Experiment "vyvracející" grafologii

Uvádíme unikátní vědecký experiment, který provedl člen spolku Sisyfos Milan Urban s kolegou Jiřím Heřtem a jednou provždy tím "vyřídil" pavědu zvanou grafologie. Posuďte sami, jakým způsobem tito pánové posuzovali validitu grafologie:

"S prof. Heřtem jsme provedli vlastní experiment. Deseti grafologům jsme
předali k rozboru stejný dopis ženy podnikateli, která se na základě jeho inzerátu ucházela o práci v jeho firmě. Grafologové měli určit povahové vlastnosti pisatelky a pomoci tak podnikateli v rozhodování, zda uchazečku přijmout. Pisatelkou byla moje sestra a porovnávali jsme její vlastnosti, které určili grafologové s tím, jak sestru znám. Dva grafologové propadli zcela (počet chybně určených vlastností výrazně překračoval počet vlastností určený správně), u sedmi grafologů byl počet chybně a správně určených vlastností cca. 50:50 (validita tedy nulová) a jen jeden rozbor byl mírně validní."

Milan Urban, 27. 9. 2004
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1154461740Komentář:


1) Milan Urban neuvádí vzájemnou korelaci výsledků, k nimiž jednotligrafologové dospěli. Takové číslo by přece mohlo být velmi zajímavé. Pokud byse většina grafologů na něčem podstatném shodla, přinejmenším by to znamenalo, že grafologie má konzistentní jádro. Jediný vztažný bod, se kterým porovnává 10 grafologických posudků, je názor pana Milana Urbana

2) Neuvádí ani srovnání výsledku grafologů s nějakou jinou vědeckou metodou. Např. jiných diagnostických metod, testů nebo pozorování, které by vypovídaly o sestře pana Urbana a jejich výsledky by pak byly sronávány s výsledky grafologických rozborů. Jedině takové detailní srovnání by mělo nějakou výpovědní hodnotu, kterou by stálo za to zveřejnit.

3) Místo toho uvádí korelaci se svým vlastním subjektivním názorem na povahu své sestry. ("Jak sestru zná.") Dokonce ani neuvádí, jak výsledek grafologických rozborů hodnotila ona sama. To je přeci velmi podstatné. Kdyby někdo dělal váš grafologický rozbor a vědci by jej pak porovnávali s tím, jak vás zná váš bratr nebo váš tatínek, považovali by jste to za kritérium naprosté, nestranné objektivity, zvláště pokud byste k svému rozboru nesměli nijak vyjádřit? Lze založit na výpovědi jednoho člověka o své sestře zobecněný soud o pravdivosti jakékoli diagnostické metody jako celku?

Takto se "dělá věda" ve spolku Sisyfos.
Předávání ceny Bludný balvan za "blátivé myšlení" členy českého klubu skeptiků Sisyfos (2004). Pokud tito pánové mají nadhled a smysl pro humor, jak lze tušit z jejich slušivých úborů, pak by mohli začít ve vlastních řadách. Pokud nemají, pak "Pánbůh s námi a zlí pryč!" Po té, co Bludný Balvan obdržel i Stanislav Groff nebo Jaroslav Dušek, se pomalu stává obdržení této ceny známkou zařazení mezi elitu.


Validita


Radvan Bahbouh hovoří o validitě grafologie v článku pro časopis Psychologie dnes.
O validitě lze, podle něho, mluvit jedině v případě konkrétního grafologa, ale ne o grafologii jako celku, neboť kvalita práce jednotlivých grafologů může být odlišná.


7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Zajímavé, že sisyfobijcům nevadí, že zatímco vytýkají "nevědeckost" anekdotické historce, která ostatně ani není prezentována jako něco víc anekdotická historka, sami mají vlastní důkazy v lepších případech jen na takových historkách. Ostatně - pokud se sebere deset grafologů a přijde si stěžovat a budou trvat na testování, jistě jim bude vyhověno. Ale proč by riskovali svoji zaběhlou živnost, že?

Anonymní řekl(a)...

Mě třeba zajímá existence lidské aury.Věřím že existuje a dokonce existuje kniha která tvrdí že věda její existenci prokázala, ale kdy se už konečně v televizi objeví zpráva která to potvrdí? Nebo si někdo před mnoha lety existenci aury a čaker vymyslel a miliardy lidí zejména v Asii tomu podlehli? Nebo si všimněte že víra že smrt je konec lidské existence vede k tomu že se lidé drží hesla ,,Po nás potopa".

Anonymní řekl(a)...

Ta kniha která to tvrdí se jmenuje: Fyzika víry.

Unknown řekl(a)...

Podle vyjádřených názorů mě napadá jediné: dostatečně hluboká víra v cokoli vypíná rozum...

Void řekl(a)...

Komentář ke komentářům: Kdyby byla sestra exponována, mohl by hrát svojí roli takzvaný Forer efekt, obecná charakteristika, která sedí každému.
Problém s porovnáním s dalšími diagnostickými metodami je ten, že k nim nejspíš jsou Sisyfovci podobně skeptičtí například v tom, že vlastně nechají klienta říct co si o sobě sám myslí...

Subjektivita nesubjektivita, hlavní vypovídací hodnotu by měla právě odlišnost a společnost různých grafologických rozborů. Případně pokud by se nějaký grafolog "ověřil", jestli by jeho úspěšnost byla vysoká ve více případech.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Díky za reakci, souhlasím.

Ondra Havlíček řekl(a)...

Tady jim krapet křivdíte. Bludný balvan nebyl udělen kvůli tomuto testu, to je jen taková legrácka. Sysifos o grafologii vydal celkem rozsáhlý článek ve svém sborníku (http://www.sysifos.cz/files/Sbornik_VKI_3.pdf), kde posuzuje mj. validitu a reliabilitu grafologických posudků v desítkách studií - rel.&valid. sice nějaká je, ale v porovnání s jinými metodami nepříliš vysoká.