Přehled 16ti MBTI typů osobnosti

Kierseyho temperamenty


16 typů MBTI můžeme (dle Keirseyho) rozdělit na 4 skupiny podle jejich funkce ve společnosti:

1) ochránci - strážci (guardian)
2) hráči - řemeslníci (artisan)
3) racionalisté (rational)
4) idealisté (idealist).

U každého typu je uvedena v uvozovkách jejich symbolická role (např. "umělec"). Číslo v závorce udává jejich zastoupení v populaci. Kurzívou jsou uvedeny příklady těchto lidí z reálného světa či fiktivních příběhů. (Podrobnější informace o MBTI typologii a o tom, z čeho vznikla, se dočtete ZDE.)


1. OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38%)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Patří sem ESFJ, ISFJ, ISTJ, ESTJ. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

 • pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role
 • mají silný smysl pro povinnost
 • chtějí svou práci odvést perfektně
 • ostatním se zdají rigidní
 • rádi vykonají to, oč jsou požádáni
 • výzvu pro ně představuje strach z neznáma

2. HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38%)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Patří sem ESFP, ISFP, ESTP a ISTP. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

3.  RACIONÁLOVÉ (NT) (12%)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Patří sem INTP, INTJ, ENTJ a ENTP. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé 
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

4. IDEALISTÉ (NF) (12%)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Patří sem INFP, INFJ, ENFP a ENFJ. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

 • soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů
 • rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky
 • druhým se mohou zdát přiliš měkcí
 • vůdci společenských změn
 • potřebují najít v procesu nějaký osobní význam
 • berou si věci více osobně4 komentáře:

davesade řekl(a)...

Nesouvisející komentář k článku - zajímalo by mne, jestli bys nemohl sepsat něco na téma změny "krasopisu" na českých školách. Jestli z hlediska grafologie lze něco usoudit - jestli se něco mění a podobně. Díky.

Vojtěch Franče řekl(a)...

myslíš toto? http://ografologii.blogspot.com/2010/05/nova-skolni-predloha-comenia-script.html

davesade řekl(a)...

Ano - údajně už děti toto písmo používají (možná teda zatím první třídy) - zahlédl jsem to někde na aktualne.cz - tak jestli lze usoudit z praxe nějaké nové údaje, postřehy.

Vojtěch Franče řekl(a)...

to se asi ukáže až za více let... zatím o ničem nevím.