Příběh Stvořitele a jeho stvoření

Světlo a temnota na počátku světa
Nechali jsme v konstelaci rozehrát drama prvotního stvoření světa.

Na počátku umisťujeme do konstelačního pole Temnotu.

Temnota se rozšiřuje, tryská, expanduje, jako vlnící se pramoře. Cítí neomezenou svobodu. Nemá původ v čemkoli jiném, moře tryská samo ze sebe. Jeho vlny a dynamika se však tak vzdouvá, že se v něm rodí potřeba něčeho jiného, co by mu poskytlo omezení. Neboť jinak by expandující a na intenzitě nabírající chaos zničil, zdestruoval, pohltil sám sebe. Temnota, prachaos hluboce ze své podstaty až žíznivě zatouží po omezení, po řádu, po stvořitelském světle.

Když se v konstelaci objeví světlo, temnota, chaos se uklidňuje, temnota je uspokojena. Světlo se zrodilo z původní temnoty, zrodilo se z oceánu chaosu. Z temnoty vyšlehl záblesk.

Cheironské konstelace

Pozvánka na jednodenní konstelační seminář

Kdy: so 3.11. a so 8.12. od 10.00 do 18.00
Kde: Praha 1, Biskupská 1065/1


Cheironské konstelace patří k nejhlubším. Cheiron je archetyp / polobůh a polozvíře, reprezentující na jedné straně naše nejskrytější zranění, na druhé straně naše vnitřního léčitele / šamana. Cheironské konstelace umožňují léčení do velké hloubky, aniž bychom zesilovali tlak. Cheiron nás spojuje s tělem, zemí, holistickou jednotou, která zahrnuje setkání s bolesti, omezeností, temnotou a smrtí, ale neuniká (neptunsky) do "dokonalého" světa nadrealného duchovna, které je líbivé, ale bolest zaobalující. Určeno pro lidi, kteří s konstelacemi spíše už mají nějakou zkušenost a kterým už "bezbolestná líbivost" nestačí, kteří k něčemu takovému jako je Cheiron právě dospívají, kteří možná pracují s léčením druhých s chtějí se od Cheirona něco přiučit. (Kentaur Cheiron byl učitelem holistického lékaře Asklepia).

V rámci cheironského konstelovaní si můžete stavět konstelace na libovolná témata, která aktuálně řešíte, stejně jako se můžete nechat překvapit, co se pro vás přímo na místě (tady a teď) vynoří.

Povíme si také o generačních postaveních Cheirona ve znameních ve vašem horoskopu: k jaké cheironské generaci patřite a která témata to v sobě zahrnuje.

Více o archetypu Cheiron / Neptun zde:
ografologii.blogspot.com/2017/07/cheiron-neptun-dve-moznosti-uvnitr.html

Vstupné: 1.500,- / celodenní akci (zaručena minimálně jedna vlastní konstelace)

Přihlášení: aridsun@seznam.cz (do předmětu zprávy napiště CHEIRON)

Interview s drogami


Nechali jsme v konstelaci promluvit tyto drogy: LSD, MDMA (Extázi), Marihuanu, Houbičky (Lysohlávky), Buffo Alvarius, Ayahuascu a Tabák. Ptali jsme se jich na jejch účinky, limity, stinné stránky, možnosti léčení a terapeutické využití. Každá nám odpovídala svým vlastním jazykem (stylem): LSD čistě a jasně, MDMA rozmlženě, marihuana vyhýbavě. Nakonec jsme do konstelace postavili bod zkušeného šamana, který těmto látkám rozumí - pro případ, že by nás jazyk nějaké látky snad chtěl příliš obalamutit.


1. LSD


Moje esence tak mikroskopická, že jsem schopné projít skrze všechny struktury (soustavy, sloučeniny, makromolekuly). Žádný filtr či obrana (v psychoanalytickém smyslu) mě nemůže zastavit. Prostoupím úplně vším.

1. Co ukazuješ?

Jinou realitu. Jinou obrazovou realitu (projekci, hologram), který nějak kopíruje původní běžnou realitu, ale s určitými odchylkami. Nabízím jinou verzi reality, kde je něco "jinak". Tato jinakost, odchylka, není utvořena náhodně, ale podle přesné zákonitosti, což za chvíli vysvětlím. 

Z určitého úhlu pohledu je celá vaše realita "hologram", nazvěme ho třeba hologram 1. Já vám nabídnu jeho pozměněnou verzi, hologram 2. Do tohoto hologramu 2 však přidám ještě 2 nové póly. První pól bude spirituální a božský, druhý pól bude zahrnovat vaše největší defekty (stíny a komplexy). Ve vizi na LSD (v 2. hologramu) se může zjevit cokoli mezi oběma póly v libovolné kombinaci. Tento druhý hologram může obsahovat ty nejspirituálnější, nejposvátnější a nejbožštější aspekty bytí, ale i ty nejvíc zvrácené, temné, poškozené, nemocné a bolavé. To vše může zmutovat, vplynout do druhého hologramu. Asi tak bych popsalo svou práci racionálním způsobem.

Astro Selfconnection: Transcultural

Prožitkový kurz astrologie a osobní transformace (říjen 2018 - leden 2019)

Učím astrologii již 8 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy. Šestý běh, do něhož se může přihlásit kdokoli, bez ohledu na jakékoli znalosti nebo absolvování předchozích dílů. Začínáme 22. října. Je také možné přijít jen na ta setkání, které nám časově a zájmově vyhovují. Nicméně jednotlivá témata na sebe navazují jako korálky na niti a dohromady tvoří synergický efekt. V tomto cyklu v prvních třech setkáních energii (libido) notně rozproudíme, uvolníme, abychom jí v druhé části cyklu naopak nastavili nějaký rámec, přiléhavou formu. Jako když je nejprve třeba uvolnit magma a pak z něho něco vymodelovat. V druhé části cyklu budeme hledat nové formy pro své tvůrčí síly a pro partnerské vztahy.

Hlavním cílem této "jízdy" je probudit se zde na zemi do kvalitativně vyšší úrovně života. Všemi smysly stát na zemi a v těle a přitom se odbrzdit k tomu, co esencielně jsme.

Absolvujte celou jízdu se všemi zastávkami anebo si přijďte jen na ta témata, která vás oslovují.

Tento cyklus Astro Selfconnection (Transcultural) bude nesen v duchu cestování napříč kulturami a civilizacemi. Budeme propojovat jak astrologické archetypy a živly, tak vlivy z různých kulturních oblastí na Zemi. Tentokrát jde o to, trochu zatřást zažitými formami a stvořit pro sebe nové, přiléhavé: ušít si šaty sobě na míru.

Vývoj porodů v průběhu historie

Podívali jsme se konstelačně, jak se v průběhu dějiny vyvíjelo porodnictví. Jak bylo přistupováno k dítěti, matce a případně i k placentě? V jaké atmosféře se rodilo? Jak účastníci porodu vnímali tehdejší porodní bábu či porodníka?

Učinili jsme jakési "cestování časem" do typických průřezů / obrazů v daném historickém období.
Zjednodušeně můžeme tento vývoj také vnímat jako odraz toho, jak je v každé době ctěn nebo nectěn jinový princip. (Neúctu k jinové polaritě skutečnosti můžeme číst i za gradujícím suchem současné krajiny - viz. přepis konstelace na toto téma zde). Dějiny porodů jsou tak vlastně také zrcadlovými dějinami jin - jangové polarity. V tomto kontextu můžeme vnímat jin (případně jin - jangovou součinnost) jako mj. moudrost plynutí, nezasahování, "let go", zatímco "holý" jang jako snahu o impakt, průraznost, proniknutí a ovládnutí reality. Jangový přístup je praktický, pokud jde o těžbu nerostů a tažení armád, v procesu porodu je však jeho intervenování poněkud s otazníkem. Stejně tak je možné sledovat, že totalitní nebo vojenské režimy mají (zřejmě podvědomou) potřebu silně vstoupit do procesu porodu a novorozence již v počátku jaksi "knock-outovat", psychicky narušit a tím jej učinit povolným k službě vlasti / systému. (Silný, zdravý jedinec se zdravými kořeny by se mohl vzpečovat a hledat si své štěstí jaksi po svém. Porodem zdecimovaný jedinec přijme systémový "imprinting" přeci jen snáze).

V kterých odbobích se porodům dařilo - a jak jsme na tom dnes? Pojďme si zalistovat několika historickými obrazy.