Komunikační typy

Typologie

Kongruence je soulad mezi prožíváním a vnímáním a jeho vyjadřováním. Často však převládá nezdravý komunikační styl, který je reakcí na zátěžové situace v původní rodině (Satirová).

Tento komunikační styl odpovídá jednostrannému, automatizovanému způsobu chování, myšlení a prožívání, které brání plnému a autentickému kontaktu s okolím.


Všechny nedzravé komunikační postoje mohou souviset s obranou proti úzkosti.

Usmiřovač by pak odpovídal masochistickému typu u Karen Horneyové, který svou existenční situaci řeší závislostí na druhém člověku, jehož si myslí, že miluje; přitom je s ním však kvůli strachu ze samoty a vlastní samostatnosti.

Vinič naopak typu sadistickému, který v hloubi duše nenávidí své skutečné já, které si projektuje na ostatní a svou sebe-nenávist pak projevuje tak, že trápí, ponižuje a frustruje okolí. Ostatním však nastavuje své idealizované, férové já, které se od já vnitřního odlišuje. Touto disproporcí mezi oběma já trpí a nenávidí své pravé já ještě víc. Trápení ostatních mu slouží jako adrenalinová zábava, jež ho vytrhuje z jeho nudné, necitlivě otupělé existence.

Rušič a Computer by odpovídali Horneové koncepci o pohybu směrem od lidí: únik od situací, které přinášejí úzkost a bolest, ztažení se do izolace (introvertní rušič), únik do víru vzrušení a zábavy (extrovertní rušič) anebo únik do světa neosobních faktů, kde nás nemůže nic překvapit (computer).

Všechny tyto naučené, únikové vzorce mají sloužit k redukci nevědomé úzkosti.Kongruence

Těmto komunikačním stylům se však můžeme zase odnaučit, odautomatizovat své reakce a navrátit se zpět ke kongruenci: schopnosti plně a autenticky vyjdřovat sama sebe, své prožitky a zkušenosti.

Kongruentní člověk se neobává zkušenosti, prožívání nového, neobává se emocí, intimity a vztahů, dokáže své emoce přirozeně vyjadřovat. Jeho chování odpovídá situaci, není důsledkem přežitých (úzkostných) vzorců z minulosti. Jeho hlasový projev je plný, zvučný - vysoký i hluboký. Netrpí svalovým krunýřem. Tento způsob života koresponduje s psychosomatickým zdravím, svobodnými a upřímnými vztahy, kreativitou a zralostí. Je to způsob úplné, otevřené existence, která však neznamená dokonalost nebo svatost. Je to kvalita, která se může neustále prohlubovat.

Kongruence se v rukopisu projevuje:
  • rytmem a elasticitou
  • indivudálností, originalitou
  • přiměřenou harmoničností
  • neobsahuje extrémnosti, které by narušovaly celekJindřich Plachta a Jaroslav Marvan obvykle ztělesňovali
protikladné typy usmiřovače a viniče.
Usmiřovač

Posluhuje a podřizuje se ostatním, za všechno se omlouvá, nechá si vše líbit. Dožaduje se souhlasu a podpory. Svaluje vinu na sebe. Chce si udobřit druhého za každou cenu. Prožívá pocity bezcennosti, strach ze samostatnosti a svobody, nemá zájem o vlastní potřeby, neumí vyjádřit agresi, tu zaměřuje proti sobě. Odpovídá sociální roli pečovatelky, služky, trpitele.

Psychosomatické problémy: úzkosti, deprese, závislé vztahy, žaludeční a střevní potíže, astma.

Schází mu pocit vlastní síly, odvahy a nezávislosti (dominance), kterou (přehnaně) demonstruje vinič.

Projevy v rukopisu:Vinič

Manipuluje příkazy, obviňuje, dominuje, chová se povýšeně, demonstruje sílu. Projevuje vztek, bývá ironický, sarkastický, zahořklý. V hloubi duše se cítí opuštěný, trpí strachem ze selhání, ač to tak nevypadá, trpí nízkou sebeúctou. Typ šéfa, tyrana, kontrolora, kverulanstkého kritika.

Psychosomatické problémy: vysoký krevní tlak, srdeční poruchy, artritida, paranoia, zvýšené napětí. Napětí v oblasti čelisti, krku, hrudníku, ramenou a paží. Slabé nohy, napjatý, drsný hlas. Neuvědomuje si, že křičí.

Viničovi schází přiměřené míra smířlivosti, pokory, vcítivosti (opak usmiřovače).

Projevy v rukopisu:

Computer

Trpí strachem chovat se emocionálně, subjektivně, lidsky. Má strach ze života, změny, z vlastní chyby. Schovává se za masku odborníka, vědce, myslitele, uhýbá do světa "objektivních" pravd, kde se cítí jistý v kramflecích. Uchyluje se k racionalizacím, "ono se to má", vyhýbá se osobní výpovědi.

Psychosomatické problémy: Obsesivně kompulzivní neuróza, neosobní vztahy, bolesti zad, oběhové problémy, roztroušená skleróza. Je strunulý, nepružná páteř, kamenná tvář, bezbarvý monotónní projev.

Schází mu smysl pro improvizaci, subjektivitu, prožitek, jedinečnost, zdravou mírou bláznivosti, které by se mohl učit od rušiče. Duchovně zaměření computerové mají cosi společného s eneagramovým typem 5, říká se jim "neosvícení buddhové".

Projevy v rukopisu:

Rušič

Chování je nadměrně hyperaktivní (nesoustředěný, těkavý, křečovitě žertovný, slova zmateně přeskakují) nebo naopak nadměrně pasivní (duchem nepřítomen, ztracený, zasněný). V obou případech je mimo (mimo přítomnost). Cítí se nepochopen, jiný, nezakotvený, odcizený, nikým nepřijatý. Trpí nízkou sebeúctou. Odpovídá typu bohéma, snílka, podivína nebo anarchisty.

Psychosomatické problémy: bizarní vztahy a styl života, prudké zlomy nálad, úniky: alkohol, drogy, psychózy, nervové poruchy.

Rušičovi schází racionalita, objektivita a smysl pro řád, kterým disponuje v přehnané míře computer.

Projevy v rukopisu:


.