Synergia podzim 2023

Konstelační uzavřená skupina určená k integraci astrologických archetypů 

Počet setkání: 7x
Počet lidí ve skupině: cca 12
Kdy: pátek 16 - 20h 1x za 14 dní 

Začátek: 29.9.2023 od 16h

Kde: 

Páteční skupina: Pracoviště Pohled, Letohradská 16, Praha 7 

Termíny: 29.9., 13.10., 3.11., 17.11., 1.12.,  15.12. (2023); 12.1. (2024)

Specializace podzimní Synergie 2023: aspekty planet v nativním horoskopu a jejich harmonizace. (Konjunkce, kvadratury a opozice umožníme integrovat do efektivnější podoby).

Kurz je určen pro začátečníky i mazáky.Přijměte pozvání na sedmidílné putování skrze zahradu vašich vnitřních astrologických archetypů, které se pokusíme skrze konstelační procesy integrovat a kultivovat k jejich plnému rozkvětu.

Inovací tohoto kurzu je možnost testování (skrze svalový kineziologický test), na kolik procent máme kterou planetu (vzhledem k našemu potenciálu) integrovanou. (Testování bude provádět Iva Voldánová). Na začátku tak budeme mít přehlednou tabulku, jak na tom s každou planetou (archetypem) jsme. Známe tak naše silné stránky (strategie přežití, naše silné "koně" i naše achillovky (vytěsněné nebo bolavé) archetypy. S každým setkání uvidíme "pokrok": o kolik se naše planety posunuly.

Budeme mít možnost integrovat jak planety jako takové (posílit "slabý" nebo "vytěsněný" Mars, rozvinout "křehkou" Venuši, podpořit "upozaděné" Slunce, ošetřit "zraněnou" Lunu apod.) - tak aspekty mezi nimi. 

(V reakci na trauma se snaží naše psýché některé archetypy vytěsnit a uchránit nás tak před bolestí. Podle našich zjištění má většina lidí několik archetypů zcela vytěsněných, tzn. působí až pod prahem vědomí, čili o nich vlastně nevíme. Tyto části však mohou mít paradoxně v našem životě fatální vliv - mohou urputně tvarovat náš život - a naše okolí je na rozdíl od nás dobře cítí. Např vytěsněné Pluto působí na okolí jako aura tlaku, vytěsněný Saturn jako nutkavě-mechanické požadování řádu, vytěsněné Slunce jako neschopnost spojit se svým autentickým Self v hloubce srdce apod.)

Zrovna tak si můžeme s hrdostí prohlédnout ty naše části, které již kvetou a září. A které mohou podpořit ty křehčí. (Podle našich zjištění má většina lidí zpravidla jednu až tři planety, které fungují skvěle - na vysoké hladině vědomí. Tyto síly nás jakoby v životě "táhnou". Díky nim dobře fungujeme v realitě. V Českých zemích to bývá nejčastěji Merkur - intelekt.)

Otvírá se nám tak jiná perspektiva na náš horoskop a vývoj duše, která není jinak skrze běžný pohled na horoskop zjistitelná.

Synergie vyplývá z toho, že se jednak rozvíjíme skrze naše konstelace (kde nám hrají druzí naše vnitřní části) a jednak jsme vybíráni do rolí, které náš také učí a posouvají. Každým procesem tak kultivujeme naši vnitřní zahradu.

Synergie také znamená, že jsme všichni celkem, který je víc, než pouhý součet vnitřních částí. Naše vnitřní části si nemusí odporovat: můžeme je uvést ve stav spolupráce, kde se vzájemně jistí a podporují a energie se neztrácí vnitřním třením - stav synergie. Energie uspořená integrací vnitřních třenic se projevuje jako blaženost, flow a kreativita. (Celkově větší množství proudící energie, energie se neztrácí v izolovaných komplexech, pomyslných slepých ramenech celkového toku).Budeme mít i možnost stavět si konstelace na astrologické aspekty mezi planetami (konjunkce, kvadratury a opozice)  a větší planetární struktury (t-kvadrát, čtverec, velký trigon, vědro apod.). I tyto konfigurace bude možné testovat na kolik % jsou již integrovány. 

Vezmete si na první hodinu vytištěný horoskop, popř je možné použít např. najdise.cz, pro určení aspektů v horoskopu.  (Cílem kurzu nicméně není povídání o horoskopech, ale prožitková integrace skrze konstelace).

Sám na sobě jsem si během několika měsíců prošel stejnou kultivací svého horoskopu a jsem touto zkušeností obohacen natolik, že se o tuto zkušenost chci podělit. Jakýkoli posun (o několik procent) na jakémkoli archetypu je ihned cítit: mění se a rozšiřuje se perspektiva, jak vnímáme celý svět, sebe sama a vztahy se všemi lidmi. Každý archetyp lze připodobnit k rozevírajícímu se vějíři, takže vnímáme realitu jako čím dal barevnější a zahrnující mnoho vrstev a potencialit. Realita i každý jeden člověk se nám jeví košatější a plastičtější: jako bychom ho viděli z mnoha úhlů naráz (tak, tak i tak). Všechny naše archetypy, části, výhonky, květy se rozvírají jako nové smyslové orgány, nové oči a uši, umožňující zralejší a pestřejší percepci, všeho, co je. (Těžko pak bazírovat na jediné mono-pravdě či jejím opaku).S integrací vnitřních rozporů (komplexů) se dostavuje klid, zralá obyčejnost, pocit "dobře uklizeného domečku", soulad s vlastním nevědomím, přirozená důvěra v sebe i svět, synergie a propojení všech částí naší organické zahrádky - naší duše - která je zase organickou součástí světa neboli Kosmu. (Slovo Kosmos původně znamenalo také "šperk" a lze to chápat tak, že naše duše v kosmickém šperku (celku) zapadá na přesně určené místo, odkud svět nejen vnímá, ale i spoluvytváří. Tento celek tvoří harmonii a plyne a proudí v kráse.)

Kurz Synergia tak můžete chápat jako výuku i evoluci skrze astrologickou platformu nového věku.  Jde podle mě o nejefektivnější použití astrologie (nauky o propojení mikro a makrokosmu), jaké existuje. 

Jsem přesvědčen, že integrací vnitřních rozporů přispíváme k vnitřnímu i vnějšímu míru v celém světě.

*

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro astrologické začátečníky i zkušené mazáky. (Není třeba o astrologii nic vědět. Naopak se nám skrze procesy dostane intuitivně "do krve".) Kurz je určen pro všechny příznivce osobního rozvoje, kteří se chtějí posunout na své cestě individuace.

Archetypy, s kterými budeme pracovat: Slunce, Měsíc, Země (Gaia), Lilith, Cheirón, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. (+ Jejich vztahy neboli aspekty našeho horoskopu.) Mou audio přednášku o těchto archetypech si můžete stáhnout zde: 

Lektor kurzu: Vojtěch Franče 

Spolupráce: Iva Voldánová


Kurzovné: 13.900,- kč / zvýhodněná cena 13.000,- při včasném uhrazení celé častky do 11.9. 2023

Přihlášení do kurzu: mailem aridsun@seznam.cz, do předmětu zprávy uveďte "Synergia pátek" (obratem vám oznámím, zda je volné místo) + zaplacení zálohy 3.500,- kč  nebo celého kurzovného se slevou (13.000,-) na účet 670100-2207603326/6210. Zaplacením zálohy nebo celé částky máte rezervované místo na kurzu. Při zaplacení zálohy je třeba uhradit zbytek kurzovného do 25.9.2023 (páteční kurz). Záloha (3.500.-) je nevratná. Je možné se také domluvit na individuálním splátkovém kalendáři (např. ve dvou splátkách či jinak).

Bonus: vytvoření menších skupinek (3-4 lidi), které se mohou scházet doplňkově na menší konstelování.

Žádné komentáře: