Konstelační výcvik Delta 2017/18
Po sedmi letech práce s konstelacemi bych rád toto umění a to, co jsem se naučil, předal dál. Chci vytvořit menší pracovní skupinu složenou z lidí, kteří se chtějí způsob mé konstelační práce naučit. Budeme se scházet jeden víkend v měsici v průběhu celého roku. Každý víkend bude tematicky zaměřený.

Cíl výcviku: naučit se umění vést konstelace.

Pro koho je výcvik určen: Pro lidi, kteří už mají nějakou zkušenost s konstelacemi a rádi by do této dovednosti vrostli natolik, aby ji mohli používat. Anebo pro lidi, kteří se nějak pohybují v oblasti psychologie / terapie a rádi by tuto techniku přidali do své "terapeutické dílny", aby měli širší záběr. Výcvik je vhodný pro lidi, kteří už si něčím (transformativním) prošli a nyní hledají novou cestu jak to, co umí a co v nich je, předávat dalším lidem. Dostanete do ruky nový nástroj, s kterým můžete pracovat.

Proč "Delta"? Delta na prvním místě znamená D jako důvěra v proces. Důvěra v proud řeky, která nás nese, která je větší než my, která je větší než pouhý součet částí. Důvěřujeme v řeku, která se v prostoru Delty vlévá do moře: do onoho většího, než je ona sama. Důvěrou v proces dáváme prostor pro vývoj a růst, který nemůžeme řídit svým malým já. Tato důvěra v proces a klientovu řeku, jeho vlastní tempo vývoje, je vždy víc než jakékoli informace nebo vhled. Bez důvěry v proces můžeme naopak mít tendenci tyto vhledy zneužívat - vzpomeňte si, když jste se někomu svěřovali s něčím hlubokým - a on vám to tzv. "zanalyzoval" a "vysvětlil", takže celé kouzlo zážitku bylo pryč a ztratili jste důvěru cokoli dál říkat. Informace bez důvěry neléčí. Proto dávám důvěru v proces na první místo. Delta jako důvěra v proud řeky.


Na druhém místě řecké písmeno Delta vytváří trojúhelník, který se (v mém pojetí) skládá ze tří bodů, ze tří ctností, ze tří kvalit, které v sobě budeme během konstelačního výcviku rozvíjet. První ctnost je plutonská a můžeme jí charakterizovat slovy: síla, energie, katarze. Tuto sílu potřebujeme, abychom mohli jít do hloubky, do konfrontace, do průlomu. Díky této síle jsme sami prošli peklem, a proto se ho už nebojíme, ať na nás vyskočí odkudkoli. Druhá ctnost je neptunská a můžeme jí spojit se slovy: empatie, plynutí a podpora. Tuto ctnost potřebujeme, abychom cítili spojení se systémem a reagovali na "jemné poryvy větru", které se skrze pole chtějí projevit. Jsme-li ve spojení se systémem, nemůžeme udělat chybu; jsme s ním v souladu. A třetí ctnost je uranská: vhled, neutralita a jasnost. Díky této síle se neutopíme v turbulentním chaosu. Jsme schopní se v určité míře odosobnit a zrcadlit probíhající dění. Jsme schopni nastavit medůze athénin štít - anebo švihnout mečem, je-li to třeba.

Tyto tři ctnosti tvoří trojnožku, o níž se může s důvěrou opírat ten, kdo katalyzuje konstelační proces. Do těchto tří ctností budeme "růst". Proto jsem vybral řecké písmeno D jako mnemotechnickou pomůcku a symbol pro náš konstelační výcvik. Na konci výcviku dostanete místo diplomu talisman ve tvaru Delty, aby vám toto vše připomínal.

Lektor: Vojtěch Franče

Počet účastníků: 4 - 8
Délka výcviku a frekvence setkávání: 12 x 1 víkend (so + ne) v měsíci, tzn. celkem 12 víkendů. O víkendu začínáme v sobotu i v neděli v 10.00 a končíme v 19.00.

Kde: Biskupská 1, Praha 1. (Při větším počtu zájemců domluvím větší prostory v centru Prahy).

Cena: 24.000,- kč
Je možné se domluvit na poměrných splátkách v polovině nebo třetině kurzu. Při zaplacení celkové částky předem je cena zvýhodněná na 22.000,- kč. V ceně kurzu je zahrnuto lektorné za 24 plně nabitých konstelačních dní. Uhrazením alespoň třetiny kurzovného (8000,- kč) máte rezervované místo v kurzu. Kurzovné je třeba uhradit do 31.8. na č.ú. 670100-2207603326/6210. Zpráva pro příjemce: Vaše jméno + Delta.

Způsob práce: Kromě teoretických výkladů, diskuzí a vzájemné podpory budeme především 90% času konstelovat. Budu konstelační procesy zpomalovat, zastavovat, komentovat, abych vás upozorňoval na důležité momenty. Poté si vy sami budete zkoušet vést vlastní konstelace za mé podpory a asistence tak, abyste se cítili bezpečně a postupně zjistíte, že moji oporu už přestáváte potřebovat a zvládnete to sami. Budu respektovat váš vlastní způsob vedení a podpořím vás v něm - každý jsme unikátní. Neučíme se švihat housky na pekáč, ale učíme se a rosteme v určité umění, které nelze oddělit od toho, kým jsme. Každý máme svůj rukopis. Na konci kurzu předpokládám, že získáte dost důvěry v sebe a práci se systémem, abyste byli schopni vést konstelace samostatně. Budeme pracovat s vašimi vlastními systémy, takže se kromě výcviku budete sami posouvat v tématech, které pro svůj růst potřebujete. Pracujeme "na ostro", tzn. s reálnými situacemi a problémy, které sami řešíme v přítomném okamžiku. Samozřejmě, každý víkend bude zaměřený na jiný způsob konstelační práce (viz. témata níže), abyste získali co nejširší paletu "štětců" (nástrojů), které ve své praxi můžete pak uplatnit.

Začátek kurzu: Září 2017 (30.9.-1.10.) Dejte mi vědět, která varianta by vám vyhovovala. Od započetí kurzu se budeme scházet vždy jednou za měsíc.

Přihlášky: mailem na aridsun@seznam.cz (Do záhlaví napište DELTA a do mailu mi napiště jaký termín začátku (červenec / srpen / září) by vám seděl + něco o sobě, o svých motivacích a zkušenostech.) Před přijetím do výcviku je třeba absolvovat osobní pohovor s lektorem - na termínu se domluvíme individuálně. Vyhrazuji si právo vás případně do výcviku nepřijmout.

Témata a termíny 12ti setkání:
 1. Země / Slunce / Tělo / Formulace zakázky / Důvěra v proces / Orientace na člověka / Čas, zrání a vývoj / Organicita (30.9.-1.10. 2017)
 2. Zdroje / Podpora / Bezpečí / Archetypy / Mýty a Pohádky / Vnímání Pole / Genius Loci / Síla Slova / Klíčová slova v konstelacích (4.-5.11. 2017)
 3. Mužské a Ženské / Tanec polarit / Erót / Libido / Obsah a Forma (2.-3.12. 2017)
 4. Barvy / Kovy / Kvality / Živly / Vertikální analogie a symbolika v celém stvoření / Posvátná zvířata (totemy) / Symbolika a konstelování čaker (6.-7.1. 2018)
 5. Astrologické konstelace / Hierarchie a polarita planet (3.-4.2. 2018)
 6. Rodinné systémy a konstelace / Klíčové věty / Mužské a ženské rodové linie (3.-4.3. 2018)
 7. Peníze / Finanční toky / Jak stanovit cenu (31.3-1.4. 2018)
 8. Firemní struktury a vizionářské projekty (28.-29.4. 2018)
 9. Vyšší řád / Univerzum / Fraktálové konstelace / Hierarchie stvoření / Bohové a Bohyně (26.-27.5. 2018)
 10. Tzv. reinkarnace a její zákonitosti / Metoda aktivní imaginace (23.-24.6. 2018)
 11. Vedení skupin / Posvátný šamanský kruh / Rituály / Synergie (21.-22.7. 2018)
 12. Smrt / Změna / Ohraničení / Finalita (18.-19.8. 2018) (poslední dva prázdninové termíny lze eventuelně ještě změnit podle potřeby skupiny)

12 témat obrazově

2 komentáře:

Comodore řekl(a)...

Vojto,
Chci se zeptat. Jak ve velké míře si člověk odzkouší vedení konstelací?

Vojtěch Franče řekl(a)...

Zpočátku decentně, ale po té dle vlastní inicitativy si už každý bude moci zkoušet vést konstelaci někomu jinému v naší skupině. Je možné, že někdo si zkusí vést konstelaci už na druhém víkendu, zatímco někdo to zkusí až na pátém víkendu - podle toho, jak se na to bude každý cítit. Možnost bude mít každý brzy, ale nikdo nebude do toho tlačen. Vyzkoušet si opakovaně vedení konstelací bude základem výcviku.