INFP

"Idealista, snílek" (1%)
  • INFP svou energii zaměřují do vnitřního světa intenzivních citů a hluboce prožívané etické dimenze života; ve vnějším světě se pak snaží těmto hodnotám dostát
  • jsou zvědaví a snaží se porozumět druhým
  • jsou tolerantní a přizpůsobiví - dokud nejsou ohroženy jejich vnitřní hodnoty
  • navenek zdvořilí, avšak rezervovaní, takže je obtížné je poznat
  • INFP rádi konverzují, ale hlavně o něčem neobvyklém, zvláštním
  • vyhýbají se konfliktům a jsou proto příjemnými společníky, ovládají takt a diplomacii
  • zajímají se o emoční pohodu svých blízkých, protože touží po ustavičné harmonii (dokud není pobouřen jejich etický cit, pak mohou i běsnit - či bojovat)
  • INFP své vhledy získávají skrze zpětnou reflexi, a proto nutně potřebují čas o samotě, aby strávit a pochopit nové informace (na pocitové bázi)
  • rutina je nudí
  • někdy mají vysoké nároky a stávají se perfekcionisty (předělají např. celou práci znovu)
  • mají dar jazyka, dobré verbální schopnosti, ale jako introverti možná dají přednost psaní
  • skrze intuici uvažují spíše v symbolech, analogiích a metaforách, které si užívají
  • neustále hledají nové myšlenky a snadno se přizpůsobují změnám
  • Slavní INFP: Albert Schweitzer, Aldous Huxley, Audrey Hepburn, J.R.R. Tolkien, Marie (matka Ježíšova), Vergilius, Homér, Shakespeare, George Orwell, I. B. Myers (tvůrkyně této typologie), Sv. Jan (Ježíšův učedník - celé jeho evangelium má tento mystický "INFP" nádech), Sv. Augustin, Soeren Kierkegaard, Virginia Wolfová, Antoin de Saint-Exupery
  • Fiktivní INFP: E.T. Mimozemšťan (někdy se INFP opravdu druhým zdají jako "mimozemšťané"), Millhouse (Simpsonovi - INFP někdy končí jako zneuznaní géniové), Kryštůfek Robin; Kif (Futurama), Holly (Červený Trpaslík - ženská podoba); Malý Princ

Audrey Hepburn jako jedna ze slavných INFP: "I believe in miracles."

Žádné komentáře: