Světová písma

Nejpoužívanější abecedy a znakové systémy

Egypt

3100 - 400 př.n.l.




hieratické a hieroglyfické písmo:




Čínské písmo

1500 př.n.l - současnost
  • píše se shora dolů




Fénické písmo
1100 př.n.l. - 300 n.l.

  • 22 souhlásek



Hebrejské písmo
1000 př.n.l. - současnost
  • píše se zprava doleva





Řecké písmo
800 př.n.l. - současnost

  • řecká abeceda se vyvinula z fénické kolem 900 př.n.l.



Etruské písmo

700 př.n.l - 100 n.l.
  • ovlivnilo podobu latinky







Písma střední Ameriky
500 př.n.l. - 1697 n.l.
  • směr: různý




Futhark - runy
200 - 1600 n.l.






Arabské písmo

300 n.l. - současnost
  • píše se zprava doleva





Jáva
400 - současnost


tzv. aksara, moderní podoba: každé písmo představuje hlásku


Tibetské písmo

700 n.l. - současnost
  • píše se zleva doprava



Cyrilice
900 n.l. - současnost
  • rozvinula se z řecké abecedy



Latinka
700 n.l. - současnost







.