Filozofie těchto stránek

Blogové desatero


1. Tyto stránky mají sloužit k volnému sdílení a šíření informací, poznatků a myšlenek.

2. Nemyslíme si, že by grafologie měla být určena výhradně pro úzký okruh zasvěcenců, ale že by měla pomáhat v porozumění sobě samému, druhým lidem a světu, ve kterém žijeme.

3. Tvrdíme, že grafologie stojí na racionálním základě a každý se může o její funkčnosti přesvědčit z vlastní zkušenosti.

4. Tvrzení některých lidí, které považují grafologii za nevědeckou a iracionální, vyplývá samo z iracionální předpojatosti. Tento předsudek je neblahým dědictvím osvícenství, které se v dobrém ú
myslu snažilo svět očistit od pověr a předsudků a tato fáze cesty za poznáním byla v dějinách lidstva nutností. Nyní však je tato doba za námi a není nutné paranoidně hledat čarodějnice za každým rohem. Apelujeme na otevřené lidské myšlení a osobní zkušenost.

5. Grafologické poznání je užitečným nástrojem v současné době, kdy máme tendenci vnímat věci povrchně, dojmově a zkratkovitě, kdy image znamená více než moudrost, zralost a kvalita charakteru. Grafologie umožňuje hlubší pochopení skutečnosti.

6. Netvrdíme, že grafologie je sumou a završením poznání, které o člověku vypovídá vše. Je pouze nástrojem, který usiluje o porozumění člověku na základě jeho nevědomého projevu.

7. Grafologický přístup ke skutečnosti stojí na racionálním základě, avšak umožňuje využít
schopnosti grafologa, které racionalitu překračují: intuici, instinkt, vcítění a životní zkušenosti. Tyto kvality však nejsou jádrem grafologického paradigmatu, ale přidanou hodnotou ke grafologickému rozboru. Proto grafologie obsahuje i lidský rozměr a pravědpodobně nebude nikdy zcela nahraditelná automatizovanou počítačovou analýzou.

8. Varujeme před zjednodušujícím použitím grafologie, která vytrhává jednotlivé znaky písma z kontextu a vyvozuje z nich všeobecné soudy o osobnosti člověka.

9. Grafologie není metodou prognostickou jako astrologie, odráží přítomnost. V přítomnosti je
obsažena nejen aktualita, ale i potencialita. Grafolog nemůže věštit, může však poukázat na nevědomé pohyby v lidské psyché, které mají tendenci se uskutečnit, případně, co jim stojí v cestě. Tím může být grafologie přínosná pro lidi, kteří usilují o vnitřní růst a transformaci, ale i pro ty, kteří si uvědomují, že životní překážky nejsou v okolním světě, ale že jsou především v nich samých.

10. Tyto stránky se průběžně inovují a doplňují a jsou otevřené pro Vaše dotazy, doporučení, kritiku a připomínky, které přispějí k jejich kvalitě.


Vojtěch FrančeFrantišek Kupka: Zrození života


Mapa webu