Krize na Ukrajině z pohledu konstelací

Podívali jsme se konstelačním multi-perspektivním pohledem na situaci, která právě probíhá na Ukrajině. Výsledky jsou překvapující a poněkud na hranici žánru science fiction. Přesto jsem se rozhodl, že je zveřejním bez cenzury tak, jak se v konstelačním procesu objevily.


Oficiální ukrajinská vláda. Nemá takřka žádnou kontrolu nad situací, chvějí se jí nohy, její moc je čistě papírová. Může však vyjednávat ze západem a ovlivňovat média. Z toho jediného má oficiální ruská vláda trochu bobky (co zase západu "natroubí").Ruská oligarchie. Tvrdí, ostřílení hoši, kteří se nebojí ničeho a nic je nemůže zastavit. "Skutečná moc vládnoucí na Ukrajině". Tento bod se kryje se skutečnou mocí vládnoucí v Rusku. Jde o ruskou mafii - oligarchii, která nepovažuje Ukrajinu za zemi oddělelenou od Ruska a nikdy nepovažovala (to je jakýsi konstrukt Evropanů). (Ukrajinské kořeny jsou ruským blíže než moravské českým.) Tato entita reálně vládne Rusku, Ukrajině a dalším částem Asie. Pozice a síla ruské mafie je tak neotřesitelná, že si to lze jen těžko představit. Snad pomůže (ilustrační) příměr ze světa gravitace: Na jeden gram moci české vlády připadá jeden kilogram ruské vlády a na něho zase tuna moci ruské oligarchie. Vztah s oficiální ruskou vládou: součinnost ve vzájemném respektu, ale v určité vzdálenosti. Rozdělili si moc ve státě na určité jasně dané hranici, přičemž moc oligarchie je samozřejmě větší (asi 70% ku 30%).(V konstelaci Molodce symbolicky zastupuje stará masivní černá žehlička - nahřívací a neelektrická).


Oficiální ruská vláda (Putin). Vážné zneklidnění situací, která jim přidělává jen problémy. Putin sice oficiálně vládne obrovské zemi s obrovskými rezervami, ale jeho výkonná moc je dost omezena, protože reálnou moc má ruská oligarchie. Putin musí politicky manévrovat tak, aby si proti sobě nepoštval ruskou oligarchii (nic jako skutečnou demokracii nemůže provozovat, aniž by jej okamžitě nesestřelili) - současně však pro západ musí nasazovat masku demokratického státníka. Je v dost obtížné situaci navenek i dovnitř. Invaze na Ukrajinu je iniciovaná ruskou oligarchií, ale Putin tuto skutečnost musí krýt tím, že jde vlastně o jeho záměr, jinak by prasklo, že on není skutečným vládcem Ruska. Je zděšen, že se rozvírá tato trhlina. Ukrajinská krize hrozí obnažit ocelově temné břicho Ruska. Proto s hrůzou v očích čumí na to, co ruští mafiáni (tvrdí molodci) zase provádějí na světové šachovnici, ale navenek se musí dál tvářit sebejistě a neztratit tvář.

Rusko Ukrajinu chápe odjakživa jako svou součást, leží v jeho zóně vlivu a chová se k ní podobně jako k tučné jalovičce, jíž je třeba správně dojit. Velká ruská země leží Putinovi u nohou taktéž do mrtě a unaveně vydojena (státem i mafií), ale na to je zvyklá již po staletí. Prostě si tak leží, nevzdorující, unavená a rozebraná. Lidé jsou tu odjakživa zvyklí přežít z mála.


USA. Vjem expanze, svobody, sebevědomí, chytrosti, neohroženosti, "mohu co chci", ale i uvolněnosti (nelpění na pravidlech). Postoj k Rusku: důležitý obchodní partner, s nímž máme jasně rozdělenou sféru vlivu. "Ukrajina je zcela očividně a podle všech dohod v ruské sféře vlivu a nikdy nás nenapadlo v této zóně zasahovat". Jako velmoc se zcela chová racionálně / obchodnicky a zasahuje jen tam, kde je to užitečné pro její obchodní zájmy, nic jiného nikdy nedělala a nikdy dělat nebude. Na žádný idealismus se zde nehraje. Krize na Ukrajině pro USA znamená jen další potenciální problémy pro sebe a své obchodní partnery. Nemá z ní žádný zisk. Postoj k Evropě: štít, legitimizující etiketa, jíž možno nasadit na vlastní bajonety, pokud potřebuji někde zaútočit a schovat to pod morální odůvodnění, které si Evropa vymyslí a svět to zbaští; proto s nimi spolupracuji. Mihne se zde Čína jako hlavní sparring-partner USA: jsou ekonomicky propojeni jako levá a pravá miska vah (v konstelaci je symbolicky jako předmět zastupuje levý a pravý sandál).


Evropská unie. Navenek moralizující postoj Mirka Dušína (vyvěrající jakoby ze stavu světa po první světové válce), ve skutečnosti neschopnost cokoli učinit. Krize na Ukrajině Evropu odkopává v její deklamované moralitě - a reálné impotenci jakkoli zasáhnout; takže jí tato situace hluboce zneklidňuje. Evropa vyčkává, co udělá její velký bráška USA, ale ten se stará (a vždy se staral) výhradně o své zájmy. Evropa vyčkává a vyčkává, nejraději by se tvářila, že se nic neděje a že vše má pod kontrolou. Její skautský úbor začíná mít trhliny, její skutečné tělo se obnažuje.

Protože situace v konstelaci zatím vypadá tak, že všechny velmoci jsou ukrajinskou krizí ohroženy a nikdo z ní "nemá radost", přidáváme do konstelace experimentálně další tři body:


"Bod toho, kdo skutečně vládne Americe". Zkoušíme, co zde objevíme. Stojí zde americké staré rody Rockefellerů a spol. smíšené částečně a v menší míře s evropskou aristokracií. Je zde vjem vypolstrovaných honosných prostor, kde se odehrávají tajná jednání v nejvyšších kruzích, v nichž se hovoří šeptem. Někteří by snad použili rádoby-tajemného výrazu "Ilumináti", který jim asi nějak lichotí - ale já zde ale nic magického ani fascinujícího nevidím - spíš bych použil prozaicky odlehčené označení "Gaylordi" (jakoby přestárlí, zjemnělí, zkostnatělí, ale velmi inteligentní baroni ve smokingu s určitými finesami a způsoby, na nichž narcistně lpí). Bod stojí těsně před USA, jako její neoficiální leader. Američané na tento bod hledí s určitou pýchou, vědí o něm a vnímají, že je zastřešuje a chrání, že jim poskytuje určité výhody, z nichž Američané mohou těžit (jako stádo ovcí dobře chráněné vlky). "Gaylordi" musí přeci jen respektovat určitá demokratická pravidla a nemohou činit úplně cokoli - nemohou si dovolit nebrat ohled na americké veřejné mínění. Postoj k Evropě: postupná infiltrace do evropských korporací, firem a bank skrze obchodní nabídky na racionálním základě - někde akceptovaná, někde odmítaná, záleží případ od případu. Nemohou expandovat nátlakem, ale chytrými nabídkami. Do určité doby se tato vrstva cítí být světovou elitou číslo jedna, cítí se neohrožená a nadřazená. Ovšem jen do té doby, než se na scéně objevují ruští molodci; to v baronech trochu hrkne. Paradox je totiž v tom, že ruští hoši nepoužívají kreditky a virtuální oběživo, nepracují s hypotékami, ale mají zbraně, kulky a tanky. Ruští hoši platí na dřevo. Jejich holé hlavy se nenechají zblbnout tím, na co si nelze sáhnout. Nelze se mezi ně infiltrovat, používají jiné metody; nemusí se řídit žádnými pravidly, demokracií ani veřejným míněním. Krize na Ukrajině zpochybňuje doposud neotřesitelnou moc "Gaylordů". Jejich imperium se lehce rozechvívá nejistotou. Kuloáry se - i přes snahu vše ututlat a tvářit se, že se nic neděje - šíří šum. Doposud panovalo jasné rozdělení sféry vlivu: "Molodci" dojí ruské impérium s přilehlým okolím - baroni dojí západ. Situací na Ukrajině se ukazuje, že molodci mohou expandovat a svět v tichosti přihlíží. Jde o demonstraci nově nabité síly, nezávislé na západním světě. Doposud fungující strategie baronů zde naráží na nové paradigma: zde racionálně-komerční infiltrace nefunguje; proti hrubé síle železa - kreditky s libovolnými ciframi selhávají. Navíc Molodci mají sami peněz dost. Nemají důvod ke spolupráci. Dělají si, co se jim zamane a strýček Putin si nervózně kouše nehty.


"Bod toho, kdo skutečně vládne světu." Zde stojí mimozemská rasa, která úzce spolupracuje s těmi, kdo vládnou Americe. Jsou hadovitě studení, racionálně kalkulující. Část lidstva (především ze západního světa) používají jako zdroj energie, který souvisí s tokem emocí. Nejde o invazi "zla", jak by si někdo mohl myslet, ale o dobrovolnou spolupráci mezi velkou částí lidstva a těmito bytostmi, o sdílení energetických zdrojů zřejmě na základě přenášení odpovědnosti vně sebe na způsob pasivní oběti. Tato rasa se obdobnými způsobem nemůže napojit na rusko - asijské populace, protože a) nespadají do její sféry vlivu a b) není zde energeticky, co brát, vše je již vydojeno; kde nic není, ani smrt nebere c) není možné čerpat z lidí, kteří jsou (byť na hrubo) srostlí se zemí (na úrovni první čakry) a nejsou napojeni na virtuální emoční toky (masmédia, holywood, bankovní a hypoteční systémy). / Zde ještě musím zmínit, že i z jiných konstelacích nám vycházelo, že právě propojení člověka se zemí skrze první čakru (zakořenění a primární důvěra) je nějak zásadní a většina politických zřízeních (i církví) se právě toto spojení snaží narušit, přestřihnout, aby byl člověk ovladatelný zvenčí a energeticky zcela závislý na společenském (náboženském / kmenovém) systému. Leč člověk je "designován" tak, že toto spojení se zemí skrze první čakru je jeho nezadatelné právo, jež je kdykoli možné obnovit, pokud člověk chce, navzdory sebemanipulativnějším technikám jeho vlád a vychovatelů. Zde se v tomto smyslu skrývá jeho nezničitelný diamant, skrze nějž se člověk energeticky spojuje se Zemí a tím také s celým kosmem. /


"Bod toho, kdo skutečně vyvolal konflikt na Ukrajině." Zde se objevuje vize shromáždění na úrovni, která je výš než planeta Země. (Předesílám, že o tom, že něco takového existuje, jsme před konstelací neměli povědomí. Vejrali jsme na tento bod, jak se říká, jako tele na vrata). Nejlepší označení by bylo: Galaktická federace. Jedná se o něco na způsob parlamentu na meziplanetární úrovni, v němž jsou zastoupeny stovky civilizací ve vesmíru. Každá civilizace si v tomto parlamentu hájí své zájmy, sdílí svobodně své postoje a přesvědčení. Panují zde protichůdná stanoviska ohledně vývoje na Zemi. Momentálně převažuje proud, který tvrdí, že lidstvo se nachází na takové (jakoby batolecí) úrovni vědomí, že potřebuje zásahy zvenčí, z galaktické úrovně. Jsou tu však i jiné proudy, které tvrdí, že do vývoje jednotlivých civilizací by se zasahovat nemělo, že je to neetické. (Asi jako my diskutujeme o zasahování do pralesních porostů na Šumavě). Přitom zde platí vesmírný zákon, že pokud určité procento lidstva dospěje na určitou limitní úroveň vědomí - nebo pokud většina lidstva takové zasahování odmítne - pak už se nesmí dít žádné zásahy. Tento a další zákony respektují všechny kosmické civilizace, protože jednoduše vědí, že protivením se proti nim si na sebe přivolají pohromu.  Lidstvo však této limitní hranice vědomí dosud nedosáhlo. Proto je zásah zvenčí konsensuálně povolen. Otázka souhlasu / nesouhlasu ze strany lidstva je sporná a je věcí kritiky, pokud lidstvo převážně o Galaktické federaci vůbec neví. Navzdory tomu se převažující názorový proud Galaktické federace rozhodl zvenčí zažehnout a eskalovat situaci na Ukrajině, jakoby momentálně neuralgickém bodu planety. S jakým cílem? Cílem má být změna rovnováhy globálních sil na zemi v neprospěch "Rockefellerů" - postupné snížení jejich moci a kapitálu. K tomu jsou (jako v aikidu) použity síly "ruských molodců", kteří pochopitelně o tom, že jsou momentálně takto využíváni vyššími silami, nemají ani tušení. Činí tak ze svého pohledu ve svém vlastním zájmu. (Na bod Galaktické federace hledí Molodci poněkud tupě, je mimo úroveň jejich vědomí). Galaktická federace se tímto zásahem snaží zvýšit úroveň vědomí na Zemi, resp. (to je asi přesněji řečeno) prosadit své vlastní převažující zájmy a ideje z hlediska své perspektivy. O přítomnosti "mimozemské civilizace vládnoucí na zemi" pochopitelně vědí, ale z jejich pohledu tu oni nedělají nic protivícího se vesmírným zákonům. (Asi jako bychom se my dívali, jak medvěd loví v řece pstruhy. Je to součást přírody a evoluce). I tato hadovitě-studená rasa je legitimně zastoupena v Galaktické federaci.

Zkoušíme, jestli o bodu GF ví Putin - ne přímo, ale je o tom někým v jeho okolí informován a může s tím ve variantě "co kdyby" strategicky kalkulovat. Rockefelleři (baroni) o tomto bodu Galaktické federace moc dobře vědí a svým způsobem zuří, protože stará dohoda byla, že jim je přenechána nebo nějak jinak tolerována správa Země. Tato dohoda však byla (zřejmě nečekaným přeskupením sil v Galaktickém parlamentu nebo zvýšeným tlakem na zrychlený vývoj Země) změněna. Zažívají rozčarování, přicházejí o své staré výsady. Bylo rozhodnuto jinak.

Nicméně i tak musím poctivě uvést, že i toto rozhodnutí je zase jinými proudy v Galaktické federaci zpochybňováno, protože jde určitou riskantní strategii, která se může a nemusí povést, která může a nemusí přinést výsledky. (Postupné snižování moci starých rodů na šachovnici světa). Ve hře je příliš mnoho sil a faktorů, která nelze předpovídat. Jde o sázku na pravděpodobnost, o sázku na "ukrajinskou kartu". Etičnost takového zásahu je v GF diskutována.


Bod "ukrajinského konfliktu" se v konstelaci symbolicky jeví jako osvětlený kříž uprostřed tmy, který má lidstvu něco důležitého odkrýt. Demaskuje skutečné postoje všech mocenských hráčů na Zemi.


*

Zaujal vás tento přepis konstelace? Chcete být příště u toho? Od listopadu otevíráme nový cyklus konstelací Omega 1.


Konstelace proběhla 7.8.2014 na Mezné v Českém Švýcarsku. 
Zadavatel zakázky: Štěpán Tušjak. 
Konstelující lektoři: Míša Zavřelová a Vojta Franče

19 komentářů:

janko řekl(a)...

Vojto, díky za tenhle vstup. Zapadl do puzzle, které se mi v minulých cca 25 letech poskládalo. Uvítám osobní setkání, pokud bude i ve tvém zájmu...
Letos nastavujeme výchozí pozice ve všech vrstvách, ale stále mi chybělo potvrzení stavu z tohoto bodu. Tissa bude mít asi taky radost...

Jaroslav Simon řekl(a)...

Dobrá práce, moc děkuji
za tuto konstelaci!
Jaroslav Simon

Unknown řekl(a)...

...moc zajímavý rozbor - s posledním odstavcem naprosto souhlasím.
Ale...rozbory jsou zpracovávány nejen jako "zakázka" - jde především o dynamiku seskládaných informací a jejich rezonanci v celkovém (informačním) poli - tedy tam, kde se "rodí" procesy, které pohybují figurkami na galaktické šachovnici - tedy nejen na planetární rovině - v tomto ohledu je obsah sdělení v rozboru dost komplexní...i když jde o ryze "andělskou" formu čerpání z toho zdrojového pole = každý jev má svou zástupnou entitu, energetické toky vytvářejí "rady" a "federace"... To není kritika - jde o naprosto skvělý rozbor, jen chci nastínit i jiný úhel vjemu - Vojta by řekl, že je z domény té "hadovité, studené rasy". Ano - jenže jde o pole křemíkové domény a o takzvaně "dračí" vnímání. Každý máme tenhle aspekt - jen někdo méně profilovaný = vykazuje větší sklon k té andělské (RA) formě inteligence.
Především mi tady chybí perspektiva kontinuity vlivu ve sféře evoluce lidského rodu - bytostně přeci prolínáme realitami a oscilujeme v multidimenzích galaktického rozsahu - takže ne (!) - civilizace na Zemi není ani v "batolecím" věku, ani není "nevědomá" a zralá na to, aby ji starší bráškové vodili za ruku - ONI jsou MY - jen pro nás je naše momentální projekce v této inkarnaci dominantní a překrývá ostatní "výskyty" bytostné (jaderné) energie, kterou tady zjednodušeně můžeme označit jako duši (*).
Dalším střípkem, který mi v rozboru chybí, je realita "zmizení" Malajsijského letadla v březnu letošního roku a jeho následný "návrat" k sestřelení do ukrajinského vzdušného prostoru v červenci - tady je (myslím) jádro pudla = je z toho cítit silná dynamika symbolů - data (8.3.2014 a 17.7.2014), symetrie s dalšími událostmi, kde byla použita letadla (11.9.2001) - je tam toho víc, co by stálo za podrobnější prozkoumání...
Na konec i lidé, kteří se podíleli na tomto rozboru = jejich jména, datum a místo vzniku konstelace - zadavatel...to všechno nabízí perfektní směry k dalším asociacím a ke skládání cesty do té strukturální formace...
Připojuji se k Jankovi a moc děkuji za tenhle soubor informací...mám opravdu radost, i když ze zkušenosti vím, že lidé, vnímaví v oboru "čtení" z pole kolektivního vědomí, mě neradi vidí v této jejich doméně operovat - mým nastavením je totiž bořit staré systémy a stavět nové - a to je obecně vyhodnocováno jako negativní narušení zaběhlých šablon...
S přáním mnoha dalších zajímavých nápadů
Tissa

Antonin Baudyš řekl(a)...

Ahojte Vojto a Stepane, udelali jste skvelou praci. Pro mne je to nasviceni okolnosti na strane Ruska zasadni a prekvapive. Az tak, ze si s tim nevim rady. Moc Vas zdravim, Tonda

durino řekl(a)...

Dakujem velmi pekne za podnecujucu analyzu. Rad by som poprosil pani Tissu ak by mi mohla blizsie vysvetlit magiu datumov a cisiel :) neviem preco ale prislo mi do mysle ked som to docital "one is watching"
Dakujem,
Juraj

Unknown řekl(a)...

...spojitost podobností ve smyslu "jednotného" účelu - to je velmi dobrý vjem...moje "teorie" jsou založené na vhledu do komplexu, kterému říkám "Projekt Člověk" nebo taky "Projekt pro galaxii Mléčná dráha"...a z tohoto zdroje čerpám "kamínky" do skládaček - tady samozřejmě také platí, že všechno se vším souvisí a jako každý náhled na určitou problematiku je hodně individuální = to, co v číslech navnímám, nemusí mít obecnou platnost, protože jde o synchronicitu osobního pohybu realitou - proto jde o jeden úhel výkladu těch čísel, ale našlo by se jich určitě víc.
Jak vyplývá z mého textu - Mléčná dráha (MD) je "domovská" aréna evoluce člověka - tedy nejde jenom o planetu Zemi - a MD = 1500 = 15 = 6...to jsou základní veličiny v souboru systémů, které Projekt obsahuje. Je tam i číslo 14 = 5 = atomové číslo křemíku a číslo pentagonální struktury člověka. 17.7. je v tomto případě 1/2 cyklu magického prvku, kterému se říká Kámen mudrců - jde o alchymistickou symboliku rozsáhlejšího procesu, ve kterém dochází (periodicky) k otevření okna do vertikální osy realit - otevření MEM-BRÁN do vnitřních dimenzí vědomí. 8.3. je MDŽ, kde klíčové je "mezinárodní" (celospolečenské) - v hraničních (překlápěcích) událostech jde o překročení kritických počtů lidí, kteří danou informační strukturu emocionálně zpracují - tady, ve Vojty textu, jde o spontánní symbiotické výměny energie v rámci entity lidí a entity mimozemské civilizace, která "koexistuje" na pozadí a je "tolerována" - jde o symbiózu s křemíkovou inteligencí skupinového charakteru a proto je tolerována = je totiž naprosto nezbytná...
Nechci tady Vojtovi "zanášet" diskusní prostor nesouvisejícími příspěvky - pokud bude mít Juraj (nebo někdo další) potřebu načerpat tyhle symetrie podrobněji, tak k tomu mám veškeré informace na stránce pan-do-ra.cz, kde je i mail a další odkazy...

Vojtěch Franče řekl(a)...

V pohodě, Tisso, jen pište. On si každý načerpá, co unese.

Pavel Jan Sobek řekl(a)...

Velmi inspirující a zajímavá analýza. Docela by mě zajímalo, jak jste takovou konstelací narazili na Galaktickou radu (federaci). V podstatě většina věcí, co píšete sedí - v konfrontaci s přímou zkušeností s GR. Ti hadovití jsou Šedí a Reptiliáni (vesměs z oblasti Orionu). Pokdu by vás zajímalo více o těch vztazích a kdo je v GR, je fajn se s tím seznámit, doporučuju Lyssa Royal - The Prism of Lyra. Nevelká knížka, dá se i s táhnout na internetu v angličtině. Lyssa Royal je jedna z mála relativlně spolehlivých komunikátorek (kontaktů). Jinak je dobré prozkoumat také roli dalších galaktických civilizací, např. Andromédy (také má svůj projekt působení). Ohledně moci Rockefellerů jste se v tom pádu trefili přesně.
Ještě jednou díky.
Pavel

Vojtěch Franče řekl(a)...

Pablo: doposud jsem se o danou problematiku moc nezajímal, stejně jako o situaci na Ukrajině. Byl to jen konstelační experiment na podnět kamaráda. Tzn. člověk stojí v bodě označeném XY a říká, co vnímá v sobě, popř. co vidí kolem sebe na jiných bodech, nazvaných YZ. Díky za tip.

durino řekl(a)...

Dovolim si este jeden komentar, Pohlad na USA mi pride nekompletny. Neviem povedat ci to je zapricinene zotrvacnou propagandou, alebo je za tym aj nieco ine (mam na mysli iba pozitivne kanotacie). USA su momentalne spravcovia penazi (financnych tokov a tvorby jendotiek (virtualnej, dlhovej) meny) pricom tento aspekt je tiez dolezity a odkriva niektore motivacie. Zaujimave by bolo tiez pozriet sa na JPMorgan a GoldmanSachs co sa pecie v ich kuchyni. GoldMam je zaujimavy aj z pohladu prepojenia na Europu a Aziu (kolko centralnych bankarov pracovalo/pracuje pre GoldMan)
Dakujem,
Juraj

Vojtěch Franče řekl(a)...

tak hele, děcka, za týden jsme dali asi 20 konstelací na různá témata, některé zaměřená na historii civilizací a čaker, momentální vývoj lidstva apod, něco ještě asi přepíšu do textu, ale nečekejte, že jde narvat všechno dění a bytí světa do jedné konstelace! :-)

Marek Paral řekl(a)...

To je nádhera: "ocelově temné břicho Ruska". Pořád vidím analogii Země jako člověka a tady je zase tak krásně popsaný konflikt hlavy a břicha. A znovu mě napadá, že se snad jednou setkají a spojí - uprostřed, v srdci, což by mohlo být tak někde u nás, v srdci Evropy:)
GF je prostě duchovní svět, jedno, jak tomu říkat. A myslím, že je dobré i vynést na světlo ještírky alias reptiliány alias jakkoli, ďábla starého, kterého jsme povýšeně zametli v podobě většinou neškodného blbečka do pohádek. Zatímco on aktivně - skrze nás - koná. A jeho největší zbraní je naše nevědomost o něm. Taky se mu říká Pán lži (číst Tourniera! Lidé lži).
Vojto, geniální, někdy bych chtěl být u toho. Piš další, prosím.

durino řekl(a)...

No len aby to nebol konflikt hlavy a pod-bruska. Ako pani Tissa poznamenla 8.3 nebol len medzinarodny ale aj zien a ak by boli zmiznute potom by nam tu ozaj ostali iba gay-lordi :) otazkou je aku zem my Ludia chceme ci viac farebnu alebo ... Aj ked je uz to trochu mimo temu ak je globalizacia chcena a prospesna pre vacsinu hracov potom je potrebne prehodnotit rozdelenie primarnych energii. Ak povazujeme zapad za primarne muzsky a vychod zensky a tu lezi otazka ci sme sa ochotny vzdat a prijat :)
*ak prijememe teoriu odrazu/projekcie potom zem projektuje to co sa deje na vesmirnej urovni cize aj globalizacia moze byt chapana v jej sirsich pojmoch a ak sme zbadali GF potom si myslme ze mame moznost ho nie je len pozorovat ale byt ucastny aj ked pravdepoddne zo zaciatku ako pozorovatelia ...

durino řekl(a)...

Vcera ma napadlo ze ci na svoje vypocty pouzivate klasisicky 12 model, alebo staronovy 13 model;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Constellations_ecliptic_equirectangular_plot.svg/1000px-Constellations_ecliptic_equirectangular_plot.svg.png

Jan Bily řekl(a)...

Výborné. Ačkoliv i já tak nějak stojím minimálně jednou nohou v "realitě" (ať už pod tímto pojmem rozumíme cokoliv), ukazuje popisovaná konstelace, že je opravdu možné (a možná i čím dál tím víc) skrze konstelace čerpat vhledy do souvislostí, které by jinak člověk neměl. Zdali tyto vhledy jsou "pravdivé" či nikoliv nehraje moc velkou roli, protože - co je to vlastně "pravda"? Není to spíš náš výklad (a tím i pochopení) světa? Takže ještě jednou - děkuji za výbornou práci a těším se opět na shledání.
J.B.

janko řekl(a)...

...konstelace jsou vlastně produktem principu "sté opice" ( prolínání informací v informačních polích prostoru). Skrze auru přijmeme informaci, vytvořenou úplně jinde a jindy, ale vždy v pořadí vytvořená - přijatá. Tahle konstelace skrze mě téměž neznámé lidi potvrdila nejen moje poznatky a vjemy - ale hlavně - nebyl jsem sám, komu rezonoval zápis s osobní zkušeností.
Je to jako začátek sněhuláka, vytvořili jste asi 20 konstelací - kuličku, která po vypuštění na internet vytváří kouli - kostru pro nové paradigma pohledu na fyziku prostoru i fyziku člověka. Ještě jednou díky. Honza Koňas.

durino řekl(a)...

Ahojte vsetci. Prosim dovolte mi niekolko uvah. Cenim si vasu pracu a verim ze s pomocou Vasou a vsetkych op0zitivne naladenych ludi dokazeme predist velkej vojne. Patrim do skupiny ludi ktora mala sen o nuklearnom zniceni mne sa to udialo asi ked som mal 5 alebo 6 rokov a tento sen este stale "strasi" v mojej hlave. Nie je mi jedno ako tato hra dopadne a z "mojho" pohladu, je mozne dospiet k rieseniu prospesnemu pre maximalny pocet ludi. Ale chce to zmenu v rolozeni sil hlavne je potrebne aby Europa si zacala riesit veci sama a konecne sa odputala od USA, ale toto by vyzadovalo dost velke zmeny aj v ramci Unie ako takej.
V prvom rade by bolo potrebne prehodnotit optrebu NATO(a) tiez menovej Unie ako aj politicku udrzatelnosy EU v dnes podobe.

Ja mam taky sen co sa tyka nasho blyzkeho okolia, ze neutralna konfederacia medzi Rakuskom, Ceskom, Slovenskom a Madarskom by mala byt dost prospesna. Tiez sa mi zacalo ukazovat ze nejake delenie Ukrajiny by bolo asi mozne, alebo ziaduce ... Slovensko by mohlo dostat spat Zakarpatsku Rus, Poliaci uzemie ktore im bolo zobrane po 2. Svetovej Vojne. Rusi si uzemie, uz vyclenili ale taketo riesenie by vyzadovalo suhlas ludi zijucich na danych uzemiach (referendum). A tym padom by sa cast UA dostala do EU :) zatial asi tolko a dakujem Vam za trpezlivost so mnou.

Elza řekl(a)...

konečně nepodbízivý pohled

Petr H. řekl(a)...

Nemám to autorovi za zlé, ale když už chce dělat analýzy, je nutné se konceptuálně dovzdělat. Netvrdím, že sám všemu v KSB rozumím, ale značně mi to otevřelo a stále víc otevírá oči a spoju dříve nevídané souvislosti. Potom nebude psát o ruské mafii a usa to, co zde píše, je to spíš jeho přání aby to tak bylo, než skutečnost. Takže pro začátek bych doporučil např. videa s Pjakinem (především rychlofrekvenční analýzy), dále Veličkem (střednědobé cykly) a Zaznobinem (dlouhodobé cykly) .. koncepcia.eu / dvtr.eu