Astro Selfconnection 2017

Učím astrologii již 6 let, ale zjistil jsem, že astrologie se nejlépe předává osobním prožitkem. Existuje spoustu skvělých knih o astrologii, ale nic vám nevynahradí osobní prožitek, kdy víte a cítíte, jaké to je stát v pozici té které planety. Kdy jí doslova jste, její energie vámi protéká - to je za tisíc slov. Vnímáte svět z její perspektivy. Cítíte její tíži či lehkost, sílu či eleganci, vnímáte její démonické, božské či každodenní projevy. Hovořím o archetypech, o nichž si můžete číst - nebo se s nimi přímo spojit. Podobně jako můžete o dracích či koních číst - či na nich jezdit.

Zvu vás na tuto "archetypální jízdu" všemi planetami naší sluneční soustavy. Začínáme 6. února.Témata setkání:

1. Luna a Lilith. Světlá a temná tvář ženství. Matka a Děvka. Láska a Síla. Tvoření a ničení. Plnost a prázdnota. Péče a instinkt.
2. Luna a Merkur. Pravá a levá hemisféra. Psát a malovat. Cítit a myslet. Imaginovat a definovat.
3. Venuše a Pluto. Láska a moc. Malé peníze a ještě větší peníze. Plození a spálená země. Květ a hniloba. Moc lůna / blokace lůna. Vášeň a ještě hlubší vášeň. Láska mimo dobro a zlo. Zakázaná láska. Sadismus a masochismus.
4Mars a Pluto. Velké vítězství a velká porážka. Mužská a ženská agrese. Síla meče a síla magie.
5. Venuše a Jupiter. Velké štěstí. Krása a Fortuna. Hojnost a marnotranost. Pohodlí a zpupnost. Velkorysost a velkopřejícnost. Přej a bude ti přáno.
6. Neptun a Země. Ulétnout a usednout. Snít a pracovat. Napojit se i uzemnit. Milovat v těle. Jen strom zakořeněný hluboko v zemi se může dotýkat hvězd.
7.  Uran a Pluto. Velká revoluce, která právě probíhá na celém světě uvnitř každého z nás. Probuzení sexuality. Integrace stínu. Neviditelná a nevyužitá ložiska energie. Otřesení moci. Uzemnění a exploze vědomí.

Metoda a způsob práce:
 • povídání, dialog, sdílení, vyprávění
 • malování
 • imaginace
 • konstelační dynamické modelování MySelfconnection 
  • nejedná se o rodinné konstelace, jde o unikátní způsob vedení skupinového prožitkového procesu
Čím budeme na každém setkání procházet:
 • budeme pracovat s naším osobním horoskopem, abychom pochopili:
  • fungování archetypu obecně
  • fungování archetypu přímo u nás, v našem osobním životě
 • přičemž projdeme procesem "ladění" nebo "katarze", abychom daný archetyp v našem životě více probudili, rozvinuli, zvědomili, integrovali
 • zjistíme, že naše konstelační příběhy na sebe navazují a tvoří souvislý řetěz, ještě vetší příběh
Cíl kurzu: 
 • získat základní astrologické povědomí intuitivní cestou srkze konstelační prožitky 
 • naučit se cítit a vnímat astrologické archetypy kolem sebe a v sobě
 • osobně se posunout ve svém vývoji při pravidelném setkávání
 • získat podporu skupiny podobně motivovaných lidí
 • více chápat sám sebe ve všech možných životních situacích
 • otevřít se novým zkušenostem, vhledům a prožitkům
Pro koho je kurz určen:
 • pro úplné začátečníky 
 • i pro pokročilejší pokud jde o astrologii (na znalostech nezáleží)
 • pro lidi s otevřenou hlavou a srdcem
Bonus v ceně kurzu:
 • závěrečné osmé setkání zdarma, kde si můžete projít konstelací na jakékoli téma, které jste minuli (např. kvůli nemoci); pokud tedy jednou nepřijdete, můžete si lekci nahradit na závěr

Termíny setkání: 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 15.5.
Den v týdnu: pondělky
Čas: 16:00 - 20.15


Velikost skupiny: 4-6 lidí (intimní, přátelské prostředí a atmosféra v uzavřené skupině)
Lektor: Vojtěch Franče
Místo: Biskupská 1, Praha 1 (Zast. tramvaje Bílá labuť). Mapa.
Cena kurzu: 6.900,- / semestr
Přihlášení: aridsun@seznam.cz
Do přihlášky uveďte prosím své datum, hodinu a místo narození (kvůli horoskopu) a telefonní kontakt na vás. Potvrzení o odeslané platbě vám zajišťuje pevné místo ve skupině, které vám již nikdo neobsadí. Děkuji.

Platba: převodem z účtu na účet: 670100-2207603326/6210.  Zpráva pro příjemce: Vaše jméno + "Astro Selfconnection".
Datum splatnosti: 1. 2. 2017


Ukázku, jak taková astrologická konstelace může probíhat, si můžete přečíst zde (jedná se o konstelaci na téma Pluto): http://znam-svuj-pribeh.blogspot.cz/2017/01/obchodnici-s-nostalgii.html#more

Žádné komentáře: