dnech: 17.2., 14.6. a 24.12., kdy je aspekt (90 stupňová úhlová vzdálenost neboli kvadratura) nejpřesnější. Kvadratura znamená dynamický střet, kolizi, tření, náraz, energizaci a nabuzení obou archetypových esencí. Obrázek z alba skupiny Prodigy: Music for the jilted generation


Saturn schematicky řečeno představuje řád, formu, hmotu, omezení, systém, tradici, stabilitu, soudržnost, superego (svědomí), kulturu, stáří, askezi, integritu, kontrakci, introverzi a hloubku; obrazově zeď a barikádu; psychicky blokády energie a proudění emocí; tělesně kostru, lebku a páteř: to nejtvrdší a nejpevnější v nás. Saturnský princip nás kotví v těle, hmotě a objektivní realitě, jíž se musí naše vyšší složky (duše, duch), přizpůsobit: podstoupit zhuštění, zrání, integrování, formování. Alchymicky olovo. V řeckém pantheonu bůh Kronos. U Římanů též Janus. Časově minulost. 

V jungiánské psychologii je to Moudrý Stařec, Senex.

Uran představuje rebelství, revoluci, anarchii, náhlou změnu pořádků, kvantový skok, mládí, pubertu (bouři a vzdor), divokost, eruptivitu, neklid, genialitu, intuici, prolomení, proudění, blesk, zemětřesení; vztahuje se ke vědě a idejím, novým objevům a vhledům. Uranský princip představuje všeprostupující univerzální vědomí; z hlediska ctnosti je to nelpění, nadhled a neutrální, jasné vidění skutečnosti. V řeckém pantheonu se mu nejvíce blíží Prométheus. Časově budoucnost. Obrazově mořská pěna, z níž se rodí Venuše (krása, Erót). 

Kronos totiž svého otce Úrana vykastruje a jeho genitálie -plodivou sílu- hodí do moře. Tak vznikne ona pěna. Tím započne patriarchální uspořádání světa s pevně danými pravidly (civilizace), oproti dřívější epoše, kdy Úran divoce obcuje s Gáiou (přírodní explozivní síly ještě nebyly podřízeny kontrole). Davná civilizace tedy vzniká Úranovou kastrací (omezením titánských sil). Za vlády Krona však existujeme ve světě neměnného řádu (zlatý věk, cyklický čas), kde neexistuje žádný vývoj. Proto musí v řecké mytologii být Kronos sesazen a na jeho místo nastupuje (s Prométheovým přispěním) jako hlavní bůh Zeus. Zeus (Jupiter) představuje uvolněnější řád světa, kde už existuje možnost vývoje. V takovém světě se žijí Řekové a koneckonců my také.

V jungiánské psychologii odpovídá Uranu (přibližně) Blázen, Šašek, Kejklíř.Obě síly lze považovat za komplementárně se doplňující. Saturn fixuje, Uran fixaci rozbíjí, aby nedošlo ke stagnaci. Jsou to věční souputníci jako jin a jang. Nikoli nutně nepřátelé. Harmonické spojení Saturn Uran, si můžeme představit jako moderní, elegantní formu:
V případě aspektu kvadratury (která je nyní, v r. 2021 aktivní) však budeme hovořit o negativnějších, stínovějších, extrémnějších projevech obou archetypů. 


Archont: kurz astrologie pro pokročilé 2021/22

Otvírám od pondělí 8. listopadu 2021 nový kurz astrologie pro pokročilé. (Začátek se posouvá na po 15.11.!)

Název archont je odvozen od řeckého slova vládce a má předznamenávat adepta astrologického umění, který již dosáhl určité zběhlosti a sebevědomí. Cílem kurzu je právě toto získat! Přejít od teorie k praxi. Od četby o hvězdách k plavbě po hvězdách. 

Můj přístup zní: propojme obě hemisféry. Jasný řád a přehledné znalosti (levá hemisféra) + fantazie, obrazy, mýty, poezie a hudební naladění  (pravá hemisféra). Při syntéze obojího: hravost, vhled a brilance.
Pegasus: kurz astrologie pro začátečníky 2021/22

Otvírám od úterý 26. října 2021 nový kurz astrologie pro začátečníky. (Začátek se posouvá na 9.11.)


Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Kurz je určen i pro naprosté začátečníky, ale na jeho konci byste měli být schopni mít dobré porozumění horoskopům a astrologickému vidění světa - a vzlétnout jako Pegas k hvězdné obloze.
Konstelace Cheirón - Lilith

Možné termíny (neděle): 26.9., 31.10., 21.11.,  19.12. (2021).

Místo konání: Pracoviště Pohled. Letohradská 16, Praha 7.

Čas: 10.00 - 19.00 Milí přátelé, hledači pravdy a příznivci konstelací.


Chci nabídnout prostor pro to, aby se váš libovolný problém mohl nahlédnout z takové perspektivy, že z něho uvolníte a přestane vás trápit. Zjistíte, že byl skvělým učitelem na vaší cestě a z nové pozice mu poděkujete. 


Nemusíte dopředu mít připravené nějaké konkrétní téma, stačí pocit, že se nějak v něčem potřebujete posunout, že vás někde tlačí pata. My už pak společně během povídání a konstelování přijdeme na to, o co jde a necháme situaci se vyloupnout.


Skrze konstelace se můžeme dívat na situaci vztahovou, pracovní či zdravotní nebo skrze ně můžeme vytvářet nové vizionářské projekty. Můžeme se rozhodovat, když stojíme na křižovatce, můžeme si povídat s naším tělem či srdcem, anebo se můžeme znovu-spojit (re-ligio) s nějakým archetypem.


Od Popelky k VenušiMám dojem, že je jedno z nejčastějších témat českých žen. Jde o záměnu dvou archetypů.

Moje zkušenost terapeuta - konsteláře je taková: nejčastěji mají ženy spojení s Lunou (mateřské a lidské vztahování se), po té s Lilith (divokost, nezávislost) a nejméně často s Venuší (partnerské a erotické vztahování se - Milenka). V celistvé osobnosti existuje propojení mezi všemi třemi archetypy (žena může zažívat všechny tyto dimenze života, aniž by nějaká strádala). Venuši má nejvíce žen "odpojenou", protože tím je vypnutý i určitý druh vztahové zranitelnosti (chrání se tím). Následující článek chce oslovit a pozvbudit Venuši v každé ženě, která to potřebuje. 


Ve svém živlu: vstup do své síly

Pozvánka na retreat v přírodě 29.9. - 3. 10. 2021. Konstelace, jóga, pohyb, tanec, hudba, improvizace, rituály, kakao, potní chýše.

Průvodci: Vojtěch Franče, Petr Smil, Jirka Hokr
Žijeme v časech změn. Možná i ty stojíš před důležitým rozhodnutím: kudy dál? (V práci, vztazích, na své cestě).

Přijď si převzít svou sílu, své dary, své nástroje, které potřebuješ na nynější etapě své cesty. Postav se zpříma. Opři se. Načerpej si. Zaměř očima svůj cíl na na horizontu. A vyraž.

My na naší akci vytvoříme bezpečný a dostatečně hluboký prostor, aby toto vše mohlo proběhnout.

Přicházíš k nám v období změn, kdy hledáš novou perspektivu a odpich. My ti dáme podporu, sílu kmene, abys to vše mohl ustát a mohl vyrazit dál.

Přicházíš v chaosu. - Odcházíš a víš Co a Jak. 

Nová vize, směr, nádech, odvaha, energie, zdroje, prostředky.

Náš retreat končí a ty máš jasno. Máš sílu. Jsi tím, kým jsi. Jdeš a neohlížíš se zpět.

Ty jsi ta změna. 

Pravý a falešný král

V této střípkovité eseji se pokusím načrtnout rozdíl mezi pravým králem, jehož esenci lze přirovnat k ryzímu zlatu, a falešným králem, jehož lze připodobnit ke kočičímu zlatu. Falešný král je zde též metaforou narcismu. Jde o póly a uchopení archetypu krále, které mohou působit v každém z nás. V každé vteřině volíme mezi pravým a nepravým zlatem a tato kvalita v nás po celý živote roste.

Archetyp krále (velkého otce / hospodáře / hospodina) se dále překrývá s astrologickým symbolem Slunce a Lva, kde je možné narcismus vidět jako jednu jeho extrémní (nezdravou) podobu (demonstrované sebevědomí navenek, ale sebepohrdání uvnitř) oproti zdravé sebehodnotě a sebelásce.

Pasáže týkající se falešného krále budou uvedeny kurzívou. Esej zůstane funkční, i když pasáže s kurzívou zcela vynecháte.


*

Konstelace na působení vakcín proti koviduMoje očekávání bylo, že se dozvíme účinky vakcín na jemnější energetické rovině, něco, co by mohlo současným měřením uniknout. Byl jsem dopředu otevřený možnostem od "'žádné učinky" po "velmi závažné". Zkrátka očekával jsem nějaké zajímavé informace, které se mnohdy při globálních konstelacích objeví! 

Rozhovor: S vesmírem jsme jeden organismus

Lucie Lusiet Levá se mnou udělala rozhovor o grafologii a astrologii a dala mu ten nejvíc přiléhavý a krásný název: S vesmírem jsme jeden organismus. Můžete si ho pustit na Spotify jako podcast zde: 

https://open.spotify.com/episode/1gzEUJYTbRLUvpuEILG69O?si=nFrtRcq8R12Kg9jWmmswPA

K čemu nás vede současná doba? Jak najít mír a štěstí v současném dění?

Přepis konstelace z 9. 3. 2021 z pražské StromovkyScházíme se skupinou přátel ve Stromovce, abychom skrze konstelační proces nabídli možnost podívat se na současnou situaci v České republice optikou nějaké vyšší moudrosti. Nejprve si dáme čaj a klademe přes sebe mnoho otázek: Co v této době nevidíme? Co nám uniká? Co se děje za všemi kulisami? Jak se v této době cítí naše dětská část? Hodně nás zamrazí při vyslovení věty, jak v této situaci zacházíme se svými dětmi? Co necháváme, aby se jim dělo? Jak situace doléhá na naši mužskou nebo ženskou složku? Co se po nás chce? Potřebuje mužský princip jít do revoluce? Nevíme, každý má spoustu názorů, dáváme je do kupy na společnou hromádku. 

Před konstelací pak prosím o to, aby se objevilo co nejsrozumitelnější pochopení situace v zemi pro co největší počet lidí. 

Intuice mě vede, abych do konstelace postavil tyto body (úhly pohledu):

1) vláda ČR

2) český tatínek

3) česká maminka

4) české dítě

5) ďábel

6) smrt

7) naděje

Poslední dvě jmenované se symbolicky vznáší jako pole nad celou konstelací a nebudou se tedy projevovat "divadelně", slovy, ale jakoby stálou tichou přítomností. Spoluutvářejí atmosféru všeho, co bude probíhat.

*

Plutonská Astropoésis

Vytvořil jsem na facebooku astropoetickou hru, jejíž výsledek zde předkládám. 

18.2.1930 Clyde Tombaugh objevil planetu Pluto. Chtěl jsem zjistit, jak budou lidé podprahově reagovat na atmosféru tohoto dne? Bude příchod Pluta na scénu kolektivního vědomí patrný? (Po objevení Urana následovala Velká francouzská revoluce, po objevení Neptunu nastupuje romantismus - zdá se, že bohové přicházejí na scénu světového dramatu jaksi s pěkným "éntré".)Vysvětlení pro ty, kteří nemají o Plutu ani tušení. Pluto je archetyp smrti a znovuzrození, zásvětní podzemní říše, kam odcházejí mrtví, byl nazýván Řeky Hádés nebo v Indii by odpovídal Šivovi, na tarotové kartě by se nám připomněl jako Smrtka a jeho příchod na scénu zřejmě souvisí s vypuknutím druhé světové války a nacismem - zkrátka na psychologické rovině vztahuje se k uvolnění démonických, sexuálních a osudových sil, nad nimiž nemůžeme mít kontrolu apod.

Podíval jsem se na horoskop tohoto dne, pozici planet sluneční soustavy na stupních zodiaku. Ke každému z 360ti stupňů zodiaku lze přiřknout tzv. sabiánský (sabejský symbol). Jde o obraz, který vystihuje "frekvenci" či atmosféru, kvalitu daného stupně. Můžete si to představit jako 360 tarotových karet.

Dne 18. 2. 1930 stály planety sluneční soustavy (kam pro tento účel řadím i Lilith) na těchto symbolických stupních:


Rozkvetlé ardhatské pole 

Zkamenělý les

Vynálezce dělající pokusy

Popularita, která se ukáže jako pomíjivá

Hinduistický léčitel 

Stará misie z nepálených cihel

Starobylá studna 

Anděl nesoucí harfu

Muž učící nové formy místo starých symbolů 

Dva andělé přinášející ochranu

Láska a vina

Přepis konstelace, v níž nám druzí lidé zastupují naše vnitřní archetypové části. Slunce, Mars, Venuše apod. jsou aspekty nás samých, které skrze konstelační proces směřují k integraci.Uprostřed konstelace leží bodlice, spona do vlasů s ostrými hroty. Venuše, mladá dívka, leží opodál, zbavená vědomí a smyslů. Lilith chodí po místnosti a přešlapuje jako kočka. Já jsem nevinná, já to nebyla, ale někdo to chtěl hodit na mě! Kchhh... Zlobí se. Mars, s obrovským palcátem, chlap jako hora říká: já to klidně vemu na sebe. Chce vzít sponu do ruky. Nech to bejt, prosím tě. Copaks to byl ty? Říkám mu. Nebyl, ale klidně to vemu... No tak vidiš! 


Samá dřina

Ukázka konstelace z každodenní praxe


Dnes bych vám rád zprostředkoval ukázku běžné systemické konstelace, která probíhá při individuálním sezení (jen já + klientka). Chci jej uveřejnit, protože přináší srozumitelný náhled, který může být užitečný pro mnoho lidí v obdobné situaci. Přepis uveřejňuji s klientčiným souhlasem. S klientkou se vidím dnes po druhé, takže si tykáme.