ISTJ

"Inspektor, správce" (6%)
 • ISTJ jsou především dobří organizátoři, snažící se o hladký chod prostředí, aby všude "vládl pořádek"
 • snaží se zajistit bezpečí a jistotu 
 • řídí se především smyslem pro povinnost; vše by mělo klapat podle "plánu"; pokud nemají rozvinutou intuici, vše musí být "do puntíku" podle předpisů
 • perfekcionismus, velká pozornost k detailu
 • neodpočine si, dokud není práce dotažena do konce
 • ISTJ zaplavuje pocit nespokojenosti s nedořešenými úkoly v životě či představách
 • spolehliví, logičtí, loajální, přísní tradicionalisté
 • realismus, pragmatismus, nezájem o teorie, které nevedou k výsledkům
 • ostře odlišují čas pro práci, řešení úkolů - a čas pro zábavu (odloží "inspektora" a může s nimi být legrace)
 • soustředí se na fakta, na něž mají výbornou paměť
 • ISTJ nepřikládají význam teoriím, které se odlišují od jejich praktické životní perspektivy (jde to "mimo ně")
 • uspokojují je pozice s vyšší odpovědností
 • vždy dodrží, co slíbí; můžete se na ně plně spolehnout
 • výkonní dříči, schopní dlouhodobě pracovat na dosažení svých cílů
 • ISTJ jsou vnímáni jako tiší, rezervovaní, loajální
 • zakládají si na cti a smyslu pro integritu
 • mají problém sladit se svými pocity a pocity druhých (emoční stránka věci je pro ně choulostivá)
 • dobrý výkon považují za samozřejmost (u sebe i u druhých); chválou tedy zrovna nehýří
 • ISTJ neradi vyjadřují své emoce a náklonnost; činí tak oklikou skrze jiné druhy nabízení podpory; oddaní pro rodinu
 • pod velkým stresem ISTJ upadají do "katastrofického módu" - vidí je, co všechno špatného se může stát; peskují se za to, co udělali špatně a co mohli udělat jinak
 • Slavní ISTJ: Josef Stalin, Condoleeza Rice, Dwight D. Eisenhower, George Washington, Richard Nixon, Joseph Ratzinger, Robert de Niro, Sean Connery, Christopher Lee, Math Damon, Elisabeth II.
 • Fiktivní ISTJ: Rimmer (Červený Trpaslík), Darth Vader (Stín Anakina - ENFP), Ředitel Skinner (Simpsonovi), Hermes (Futurama), Miranda (Sex ve městě)

Žádné komentáře: