Schizofrenie

 • schizofrenie v žádném případě není "rozštěpením osobnosti", jak se o tom často mluví ve filmech a mezi laickou veřejností (nejde o žádný syndrom Jekylla a Hyda)
 • dřívější označení schizofrenie bylo "dementia praecox";  Otto Gross však navrhl v r.1904 název dementia sejunctiva (šílenství z roštěpení), které E. Bleuer přeložil do řečtiny (1908) a vznikl tak název schizophrenia
 • je to klasické psychotické onemocnění
 • je to onemocnění mladého věku (objevuje se mezi 17. - 25. rokem života)
 • příčina schizofrenie je dosud neznáma
 • schizofrenii dosud neumíme vyléčit, pouze regulujeme projevy nemoci prostřednictvím medikace (3 roky po první atace, 5 let po druhé atace, po třetí atace celoživotně)
 • pouze 10% se uzdraví úplně
 • intelekt schizofrenika není poškozen
 • jsou poškozeny kognitivně-emoční procesy (paměť, výkonnost, zhoršená sociální adaptace)
 • vznik schizofrenie nijak nesouvisí s pohlavím ani vzděláním
 • pokud rodič trpí schizofrenií, je vysoké riziko (80%), že stejným onemocněním bude trpět i jeho dítě (proto se doporučuje neopatřovat si potomky)
 • pokud však mezi našimi předky nebyl žádný schizofrenik, neznamená to však, že nás onemocnění může postihnout (viz. neznámá příčina schizofrenie)
 • vyskytuje se odpradávna, dříve však byli schizofrenici uzavíráni v ústavech; dnes se snažíme o jejich návrat do společnosti; dnes se také o této chorobě více mluví a píše
 • schizofrenik není z hlediska práva zbaven svéprávnosti (může tak být snadno zneužitelný)
 • toxická psychóza (po užití drog) odezní do půl roku, kdežto schizofrenie je v podstatě dlouhodobé až celoživotní onemocnění
 • pokud bychom měli zmínit nějaká "pozitiva" této nemoci, tak schizofrenici bývají často výtvarně tvořiví (viz zde).


Primární příznaky schizofrenie 
(nutné pro diagnózu)
 • slyšení (ozvučení) vlastních myšlenek
 • vysílání myšlenek
 • pocity vkládání a odnímání myšlenek
 • bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání

Sekundární příznaky 
(mohou, ale nemusí být přítomny)

Pozitivní (psychotické) nálezy:
 • kverulační nebo inventorní bludy (či jakékoliv jiné bludy)
 • halucinace (zvukové, sluchové)
Negativní (nepsychotické) nálezy ("4A"):
 • změna afektivity (poruchy nálad)
 • autismus (ztažení se dovnitř, oploštělost; není tím myšlen klasický autismus)
 • apatie (útlum)
 • poruchy asociací


Co prospívá k lepšímu průběhu schizofrenie?
 • dobré rodinné zázemí, akceptace nemoci rodinou
 • neodrazovat schizofrenika od užívání léků a netlačit ho do činností, které díky své nemoci nemůže vykonávat (náročné studium či profese)
 • dostatek pravidelného spánku, dodržování pravidelných biorytmů a životosprávy
 • důsledné užívání léků
 • žádoucí je odstranění jakéhokoliv stresu a fyzické zátěže

Co je naopak pro schizofrenika fatální? Čeho je nutno se vyvarovat?
 • užívání jakýchkoliv drog včetně marihuany, energy drinků, kávy a alkoholu (jediné přípustné jsou cigarety)
 • hraní počítačových her (cokoliv, co jitří imaginaci a představu alternativních realit, v kterých se může schizofrenik ztrácet)
 • stroboskopy, hlasitá hudba, diskotéky


Formy schizofrenie

PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIE
 • paranoidní, perzekuční, žárlivecké, emulační či spasitelské bludy
 • hlasové halucinace v rychlém sledu
 • častá je agrese či sebepoškozování
 • forma potenciálně nebezpečná pro okolí, avšak na druhou stranu je snadno rozpoznatelná, takže častěji vede k úspěšné léčbě

HEBEFRENNÍ FORMA SCHIZOFRENIE
 • nastupuje již v pubertě (v 12. - 14. roce)
 • oploštělá emotivita
 • pasivita, apatie
 • autismus
 • nekomunikativnost
 • bezcílnost
 • neadekvátní reakce
 • tyto příznaky se těžko diagnostikují, proto je onemocnění obvykle podchyceno až pozdě, až plně propuknou i psychotické příznaky

KATATONNÍ SCHIZOFRENIE
 • motorické změny: katatonní vzrušení (rychlé pohyby)
 • nebo naopak: zaujímání bizarních poloh (zkroucení se), které trvá hodiny
 • nebo: kladení odporu, ztuhlost
 • nebo: vosková ohebnost
 • nebo: povelový automatismus (poslouchá na slovo jakékoliv příkazy)
 • v tomto případě se efektivně používá léčba elektrošoky
 • během všech těchto procesů si schizofrenik vše pamatuje

SIMPLEXNÍ FORMA
 • potlačené psychotické příznaky
 • nabuzené sekundární negativní příznaky (apatie, autismus, zchudlý řečový projev)

REZIDUÁLNÍ  SCHIZOFRENIE
 • vyskytuje se po prodělané atace, pokud nejdojde k relativnímu uzdravení
 • hypomimika (oploštělost výrazu), tupý výraz
 • selhávání sociální výkonnosti a péče o sebe (hygiena, zanedbanost)
 • pohybují se mezi námi ve společnosti
Podle přednášek Mudr. Gabriely Šivicové, 2010

7 komentářů:

zero řekl(a)...

No moc se mi nezdá:

"Schizofrenik by se měl vyvarovat čehokoli co jitří imaginaci."

Nechtěla bych se paní doktorce dostat do spárů. Zakázala by mi Star Trek a nacpala by mně práškama :)))

Tohle je zajímavý:

Mystika a schizofrenie:
http://www.diabasis.cz/_data/attachments/fa1d55c6f8a5d44052c9983769dd17cc/Mystika_a_schizofrenie_J_Benda.pdf

Vojtěch Franče řekl(a)...

Copak ty jsi schizofrenik? Já myslím, že ne.

zero řekl(a)...

To bylo teoreticky. Kdybych byla Star Treku bych se nevzdala :)

zero řekl(a)...

Hezky malujou:
http://zerooospace.blogspot.com/2010/03/schizofrenie-art.html

Unknown řekl(a)...

Doporučuju vynikající román Marka Vonneguta (syn Kurta Vonneguta) Expres do ráje.

Bobby řekl(a)...

Musim doporucit film Čistá duše - A Beautiful Mind dle skutecnosti, i kdyz tim ze to pisu tady je to tak trochu spoiler ;-)
[pekne stranky - dik za ne]

Unknown řekl(a)...

Kdybyste byla schizofrenik takby vas nejspíš nějaký star trek ani nezajímal