Inelia Benz: Základy Vzestupu

Inelia Benz
Jak se pohybujeme stále rychleji směrem k novému paradigmatu, vynořují se různá pravidla bytí, kterých si musíme být plně vědomi. Jedno z nich je, jak si vědomě zvolit, kam z tohoto bodu chceme směřovat na individuální úrovni. Nebude zde žádná vnější síla, která nás "vybere", jsme to my, každý sám za sebe, kdo učiní volbu.

Základní vývojové cesty, o nichž bychom měli vědět, abychom si uvědomili, jakou činíme volbu, a všechny zasluhují úctu, jsou tyto:

1. Služba Druhým a Služba Sobě

Ta existuje v dualitě. Abychom vůbec mohli sloužit druhým, potřebujeme jednotlivce, kteří buď spí, nebo se nacházejí v nějaké bryndě, abychom jim mohli sloužit. Z toho plyne, že potřebujeme také tyrany a temné bytosti, kteří se snaží, seč mohou nejlíp, udržet druhé utlačené, spící anebo zotročené.

Služba Sobě je to samé jako předchozí. Abychom vytvořili výzvu, potřebujeme jednotlivce, nad nimiž můžeme mít moc, a potřebujeme "bitvy" k bojování, tudíž potřebujeme i pracovníky světla stejně jako Bodhisattvy, aby vzniklo soupeření a bylo proti komu bojovat. To zahrnuje předávání naší síly "spasitelům" a "Bohům".

2. Vlastní Síla

To je, kam tato planeta směřuje. Na této planetě, se každá individuální bytost stává plně vědomou, a schopnou tvořit svou vlastní realitu, není zde žádné souzení, ani žádná schopnost mít moc nad druhými, nebo aby oni měli moc nad námi. Rouška je na osobní stejně jako na kolektivní úrovni zcela stržena. "Fyzičnost" planety, a naše fyzická těla, jsou nyní mnohem jemnější a prostupnější. Vibrace je mnohem vyšší, a tudíž umožňuje bytostem být plně probuzenými. Vystupujeme z uvíznutí v "lineárním čase" a prostoru. Jde o zkušenost rozšiřující se fyzické a jednotné existence. A my činíme vědomé volby, spíše než volby naprogramované a nevědomé.

Bez ohledu na to, co si vybereme, je důležité zapamatovat si, že každá lidská bytost je extrémně mocnou bytostí. Nikdo nemůže být nucen mít zážitek reality, kterou si nezvolil. Současně, během předchozího paradigmatu, "síly, které vládly" pracovaly velmi tvrdě na tom, aby nás, jako celek lidstva, udržely v temnotě pokud jde o naši pravou podstatu, a schopnost "volit", kam jako druh kráčíme. Namísto toho, jsme kormidlovali naši "loď" pod jejich přímým vlivem skrze média, náboženství, sociální a kulturní přesvědčení a vzdělání. Vibračně, udržují naše fyzická těla neprostupná (hustá) užíváním hutných a znečištěných pokrmů, drog a chemikálií v našem jídle a vodě, a skrze znečišťování našeho životního prostředí. Touto cestou mohou "používat" naši osobní sílu pro své vlastní účely. Síla každého jednotlivce je stejná, jen "kdo" ji používá, se mění.

Pamatujme si základy "Vzestupu". (Expanze bdělosti)

1. Zvyšte svou osobní vibraci skrze zpracovávání svého strachu. ("processing your fear")

2. Zvyšte svou fyzickou vibraci skrze běžné detoxikační programy, užívání čisté vody (bez chemikálií) a jídla s vysokou vibrací.

3. Minimálně 20 minut denní tiché meditace.

4. Uveďte se do rovnováhy a slaďte se se svými fyzickými a jemnohmotnými těly.

5. Požádejte o plné vtělení vašeho vyššího já do vašeho současného fyzického těla. A zpracujte jakékoli myšlenky pochybností a neschopnosti, které se vynoří, když toto čtete.

Mějte nádhernou zkušenost plně vědomé volby!

Objímajíc,

IneliaPřeloženo z anglického originálu "Basics of Ascension" od Inelie Benz autorem těchto stránek.


Žádné komentáře: