Synergia: Aspekty mini

Konstelační uzavřená skupina určená k integraci aspektů horoskopu (usmíření vnitřních konfliktů)

Počet setkání: 3x (minikurz)
Počet lidí ve skupině: cca 10
Kdy: pátek 16 - 20h 1x za 14 dní 

Začátek: 26.1.2024 od 16h

Kde: Pracoviště Pohled, Malý sál, Letohradská 16, Praha 7 (super útulné!)

Termíny: 26.1., 9.2., 23.2.  (2024)

Specializace této Synergie: aspekty planet v nativním horoskopu a jejich harmonizace. (Konjunkce, kvadratury a opozice, ale i trigony a sextily umožníme integrovat do efektivnější podoby). Výběr aspektů je možné zvolit při konzultaci s lektorem kurzu.

Kurz je určen pro ty, kteří už absolvovali některý z předchozích kurzů Synergia, ale i pro ty, kteří si něco takového chtějí vyzkoušet. (Kratší a levnější minikurz).

Přijměte pozvání na třídílné putování skrze zahradu vašich vnitřních astrologických archetypů, které se pokusíme skrze konstelační procesy integrovat a kultivovat k jejich plnému rozkvětu. Zaměříme se na harmonické i disharmonické aspekty mezi planetami vašeho horoskopu. 

Disharmonické aspekty reprezentují konflikty mezi vnitřními částmi psychiky, zatímco harmonické aspekty představují potenciální dary a schopnosti, které rovněž můžeme skrze konstelace podpořit, vyzdvihnout do vědomí, aktivizovat.

Na workshopu používáme unikátní propojení konstelací a ňuňingu. (Vysoce efektivní přístup).

Synergie vyplývá z toho, že se jednak rozvíjíme skrze naše konstelace (kde nám hrají druzí naše vnitřní části) a jednak jsme vybíráni do rolí, které náš také učí a posouvají. Každým procesem tak kultivujeme naši vnitřní zahradu.

Synergie také znamená, že jsme všichni celkem, který je víc, než pouhý součet vnitřních částí. Naše vnitřní části si nemusí odporovat: můžeme je uvést ve stav spolupráce, kde se vzájemně jistí a podporují a energie se neztrácí vnitřním třením - stav synergie. Energie uspořená integrací vnitřních třenic se projevuje jako blaženost, flow a kreativita. (Celkově větší množství proudící energie, energie se neztrácí v izolovaných komplexech, pomyslných slepých ramenech celkového toku).

Budeme mít možnost stavět si konstelace na astrologické aspekty mezi planetami (konjunkce, kvadratury a opozice, trigony a sextily).

Vezmete si na první hodinu vytštěný horoskop, popř je možné použít např. najdise.cz, pro určení aspektů v horoskopu.  (Cílem kurzu nicméně není povídání o horoskopech, ale prožitková integrace skrze konstelace).

Sám na sobě jsem si během několika měsíců prošel stejnou kultivací svého horoskopu a jsem touto zkušeností obohacen natolik, že se o tuto zkušenost chci podělit. Jakýkoli posun (o několik procent) na jakémkoli archetypu je ihned cítit: mění se a rozšiřuje se perspektiva, jak vnímáme celý svět, sebe sama a vztahy se všemi lidmi. Každý archetyp lze připodobnit k rozevírajícímu se vějíři, takže vnímáme realitu jako čím dal barevnější a zahrnující mnoho vrstev a potencialit. Realita i každý jeden člověk se nám jeví košatější a plastičtější: jako bychom ho viděli z mnoha úhlů naráz (tak, tak i tak). Všechny naše archetypy, části, výhonky, květy se rozvírají jako nové smyslové orgány, nové oči a uši, umožňující zralejší a pestřejší percepci, všeho, co je. (Těžko pak bazírovat na jediné mono-pravdě či jejím opaku).S integrací vnitřních rozporů (komplexů) se dostavuje klid, zralá obyčejnost, pocit "dobře uklizeného domečku", soulad s vlastním nevědomím, přirozená důvěra v sebe i svět, synergie a propojení všech částí naší organické zahrádky - naší duše - která je zase organickou součástí světa neboli Kosmu. (Slovo Kosmos původně znamenalo také "šperk" a lze to chápat tak, že naše duše v kosmickém šperku (celku) zapadá na přesně určené místo, odkud svět nejen vnímá, ale i spoluvytváří. Tento celek tvoří harmonii a plyne a proudí v kráse.)

Kurz Synergia tak můžete chápat jako výuku i evoluci skrze astrologickou platformu nového věku.  Jde podle mě o nejefektivnější použití astrologie (nauky o propojení mikro a makrokosmu), jaké existuje. 

Jsem přesvědčen, že integrací vnitřních rozporů přispíváme k vnitřnímu i vnějšímu míru v celém světě.

*

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro astrologické začátečníky i zkušené mazáky. (Není třeba o astrologii nic vědět. Naopak se nám skrze procesy dostane intuitivně "do krve".) Kurz je určen pro všechny příznivce osobního rozvoje, kteří se chtějí posunout na své cestě individuace.

Archetypy, s kterými budeme pracovat: Slunce, Měsíc, Země (Gaia), Lilith, Cheirón, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. (+ Jejich vztahy neboli aspekty našeho horoskopu.) Mou audio přednášku o těchto archetypech si můžete stáhnout zde: 

Lektoři kurzu: Vojtěch Franče a Iva Voldánová


Kurzovné: 6000,- kč 

Přihlášení do kurzu: mailem aridsun@seznam.cz, do předmětu zprávy uveďte "Synergia Aspekty" (obratem vám oznámím, zda je volné místo) + zaplacení celého kurzovného (6.000,-) na účet 670100-2207603326/6210. Zaplacením celé částky máte rezervované místo na kurzu. V případě odstoupení od kurzu a v případě, že nenajdete za sebe náhradu, je kurzovné je vratné v poměrové částce 75% do 14 dní před začátkem kurzu a 50% do 7 dní před začátkem kurzu.

Žádné komentáře: