ESTJ

"Strážce, ředitel" (13%)
 • praktičtí, realističtí, orientovaní výhradně na "fakta", na dotahování úkolů
 • talentovaní na obchod a mechaniku (matematiku, fyziku)
 • ESTJ rádi organizují, plánují a uvádí věci do pohybu
 • pro svou extrémní zodpovědnost, spolehlivost a loajalitu jsou dobrými správci a úředníky (zvláště pokud v berou potaz pocity druhých, na což často zapomínají)
 • individualisté orientovaní na "hladký chod společenských struktur"
 • obránci statusu quo (pravidel skupiny, víry); jelikož své city neumějí dávat najevo přímo, činí tak tím, že někoho chrání a zaštiťují
 • ochránci pořádku, tradičních jistot (nejčastěji policisté, vojáci, záchranáři, právníci, auditoři)
 • jsou otevřeně-direktivní v projevu svých názorů a toho, co očekávají
 • hledají logická odůvodnění pro to, co se stalo špatně; když vyšetřují, hledají logické "mezery"
 • mají vůdčí kvality a schopnosti; vystupují sebevědomě až agresivně
 • ESTJ mají ostrou vizi, jak by věci "měli být" (pevně věří v určité principy, což navenek působí jako "já mám vždy pravdu")
 • kritičtí, neslevují ze svých standardů; rigidní, neústupní, všímaví k detailům
 • upřímní, čestní, silně zásadoví
 • ESTJ se považují za prototyp "vzorného občana", "pilíře státu"
 • ve stresu se cítí izolovaní, nepochopení, podceňovaní; neumějí to však vyjádřit (hroutí se do emocí uvnitř, ale neví, jak jim dát přirozený průchod - až to dojde tak daleko jako ve filmu Volný pád, kdy vzornému občanovi přetečou jednoho dne nervy)
 • Slavní ESTJ: George Bush (st.), apoštol Pavel, Saddam Hussein, August Pinochet, Uma Thurman, Lucy Liu, Henry Ford, Michelle Obamová
 • Fíktivní ESTJ: Princezna Leila (Star Wars), Major Margaret Houlihanová (M.A.S.H.)

Major Houlihanová jako ženské ESTJ

1 komentář:

Dalis Dobrota řekl(a)...

Já bych jen dodal, že věta Slavní ESTJ: George Bush, Woody Harrelson, Bruce Willis (často typy ESTJ opravdu hraje!), Mickey Rourke

by správně měla být:
George Bush = ENFP, Bruce Willis = ISTP (často typy ESTP opravdu hraje!), Mickey Rourke = ESFP
Slavných ESTJ je málo, protože nechtějí být populární ani známí. ESTJ = Emil Hácha, Ladislav Bátora, Miloslav Vlček
Nejsou to žádní herci, zpěváci ani politici ani sportovci.