ESFJ

"Pečovatel" (13%)
 • subjektivně hodnotící přístup k zážitkům získaných z vnějšího světa skrze smysly
 • důraz na konkrétní, praktické, faktické, využitelné
 • snaží se, aby se ostatní kolem cítili dobře
 • snaží se pochopit úhel pohledu druhých
 • velmi vážně berou to, za co přejímají zodpovědnost
 • vrhají se do věcí, úkolů, aby je včas dokončili (a měli "hotovo")
 • ESFJ rádi dělají "maličkosti" pro ostatní
 • cení si tradičních věcí a pocitu bezpečí
 • snadno zranitelní na kritiku; hledají uznání, pochvalu
 • mají pocit potěšení z radosti ostatních
 • soustředí se na to, co od nich ostatní očekávají a podle toho se chovají
 • dovedou být štědří, ale vyžadují rovněž štědré ocenění a pochvalu (jinak se jich můžete dotknout)
 • hodnotový systém (co je dobré a špatné) přejímají zvenčí
 • chybí-li rozvinutá intuice, může sobecky manipulovat druhé ve víře, že jim činí dobro (podle svých představ o tom, co je pro ně údajně nejlepší)
 • smysl pro pořádek; potřebují dobře strukturované prostředí (plán, rozvrh)
 • nepředvídatelné prostředí ESFJ znejisťuje
 • protože potřebují řád, očekávají, že jej budou stejně tak dodržovat i ostatní (!)
 • neosobní řád (rutina, pravidla chování, abstrakce) jim někdy slouží jako únik od příliš osobních  věcí a kontaktů; skrývají tak svou plachost a nejistotu v intimní zóně
 • ESFJ jsou podle statistik nejčastěji ženatým / vdaným typem (nejvíce inklinuje k rodinnému soužití)
 • Slavní ESFJ: Bjork, Eddie Murphy, Penelope Cruz, Whitney Houston, Elton John, Alicia Keys, Celine Dion
 • Fiktivní ESFJ: March Simpsonová, Forrest Gump, Monica (Přátelé), Leela (Futurama)

Žádné komentáře: