Experti a nováčci

Jak se liší přístup expertů a nováčků (nejen) v grafologii?

  • Experti vytvářejí příběhy (živé, plastické hypotézy), aby postihli nejednoznačnost a neurčitost. Vytvářejí si propracované mentální mapy problémů.
  • Nováčkové spíše používají kontrolní seznamy pro a proti.
  • Experti berou v potaz jen určitý typ informací (selekce podstatných informací) - spíše se soustředí na komponenty globálního obrazu, který doplní několika jemnějšími detaily.
  • Experti zvažují čas, který mají k dispozici na analýzu, a jemu se přizpůsobují.
  • Experti obvykle excelují hlavně (a někdy pouze) ve svém oboru. Většina odborných znalostí je nepřenosných do jiného oboru.
  • Experti vnímají odborné informace ve velkých smysluplných vzorcích. Z rozsáhlé sítě informací - jako je rentgenový snímek - dovedou rychle vyčíst, co potřebují.
  • Experti řeší odborné problémy rychle a přesně (s minimálním množstvím chyb, automatizovaně, vyhledávají řešení obdobných problémů ve své paměti)
  • Experti mají ve srovnání s nováčky vynikající krátkodobou paměť.
  • Experti mají rozvinutou schopnost monitorovat sebe sama. Velmi dobře si uvědomují, zda se jim práce daří, či nikoliv, zvažují, zda je dosavadní průběh efektivní a případně změní směr. Nebojí se vytvořit alternativní příběh, začít znovu a jinak.

"Všechno by mělo být provedeno tím nejednoduším možným způsobem. Ale ne jednodušeji." Albert Einstein.

Žádné komentáře: