Introvertně citový typ

Cit těchto lidí má obrovskou hloubku, ale navenek je jim obtížné porozumět, neboť své city otevřeně nevyjadřují. Jsou spíše nepřístupní, stahují se do sebe a chrání se před vlivem objektu. Své city nebo úsudky projeví jen na svou obrannu, jsou-li zahnáni do kouta. Vnitřní bohatství tohoto člověka lze těžko vyjádřit, pokud člověk nedisponuje nějakým uměleckým talentem, protože myšlenka se snáze vyjadřuje než pocit nebo vnitřní obraz. Tento člověk nám odhaluje tajemství své duše až tehdy, naučí-li se vhodné formě pro sebevyjádření, které je schopna lidi oslovovat a přimět k rezonanci - vyvolat obdobné pocity a stavy.

Protějškem introvertního cítění je primitivní myšlení, které zcela otročí faktům. (Tak se za poměrně extravagantní osobností po citové stránce můžeme setkat s naprosto konzervativním a ustrnulým myšlením).

O těchto lidech se říká "tichá voda břehy mele." Navenek jsou tišší, nenápadní a nepochopitelní, mohou mít dětskou masku a melancholický temperament. Neradi se předvádějí, nechtějí být středem pozornosti. Motivy jejich jednání jsou očím ostatních skryty. Navenk vyzařují harmonii, klid a toleranci, která nechce nikoho měnit ani ovlivňovat. Je-li tato stránka výraznější, působí jako vlažnost až chlad, nezájem o štěstí druhých. Toto ztažení se však nastává jen při zklamání - jako obrana před objektem.

Tento typ "chladí" svůj emocionální projev negativním citovým úsudkem. Chce žít v harmonii a koexistenci s druhými, avšak k cizím lidem neprojevuje vřelost a přívětivost, ale lhostejnost až odmítavost, která jakoby dávala druhému pocítit zbytečnost jeho existence. Vůči entuziasmu druhých se chová blahovolně - kriticky a povzneseně, takže jim "bere vítr z plachet". Tento (navenek) ledový chlad je prolomen jen tehdy, je-li oživen archetyp nebo citový obraz v nevědomí, pak se nechá strhnout a projeví svůj cit nebo afekt. Obvykle však svou vášeň potlačuje a brání se jí jako něčemu nepřístojnému.

Introvertně citový typ se obvykle cítí nedoceněný, nevědomý deficit se však může projevit zcela náhle jako (trochu hysterický) nárok na zvýšenou pozornost.

Jeho city nejsou extenzivní, ale intenzivní: rozvíjejí se do hloubky. Spíše k jednomu člověku nebo několika lidem, ale o to intenzivněji. Je schopen v sobě obsáhnout "všechno utrpení světa a veškerý soucit".

Extrovertovi, který je zvyklý na živější projev, to však zůstává skryto a pozoruje jen jakýsi neurčitý chlad. Introvertně citového člověka však takové nedorozumění zraňuje a ještě více se ztahuje směrem od objektů do nitra: má další argument, proč nenavazovat žádné vztahy. Na druhou stranu jeho cit, vztahující se k nějakému objektu (partnerovi, dětem) může nabírat až jakýsi zbožňující, fanatický rozměr, který druhého úzkostlivě střeží a ochraňuje. Tento pocit však může tajit před sebou samým i před zraky ostatních.

Za touto loajální "odevzdaností" je však možno najít i skrytější vliv touhy po dominanci a ovládnutí objektu - který mohou druzí (děti, partneři) zakoušet jako spoutání a zadušení. Rád by totiž v rukou svíral "tajnou moc" nad objekty. V krajním případě může tato vnitřní touha po moci přejít v otevřenou panovačnost, samolibost a tyranství smíšené s bezskrupulózní ctižádostí. Tento přechod však vede do neurózy (hysterie nebo neurastenie, anémie, tělesné symptomy).

Tento typ se cítí zdravě, pokud cítí "cosi nad sebou" - cosi silnějšího než on sám.

Pokud však dojde k povýšení já na subjekt, naroste egocentrismus a dojde k projekcím vytěsněného myšlení: najednou se začne domnívat, že čte druhým myšlenky, jejich zlé intriky a sprostoty. Sám projde do protiútoku a začně intrikovat, aby obrátil svou podřídivost v převahu. Spouští se do tajné rivality a zášti, kde se neštítí ničeho nečistého.

Odpovídající typ v typologii MBTI: INFJ (empatik) nebo ISFJ (ochránce)

Písmo: malé písmo, mírně proměnlivé, plné, těstovité, obohacené, se zdůrazněnými dolními délkami; pomalejší, úzké; z vázání nejspíše arkádyřecká zpěvačka Nana Mouskori vytvářející rezonance v posluchačích svou přírodní, meditativní hudbou
Helena Grimaud interpretuje Bachovu Chaconnu D dur
(pro introvertně citový typ může být snažší vyjádřit svou hloubku hudbou nežli slovy)12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Bída. Popis se zabývá víceméně jen extrémy a vyjímkami. Celá řada rysů tohoto typu je naprosto opomenuta. Tohle vyznívá jakoby lidé tohoto typu byli samí psychopati. To je pochopitelně naprostý nesmysl. Můžeme jen litovat, že lidí tohoto typu je v populaci tak málo. Doporučuji vyhledat solidnější charakteristiku...

Vojtěch Franče řekl(a)...

Děkuji za komentář, který je k věci. Popis vychází z Jungovy charakteristiky tohoto typu, který se jako u popisu ostatních typů soustředí na "patičtější" možnosti projevu, ke kterým může dojít při EXTRÉMNÍM A JEDNOSTRANNÉM rozvinutí té které funkce (v tomto případě introvertní cítění). Proto je celkové vyznění negativnější, než je tomu v realitě.

Anonymní řekl(a)...

nasiel som sa v tom takmer na 100%

Unknown řekl(a)...

Já jsem INFJ..nejdříve jsem se toho negativního popisu lekla.Pak jsem si ale uvědomila,že negace je důležitá pro zdůraznění odlišností a ukázk toho,kam až mohou tyto funkce zajít.Zajímám se o typologii MBTI a mluvila jsem o ní i s psycholožkou.Ona sama mě odhadla na tento typ..ostatním se často jevím jako extrovert.Chci říct,že introverze nutně neznamená samotářství a nemluvnost(jsem docela výřečná)a spíše se jedná o to,do jaké míry se člověk obrací a soustředí a svět vnější na úkor toho vnitřního.Pravá podstata nám může být často skryta,nemám pravdu.Ráda bych znala váš názor:-)

Vojtěch Franče řekl(a)...

Ahoj Aneto.

Znám jednoto kamaráda, který je INFJ a je také nehorázně výřečný, zábavný a vtipný. U něho se však projevuje INFJ jako věčné hledání "soulmate", dokonalého protějšku, svého druhého já.

Podle Junga je introverze spíše o tom, upřednosťnovat svět svých prožitků a impulzů (subjektivitu) nad světem toho jak je to normální a jak se to zvenčí očekává (objektivita), což je mnohem podstatnější pro extroverta.

Tady jsou inspirativní typy pro Váš typ INFJ - v čem se rozvíjet: http://www.personalitypage.com/personal.html

Unknown řekl(a)...

Děkuji za typ na stránku:)Takže lze říci,že se každý INFJ může projevovat odlišně(ostatně každý je jiný),kvůli svému vastnímu vnitřnímu popudu(v tomto případě hledání soulmate)?

Vojtěch Franče řekl(a)...

spíš že může být i ukecaný, navzdory introverzi. co mají společného je idealismus. více na tom personalitypage: tam je to, co mají společného.

Unknown řekl(a)...

Chci se zeptat:
nerozumím tomu, že např. u INFJ či ISFJ jsou funkce Fe, přičemž jsou řazeni pod introvertní cítění. Jak se tedy pozná, zda má typ I/E cítění, myšlení, atd..?
Budu ráda, pokud vysvětlíte.

Hezký den

Vojtěch Franče řekl(a)...

Introvertně citový typ = Kombinace člověka, který hlavně cítí + je introvertní. Takto jednoduše to myslím Jung koncipoval. MBTI typologie byla vytvořena až později. INFJ možno také zařadit pod introvertně intuitivní typ a ISFJ pod introvertně vnímavý typ. Resp. budou se více podobat první nebo druhé charakteristice, podle toho, jestli daný člověk používá více primární nebo sekundární funkci. Teoreticky by měl primární , ale sekundární je často vyvinuta na stejné úrovni jako primární. Ještě k tomu, proč je to tak matoucí. U Junga to bylo tuším takto: Je-li poslední písmenko J, pak je dominantní hodnotící funkce (F nebo T), je-li poslední písmenko P, pak je dominantní iracionálně nehodnotící funkce (N nebo S). U MBTI je to zachováno u extravertů, ale u introvertů se pořadí prvních dvou funkcí obrací. První (dominatní) funkce pak musí být u extraverta obrácena ven, u introverta dovnitř. Přiřazení MBTI typů jsem do toho článku kdysi vepsal spíše ilustračně - najdete tam podobnosti, ale tím, že jde o 2 různé typologie, není přiřazení dokonale přesné.

Unknown řekl(a)...

Takže INFJ by měl mít Fi, Ne, ISFJ Fi, Se, ISTJ Ti, Se, INFP Ni, Fe?
Ale pokud by třeba INFJ víc používal intuici, pak by měl Ni, Fe, přičemž tou hodnotící funkcí by se stalo Fe?
(nebo Fi?)

Vojtěch Franče řekl(a)...

zde je tabulka, který typ má mít jaké funkce rozvinuty. http://ografologii.blogspot.cz/2013/03/8-kognitivnich-stylu-mbti.html

Unknown řekl(a)...

Dobrý den,
obávám se, že to máte špatně. Introvertní citový typy by měly být INFP a ISFP, kde je jejich dominantní funkce introvertní cítění Fi a sekundární Se či Ne. Nebo ne?