Jan Keller - Život nad poměryZáznam z excelentní přednášky v Bratislavě, 8. 10. 2013

Téma: přechod z industriální společnosti do společnosti služeb; tři vlny dekonverze (změna společenského uspořádání vedoucí k hromadné ztrátě kvalitních pracovních pozic spojených se společ. užitečností, úctou a uznáním)

Žádné komentáře: