Dějiny psychologie v obrazech

Fotografie nejznámnějších psychologů

19. století: Wilhelm Wundt (Lipsko), William James (USA), Ludwig Klages (grafologie)
Francouzská psychologie: Théodule Armand Ribot, Jean Martin Charcot, Pierre Marie Félix Janet ("vykraden" Freudem)
Gestalt (Berlínská škola): Max Wertheimer, Wolfgan Köhler, Kurt Koffka
Ruská psychologie: Ivan Michailovič Sečenov, Ivan Petrovič Pavlov, Lev Vygotskij
Behavioralimus (USA): Watson, Hull; Skinner, Tolman (neobehavioralismus)


Hlubinná psychologie: Sigmund Freud (psychoanalýza), Alfred Adler (individuální psychologie), Carl Gustav Jung (analytická psychologie)
Kulturní psychoanalýza: Erich Fromm, Karen Horneyová, Harry Stack Suliwan
Humanistická psychologie: Abraham Maslow, Rollo May, Carl Ransom Rogers
Jean Piaget (dětská psychologie), Erik Erikson (životní stadia), Victor E. Frankl (logoterapie)

Žádné komentáře: