Toxický versus zdravý vztah (tabulka)


Ježíšův výrok "Miluj bližního svého jako sám sebe," lze vykládat různě. Stanislav Komárek jej vykládá v tom smyslu, že se máme především naučit milovat sebe sama tak, jak obyčejně milujeme své bližní, neboť s nimi máme obvykle větší soucit, než sami se sebou. "S nikým jiným tak strašlivě nevoráme."

Do toxických vztahů jsme obyčejně vtahováni skrze dynamiku našich zraněných dětských částí, které se projevují v archetypálních rolích: oběť - agresor - spasitel - a soudce.

Následující tabulka má sloužit k inspiraci a uvedení do tématu, případně k otevření diskuze.

Doporučuji chápat pojmy toxický a zdravý jako dva póly jednoho kontinua spíše než-li striktní rozdělení buď / anebo. Vztah se může v čase vyvíjet a kolísat mezi oběma extrémy, které tabulka popisuje.

Zlatý řez, uran v býku a synergická revoluce

Co si vzít z časů korona-viru, než se věci začnou vracet do "normálu"? 

Jedu si tak podél Vltavy na kole a tu mě napadlo toto: norma zlatého řezu. Hned vysvětlím.

Naše civilizace normuje na průměr, celek dělí na polovinu a tu dělí zas na polovinu. Krájíme čtverec na poloviny a na čtvrtiny. Nebe a zemi dělíme půl na půl. Ulice krájíme do pravého úhlu. Jsme civilizace, v jejíž mysli se zabydlela krychle a ostré řezy. Dali jsme jim přednost nad zlatým řezem (který známe např. z malířství).
První krůčky v astrologii

Výživný kurz astrologie pro začátečníky v audio formátu mp3 nyní ke stažení

12 lekcí v podobě mp3 audio nahrávek z přednášek nabízím nyní za sníženou cenu 3000,-
Tato nabídka platí 28 dní (platba musí dojít do 21.5.2020). Po té se cena vrátí na 4000,- kč.

Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít s astrologií, ale doposud se jim zdála z knih např. příliš komplikovaná a potřebují se do ní dostat. Kurz vám má otevřít cestu k astrologickému myšlení a cítění, takže po té se informace získané z knih mají jakoby srozumitelně už kam ukládat (protože si osvojíte základní astrologickou abecedu). Přijměte tento kurz jako otevřené dveře směrem k celoživotnímu studiu astrologie.
Čarodějův učeň

Konstelace osvětluje v hrubých rysech možný vnitřní smysl známé lužickosrbské pohádky. Literárně ji zachytil Otfried Preusler. Filmově ji nádherně ztvárnil Karel Zeman v r. 1977 (Čarodějův učeň). Jiná knižní verze je od Jurije Brěžana, nazvaná v lužické srbštině Čorny mlyn.
Do konstelace umisťujeme čarodějova učně, čarodějnou školu (Černý mlýn), Ďábla, učňovu maminku a tatínka a Kantorku.

Původní rodinná situace vypadá tak, že maminka vládne rodině pevnou rukou, zatímco tatínek je slabý a odstavený od vlivu, není spojený se svou silou a težko v této situaci něco zmůže (už se smířil se situací). Syn tuší, že se zde nemůže opřít o sílu svého otce, nemá zde otcovský vzor. Z toho plyne, že má nyní dvě možnosti:

1) bude následovat tatínka, najde si podobně jako on podvědomě silnější ženu, které bude podléhat (což je strašné, ale k této volbě není třeba odvahy, prostě se to nechá tzv. "vyhnít", a ono to tak jako tak dopadne);

anebo 2) půjde úplně altenativní temnou cestou, což v tomto případě znamená, že se přihlásí do čarodějné školy. Cesta číslo 2 vyžaduje větší odvahu než cesta číslo jedna. Syn v našem příběhu se rozhodne pro tuto strašlivou a nebezpečnou cestu, protože nechce skončit jako jeho slabý, matkou ovládaný otec. Vší silou se napřímí pro toto rozhodnutí.

Koronavirus jako posel Života
Prošel jsem s několika statečnými lidmi sérii osobních konstelací na přímé setkání s koronavirem. Face to face, z očí do očí. Jeden z nás vždy hrál koronavirus a s každým z nás vešel do kontaktu. Vyzkoušeli jsme si tak setkání ze všech perspektiv. Každý jsme chvíli byli virem – i sami v sobě, ve své identitě.

Koronavirus přichází k první ženě. Prohlíží si ji skrz na skrz, jako když se krájí světelný žlutý meloun. Nepřichází v žádném z případů s jakýmkoli zlým úmyslem uškodit nebo zničit. Přichází jako nástroj boží vůle, jako pronikavý jasnozřivý foton sloužící celku života. Říká jí: vidím, jak z tvého nitra proudí světlo tvé vlastní bytosti a vytváří kolem tebe energetický obal. Zcela respektují tvé procesy a tvé pole a nemám nejmenší důvod ti do něho vstupovat. Jsem s tebou zcela v souladu, zdravím tě a putuji dál. Žena se jemně pokloní.

Kurz astrologie pro mírně pokročilé

Otvírám výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé. Začínáme v pondělí 27. dubna 2020 od 16:00. Toto je předpokládaný začátek. Vzhledem k vládním opatřením kolem koronaviru je možné, že se začátek kurzu ještě posune.

Na začátku tohoto kurzu předpokládáme znalost živlů, kvalit, planet ve znameních a aspektů. Předpokládáme základní orientaci v horoskopu.

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které navazují na kurz astrologie pro začátečníky. (Tento kurz si můžete také objednat v audio podobě (mp3) jako celý kurz anebo jen některé lekce. Cena celého audiokurzu o 12ti lekcích je 4000,- Máte-li o něj zájem, kontaktujte mě na email).

Kurz pro mírně pokročilé s následujícím obsahem si můžete objednat i v korespondenční podobě. (Pokud jste mimopražští nebo vám brání jiné důvody). Kurz pak budete dostávát v podobě audionahrávek. Nabízím vám jej nyní za sníženou cenu (6000,-) Kč. Pokud vás láká tato varianta, stačí mi napsat.
Program kurzu astrologie pro mírně pokročilé:

1. Severní a jižní lunární uzel - odkud kam rosteme
2. Soli-lunární cyklus - 8 fází Slunce a Luny
3. Zdraví v horoskopu - tělo, orgány, psychosomatika
4. Tranzity I - vliv planet v libovolném okamžiku
5. Tranzity II
6. Cheirón - zraněný léčitel a kvantový šaman
7. Sabiánské symboly - 365 kaleidoskopických obrazů duše
8. Retrográdní planety - planety na zpětný chod
9. Bod štěstí
10. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie I
11. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie II
12. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie III

(termíny se mohou vzhledem k situaci spojené s Coronavirem ještě změnit!)

Na tomto kurzu se budeme vžy cca 2 hodiny věnovat výkladu nové látky a 2 hodiny budeme věnovat procvičování výkladu horoskopů (slavné osobnosti nebo ty, které si přinesete sebou).

Můžete si přihlásit na celý kurz, stejně jako můžete přijít jen na některé speciální setkání. (Stačí mi napsat a domluvíme se).

Vůně ženy / Vůně muže

Pozvánka na workshop
Kdy: sobota 27.6.2020 (náhradní termin)


Čich není možné oklamat. Otvírá naše prastará emoční centra. Spontánně ihned cítíte, která vůně vás jen mine - a která vás strefí přímo do srdce, že se začnete motat jako opilí láskou.


Spojení se Zemí
Chci napsat článek o něčem, co je velmi prosté a obyčejné a tak nějak samozřejmé, ale když to nemáme, tak celý život vlastně ještě nezačal - a to je připojení k Zemi.

Dovolím si o tom mluvit, protože to je proces, kterým jsem sám prošel a procházím a protože se mi to z pohledu průvodce konstelacemi jeví jako nejčastější téma, které lidé, hlavně spirituálně založení lidé, nevědomky řeší.

Já sám jsem cca pět let nazpátek vůbec netušil, co to Země je. Byl jsem intelektuál, který stále jen něco četl a o všem přemýšlel. Ale když jsem šel do přírody, tak mi vlastně přišla jako taková kulisa, která mě obklopuje. Nedocházelo k propojení mezi mnou a přírodou. Začalo to tak, že jsem seděl v indiánské sauně a v okamžiku, kdy mi už v sauně bylo nesnesitelně, jsem nasupeně ze sauny, proti všem pravidlům (odejít ve směru hodinových ručiček po obvodu kruhu) vyběhl naštvaně ven. Když mi vytýkali neúctu k zemi a rituálu, smál jsem se tomu a vůbec jsem nevěděl, o čem je řeč. (Měl jsem v sobě pohrdání vůči Zemi, ale nevěděl jsem o tom).

Pak jsem se tohoto tématu skrze konstelace začal dotýkat a po několika letech mohu říci, že už ho vnímám zcela jinak.

Připojení k zemi, přijetí života na zemi, vtělení do těla a do hmoty, plný průchod porodním kanálem sem na Zem, doinkarnování se, dosednutí do pozemských podmínek, bezpečné a klidné spočinutí v první čakře, v pánvi - je teprve začátkem celé hry, kvůli které tu jsme. 

Konstelace Slunce, Země, Lilith, Cheirón

Pozvánka na sebeprožitkový konstelační seminář
Termíny
  • neděle 2. 2. 2020 
  • neděle 1. 3. 2020 
  • neděle 22. 3. 2020
  • neděle 3. 5. 2020
  • neděle 24. 5. 2020

Otvírám nový cyklus archetypových konstelací, které půjdou do velké hloubky a kde si každý může projít zkušeností, kterou potřebuje, aby si zpracoval libovolné téma, které aktuálně řeší. Slunce, Země, Lilith a Cheirón si můžeme představit jako pilíře pomyslného chrámu přírody, základy, podpůrné zdroje a archetypy, o které se můžeme opřít. My je nepotřebujeme "uctívat". My s nimi potřebujeme s úctou znovu-navázat vztah (re-ligio znamená latinsky znovu-navázání), vejít s nimi ve spojení a tím vejít i ve spojení sami se sebou a se svým hlubokým základem, neboť tyto síly jsou vlastně prameny a řekami, které nám poskytují život.

Upír a ovečka

Pozvánka na konstelační workshop 

Kdy: Sobota 9. 5. 2020, 10.00 - 19.00
Kde: AA studio, Vítkova 10, Praha 8 Karlín
Cena: 1.500,- s vlastní konstelací / 600,- bez vlastní konstelace (je třeba zaplatit převodem na účet)
Číslo účtu: 2000581772/2010 
Přihlášení: Kamil Novotný (tel. 775 373 383)
Lektor: Vojtěch Franče
Nežít z místa strachu

dvě odlišné existenciální možnosti

'Casa Elemento', Kolumbie (2017)

Odkud vychází převládající motivace toho, co v životě děláme? Naše práce, koníčky, vztahy...? Vycházejí převážně z místa v nás, které je ovládané strachem? Nebo se v nás již vytvořilo centrum, které strachem ovládané není?

Jak vypadá společnost složená z lidí, kteří žijí z místa strachu? Jak by vypadala společnost složená z lidí, kteří již z této roviny nežijí? (Strach je základní emoce a přirozeně patří ke každodennímu životu, mluvíme však o tom, odkud vychází převládající životní motivace).

Následující tabulku a text můžete chápat jako podnět k zamyšlení, jak to máte vy.

Pokud máte pocit, že se vás dané téma týká, přijměte pozvání na můj seminář NEŽÍT Z MÍSTA STRACHU. (Informace naleznete na konci článku).

Má vize psýché

IPříteli, vezmu tě sebou na malý let vnitřním vesmírem našich duší. Nechápej naše putování doslovně, ale jako příměr, ilustraci, zobrazení, dotyk hlubiny, jež v tobě má cinknout, jako vzkaz, který je terpve třeba rozbalit, aby na plátně tvé představivosti rozkvetl a nabyl živosti.

Představíš-li si svou duši (psýché) jako planetu Zemi pozorovanou z vesmíru, jako globus, pak nechť je tvé osobní já neboli ego městem velikosti zhruba Londýna. Londýn představuje všechny tvé představy o sobě, zkušenosti a zážitky tohoto života. Všechna tvá osobní přání, potřeby a zkušenosti ze vztahů.

Policie, státní úřady a soudy by v tomto modelu představovaly tvé super-ego ve freudovském smyslu. Člověk s velmi vyvinutým superegem by u sebe viděl Londýn prošpikovaný tajnou policií, zátarasy a úřednickou buzerací, kde nelze přejít přes přechod, aniž by vás nelegitimovalo pět strážných. Doprava a radost vázne. Vše je problém. Můžeme si představit Moskvu 50. let 20. století. Úzkost a paranoia houstne. Kafkovský zámek. To nejsou města pro život. (Rozbujelé superego není ve skutečnosti ani trochu racionální: spíše absurdně-sadomasochistické, jak ukazuje Kafkova povídka V kárném táboře).