Ukázky rukopisů

Tento příspěvek může sloužit jako pomůcka studentům grafologie, kterým chybí dostatečné vzorky písma. Pokusil jsem se vybrat co nejrozmanitější paletu lidských charakterů.

Americký básník Walt Whitman

Energické a nádherně rytmické písmo.  Fixace II. Vzmach, rozlet, vášeň pro život, potřeba svobody, nespoutaný, živelný, zdravý.
Extraverze, sangvinický temperamentcítění + intuice. ENFP.  Živel vzduchu a ohně.

Rakouský spisovatel Stefan Zweig

Neobyčejné vlídné, srdečné, bezprostřední písmo s girlandami. Fixace II-III, rytmus  pohybu.
Afiliace, mírná extraverze, převaha cítění. Živel vzduch + voda.

Rakouský herec Klaus Maria Brandauer

Široké, nitkovité písmo s převahou pohybu.
Bystrý, kreativní, dokonale amorfní, schopný přijmout na sebe libovolný charakter.

Literární kritik F. X. Šalda

Ostré, hubené písmo, "křišťálový" tah.
Introverze, racionalita + intuice. INTP. Element vzduch. Mimořádně brilantní, kritický duch; inovativní, spekulativní myšlení. Silně schizothymní, v osobním kontaktu asi méně snesitelný.

Benito Mussolini

Kolmý sklon, tlak, tahy protažené doprava a vzhůru, velikost, úvodní arkády.
Dominance, extraverze, cholerický temperament. Zdůrazněná potřeba sebedemonstrace.

Sigmund Freud

Hustý písmový obraz, řádkový průplet, fixace IVa-V.
Cholerický temperament, obrovská, explozivní pudová energie ujařmená však mimořádnou sebekontrolou a kázní:  nesmírné pracovní nasazení a vypětí. Posedlost fixními idejemi, nutkavost, tenze. Živel: oheň + země.

Heinrich Himmler

Opřený úhel, velké písmo, trojúhelníky v dolní zóně.
Tupá víra v autoritu, subalterní byrokratický úředníček strojené přetvářky připomínající mechanický stroj bez vlastních pocitů či úsudku, snažící se však působit dojmem mimořádnosti. Anální fixace libida.

Francouzský sochař August Rodin

Rozvolněný písmový obraz, těstovitost, plnost, pomalost,  nepravidelnost, elegance, prodloužené t-přeškrty.
Tvarový cit, jímavost, něha, rozšafnost, osobní svérázy, občas autoritativní, ale ochranářský, plné vychutnávání přítomného okamžiku "celou bytostí a srdcem", v podstatě zcela oddán prožitkům. Mírná introverze. Cítění + vnímání.  ISFP. Živly voda + země


Generál Erwin Rommel

Tlak, kolmý sklon: dominance, stabilita, vysoký emoční práh. Živly: země + oheň. ENTJ.
Pozoruhodné velké R odkazuje ke schopnosti dívat se daleko do minulosti a použít tyto poznatky ke strategickému plánování budoucnosti. Byl krajně přísný k sobě i k druhým, ale loajální ke svým podřízeným. Girlandy svědčí o tom, že v osobním kontaktu byl bodrý, bezprostřední a srdečný. Zesílený tlak na konci slov: dokázal však tvrdě použit agresivitu. I zde je patrná anální fixace, jako u většiny nacistických pohlavárů.

Jan Palach

Pravosklon, terciální šířka, drobné písmo, nitka, zdůr. horní zóna, menší individuálnost.
Melancholický temperament, silná introverze, intuice + cítění, INFP ("snílek"), živel: voda + vzduch. 


(jak v písmu rozlišovat psychologické typologie)

Žádné komentáře: