Logo Coca-Cola

Nevědomé sdělení loga Coca-Cola z pohledu grafologie

Do jaké míry se na úspěšnosti Coca-Coly podílí její geniální a atraktivní logo? Nevíme, ale zkusme se na tento nápis podívat okem grafologa. Samozřejmě nebudeme ani tak zkoumat osobnost designéra fontu, pokusíme se spíše odkrýt nápis "Coca-Cola" čistě fenomenologicky.

Nejprve pár faktů o reklamě na Coca-Colu
  • Ochranná známka Coca-Coly byla registrována v roce 1892.
  • Svoji typickou červenou barvu získala barva společnosti čirou náhodou - byla to totiž barva sudů, ve kterých John Pemberton skladoval a převážel své mozkové tonikum. Klasický červený podklad loga zcela nepochybně působí vitálním, chuť vzbuzujícím způsobem.
  • Ve svých bylo logo Coca-Coly malováno placenými umělci také na plochu prázdných zdí.
  • Coca-Colu v průběhu své historie vydává na reklamu až 40 % svých příjmů.
  • Coca-Cola v reklamách obvykle zobrazuje mladé lidi nebo slavné osobnosti (Michael Jackson).
  • Santa Claus se v té podobě, jak ho známe dnes, poprvé objevil v reklamě na Coca-Colu.
  • Zatímco PEPSI změnila v historii své logo asi 4x, Coca-Cola své logo drží téměř od začátku 20. století. Nad PEPSI nyní "vyhrává" zhruba 2 : 1.
  • Známý tvar skleněné láhve se používá už od roku 1916. Tento charakteristický tvar rozezná 96% populace na zěměkouli. Láhev byla vyrobena tak, aby byl její tvar rozeznatelný i ve tmě podle hmatu nebo podle rozbitého střepu.
  • Jeden z posledních sloganů Coca-Coly (1998) zněl: "Image je na nic, následuj instinkt, poslouchej žízeň." Znění dalších sloganů: "It's the refreshing Thing to do" (1936), "It's the Real thing" (1942, 1969), "Can't beat the Real Thing" - "Pravý vrchol" (1990). Srovnejte znění těchto sloganů se závěrem naší grafologické interpretace.


Rozbor loga Coca-Cola

Písmo loga Coca-Cola je spojité (psáno téměř jedním tahem), je pravosklonné a také těstovité (plná, tlustá čára). Tento soubor znaků ve spojení s celkovou ladností, oblostí tvarů, elegancí by odpovídal cyklothymnímu vyladění prožívání: ochotě unést se prožitkem, brát život spíše optimisticky, nekomplikovaně, soustředit se hlavně na to dobré a snadné, zůstávat nohama na zemi, v tom co je hmatatelné a ochutnatelné. Cyklothymní ladění odpovídá i přátelskému, srdečnému a družnému chování, ale také rychlým proměnám nálad, celkově však dojmové sugestibilitě (ovlivnitelnosti). Obohacení by přispívalo celkově k větší citovosti, ale i snaze o efekt.

Přehnaná spojitost by odpovídala až uměle zvolenému stylu prožívání, jímž je zakrývána (komplikovanější) realita. Pisatelé píšící nadměrnou spojitostí trpí někdy nezastavitelným myšlenkovým úprkem, který volí jako obranu před emocionálními komplexy ve svém nevědomí, které by bylo bolestné zpracovat a prožít.

Na druhou stranu je písmo poměrne úzké a přes zdánlivou tloušťku hubené. To jsou znaky písma protikladné k cyklothymnímu ladění. Odpovídají spíše větší sebekontrole, uzavřenosti, introverzi, pesimismu, nedůvěře a podobně. Zkusme si (na úrovni metafory) položit otázku, proč by se takto nenápadně hubené písmo "chtělo" tvářit plně, tlustě, silně - jako písmo se silným tlakem?

Silný tlak je známkou vitality, sebejistoty, síly, aktivity, dominance, vřelosti, nezávislosti, dobré regenerace sil. Tlak je zdůrazněn hlavně ve střední zóně - tam kde písmo nejhubenější - tam zdánlivě roztahuje písmo do šířky - právě tam se vytváří zdání, aby se cosi zakrylo. Hubenost je zakrývána zdáním silného tlaku. Na úrovni psychologické by to znamenalo, že skepse, suchost, nedůvěra, nízká sebedůvěra, uzavřenost, kritičnost chce (kompenzačně) působit silně, dominantně, mužsky, aktivně, energicky, vřele. Písmo připomíná hubeného prince nedochůdčete, jehož kdosi oblékl do kostýmu supermana. Díky optické iluzi považujeme realitu, jež nás naplňuje skepsí, za hrdinskou, mocnou, šťavnatou, vitalizující.

Optická iluze fontu Coca-Coly říká: Zdá se ti realita suchá, strohá a bez šťávy, zdá se ti, že se musíš příliš ovládat? Propůjčíme ti iluzi robustní síly, nezkrotné odvahy, aktivity a hrdinství. Taková se ti bude jevit realita, když se na svět podíváš skrze tuto láhev.Horní a dolní zóna nápisu

Zatímco je písmo hubené ve střední zóně, v horní je tomu jinak. Písmo je zde najednou plné, obohacené, uvolněné - což je známkou fantazie, snění, živé představivosti. Chudá, střízlivá, skeptická realita (střední zóna) dostává na úrovni fantazie najednou křídla! Pohleďme na živou, fantastickou vlnovku, která porušuje všechna pravidla a normy (prohřešuje se proti konveční školní předloze) , jak vyráží z velkého C ve slově Cola, utvoří malý oblouček a poté lačně pronikne do stahující se horní smyčky písmena l, odkud se zase ladně prohne vzhůru. Tento průnik je nabit očividně sexuální symbolikou. Všimli jste si toho někdy? Když se podíváte na celé logo znovu, uvidíte, že v tomto průniku smyčkou tkví celá grafická pointa, bez níž by byl nápis Coca-cola poměrně fádní.

Dalším obohacujícím prvkem je však i spodní část písmene velkého C ve slově Coca vlevo dole. Zde spodní "šlahoun" proniká hluboko do zóny vpravo dole. Můžeme to hodnotit jako projev nevědomé extraverze, jež však nedochází uplatnění nebo vybití, odráží se od pomyslné linky (prahu vědomí) zase směrem dolů, takže vyzní jakoby naprázdno. (Kvadrant vpravo dole odpovídá mimochodem také pudovým konfliktům a ambivalentnímu vztahu k tělesnosti a sexualitě.) Avšak v celkové logice grafického loga se zdá pokračovat šlahounem druhého velkého C ve slově Cola v horní zóně, kde se završuje a vybíjí pointou průniku.

Tyto dva šlahouny velkých C jsou invencí překračující rámec fontu a jsou tedy nejpodstatnějším a nejvíce specifickým znakem nápisu Coca-Cola.

Tento specifický znak loga Coca-Coly by se dal na úrovni nevědomého sdělení intepretovat takto:

Trpíš-li nevědomou extrovertní nebo sexuální energií, kterou ti zábrany nebo konvence ovládající tuto realitu nedovolují vybít, překonej své zábrany a splň si své erotické sny tím, že vypiješ tento nápoj.Slovo Coca jakoby pokládá otázku, slovo Cola na ní odpovídá.

Coca: Máš problém s nevybitou sexualitou nebo extravertními tendencemi? Toužíš po sexu a společnosti?

Cola: Splň si svou sexuální touhu alespoň ve fantazii (horní zóna), dej si Colu.
Právě toto je odpověď na tvou otázku. Cola je odpověď.

Takže: Coca? Cola.

Enjoy - užij si to.A paradox na závěr

Studie Harvardské univerzity v roce 1969 zjistila, že je limonády možno používat jako spermicidu. Studie také uvádí, že se Coca coly často užívá jako antikoncepčního prostředku v zemích, kde je nedostatek jiných druhů antikoncepce.

Cena ochranné známky Coca-Coly je 67 miliard dolarů (tabulka z r. 2006). Je to nejdražší známka na světě. Už víte proč?

.