ISFP

ISFP "Umělec" (6%)
 • míruplní, pohodoví - "žít a nechat žít"
 • tiší, milí, pečující, empatičtí, laskaví, oddaní druhým lidem a jejich hodnotám
 • žijí v přítomnosti, velmi citliví na okolní prostředí skrze dobře rozvinuté smysly
 • cit pro rovnováhu, pro to, co "sedí" a co ne
 • oddaní svým hodnotám (v co věří, že je správné), bouří se proti tomu, co považují za nesprávné
 • své myšlenky si nechávají pro sebe, odhalují je jen nejbližším
 • smysl pro krásu, milovníci zvířat, vyciťují souznění s přírodou
 • originální individualisté, kráčejí svou vlastní cestou, potřebují svůj osobní prostor
 • mohou se zdát lehkovážní, ale ve skutečnosti k životu přistupují velmi vážně
 • hledají jasnost a ukryté významy ležící pod povrchem
 • nemají rádi teorie a suchou logiku: orientace na akci
 • vnímaví k druhým, snaží se je pochopit, uspokojit jejich potřeby
 • velmi přesní pozorovatelé
 • nemají potřebu vést a ovládat druhé, stejně tak sami nechtějí být vedeni a ovládáni
 • jejich slabinou je nedostatek sebeocenění; jsou příliš perfekcionističtí, posuzují se příliš přísně, berou vše příliš vážně; proto je jejich život někdy obtížný
 • často mají umělecké talenty - skrze které naopak zjevují plnost života
 • Slavní ISFP: W.A. Mozart, Michael Jackson, Prince, Bob Dylan, Sofia Coppola, Thich Nhat Hanh, Brad Pitt, Paul McCartney, David Bowie, Eminem, Liv Tyler, Enya, Monica Bellucci
 • Fiktivní: Medvídek Pů

Žádné komentáře: