Nová školní předloha - Comenia ScriptV návrhu nové školní předlohy Comenia Script, o jejímž zavedení se zatím vedou diskuze a jejíž autorkou je Radana Lencová, jsou oproti stávající školní předloze zdůrazněny tyto grafologické znaky:

1) Nespojitost, Zjednodušení, Malé délkové rozdíly, Fixace 4B.

2) Částečně, byť v menší míře také: Plnost, Těstovitost, Levoběžnost (patky), Kolmý sklon (bude variovat).


Stručný význam uvedených grafologických znaků

Nespojitost
Instinktivní nejistota, introverze, nerozhodnost, stranění se, improvizace, diskontinuita psychických procesů, labilita, koncentrace, svéráznost, menší kooperativnost a adaptace do sociálního prostředí

Zjednodušení
Bránění se citovosti, racionální kontrola, menší energičnost, lhostejnost, střízlivost, racionální efektivita

Malé délkové rozdíly
Pasivita, stabilita, podřídivost, spokojenost s málem; sebestřednost, egocentrismus, méně podnětů, nerozhodnost

Fixace 4B
Pasivita, zábrany, nejistota, pocity méněcennosti, utlumenost

Těstovitost
Přirozenost, optimismus, smyslovost, vizualita, přátelskost, měkkost

Plnost
Názornost, optimismus, citovost, náročnost, afektovanost, fantazie

Levoběžnost
Soustředěnost, odstup, nejistota k vnějšímu, orientace na minulost, introverze

Kolmý sklon
Střízlivost, věcnost, pasivita, stabilita, individualismus, stálost, odstup, rozumová kontrola


Syntéza

Font Comenia Script je přibližně spojen s těmito psychologickými okruhy:

1) Instinktivní nejistota (vzhledem k sociálnímu prostředí), pasivita, energetická utlumenost, mírnost, opatrnost. (-)

2) Střízlivost, racionalita, efektivita, úspornost, koncentrace. (+)

3) Přirozenost, spontaneita, optimismus, živost, citovost, naivita, lehkost, svěžest, tolerance, elegance, estetický soulad (++)

4) Individualismus ("každý sám za sebe") jako trend moderní doby a západního světa (kolmost + nespojitost + levoběžnost) oproti kolektivismu, altruismu a kooperaci původní školní předlohy (spojitost + pravoběžnost + pravý sklon). (+/-)

5) Zkrácená horní a dolní zóna + předimenzovaná střední zóna: důraz na každodenní, vztahové a empirické, (střední zóna odpovídá úrovni ega a vědomé reality). Potlačení dynamických impulzů, potenciální tvořivosti: chybí totiž spojení s hlubinnými složkami psychiky ("zemí", "kořeny" a instinkty na jedné straně a "duchem", ideály a transcendencí na straně druhé). (-)Font Comenia Script tlumí dynamické, nevědomé, vitální, instinktivní, ambivalentní vitální, průrazné, extravertované osobnostní "okruhy" (respektive kontakt s těmito složkami v nás samých). Tlumí extravertní složky nutné ke spolupráci skupiny, pocit, že člověk "patří mezi své" a cítí se mezi nimi "jistě a bezpečně", že je ve světě a mezi lidmi "doma", že je přirozené ve světě plynout jako "ryba ve vodě" (o tuto složku přicházíme právě vyloučením spojitosti).


Celkově utváří Comenia Script dojem "bezbranné milé myšky" vyčleněné ze sociálního prostředí a dynamiky světa. (-)


Na druhou stranu je toto písmo výjimečně esteticky krásné a utváří dojem vlídnosti, citovosti, kultivovanosti projevu. (+)


Návrhy

1) Zvýšit spojitost písma (a umožnit tím i vyšší psací rychlost, rytmicitu atd.)

2) Dopracovat font do dynamičtějšího stadia (fixace II, III)

3) Zvětšit délkové rozdíly (přesah do horní a dolní zóny)

Radana Lencová, autorka Comenia Scriptu.

Ani sebe-záměrnější výtvor nezapře svého tvůrce. Má se však něco takového stát všeobecnou normou pro všechny děti? Jaký je váš názor?


Článek kolegy Vasila Sidora o Comenia Scriptu
Vyjádření Václava Mertina
Info na wikipedii

34 komentářů:

Vojtěch Franče řekl(a)...

"Comenii Serif jsem nakreslil poté, co jsem se zhrozil nad prvními učebnicemi svých dětí. Comenii Sans navrhl Tomáš Brousil jako bezserifový protějšek určený pro tisk, Comenii Script coby zajímavou alternativu k současné normě psacího písma navrhla Radana Lencová." (František Štorm)

zero řekl(a)...

Čau :) Tohle je zajímavý téma.
Moje Pepina (8 let) trpí když musí psát do písanky pěkně podle klasický školní předlohy. Je to zdlouhavý. Pokud si píše poznámky pro sebe, píše tiskacíma písmenama, hodně se to podobá Comenia Scriptu. Ale myslím že je důležitý začít psát klasickým způsobem právě proto že jednotlivá písmena na sebe NAVAZUJÍ. Comenia Script není vůbec dobrý nápad: je důležitý aby se děti naučily psát slovo v celku, plynule. Kolmé písmo je špatně. Klasický způsob psaní ve škole je dobrý základ, ze kterého si pak děti vytvoří svůj vlastní rukopis. Možná by stálo za to zjednodušit Velká písmena: klasicky psané velké K nebo G je možná zbytečně složité.
Docela často jsem psala na Umprum kaligrafii: písmena na sebe navazují, je třeba dodržovat sklon, psát uvolněně, plynule. Je to fakt uklidňující, harmonizující a je historicky ověřené že takhle to funguje. Písmo pro děti by mělo vycházet z organického historického základu. PLS COMENIA SCRIPT NEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!

Unknown řekl(a)...

Zbytečně složitá jsou také velká psané A,D,F, L, P, R,S V,W, B, X, Y...a nejmíň u poloviny dalších velkých písmen nevidím jediný důvod, proč je nepsat stejně jako tištěná.

zero řekl(a)...

Souhlasím s Věrou: velká písmena jsou hodně archaická. Malá písmena jsou ale oooooooook protože umožňují plynulé psaní.

Filip Blažek řekl(a)...

Věta "je důležitý začít psát klasickým způsobem právě proto že jednotlivá písmena na sebe NAVAZUJÍ" má asi takovou argumentační sílu jako věta "je důležitý mít v koupelně obkladačky, protože na sebe NAVAZUJÍ".

Zvykli jsme si ve škole na na určité písmo natolik, že mu mnozí z nás říkají "klasické" nebo "tradiční" a někteří v něm vidí i určitou hodnotu. V rozhlasu nedávno mluvila starší paní, která si zoufala, že už se nebude psát tak, jak se to učila o na ve škole; přitom kdyby někdo porovnal předlohu, kterou se ta paní učila, a dnešní písmo, byl by velmi překvapen, že se od sebe tak zásadně liší!

Kritika Comenie je typická pro náš národ: kritizovat vše, čemu nerozumíme.

zero řekl(a)...

Re kukurin: Nekritizuju to čemu nerozumím. Typografii, písmu a kaligrafii rozumím dobře, prakticky, mnoho let jsem se tím živila. Grafologii rozumím částečně.

Pokud se učíte jako dítě psát spojitě, fixujete si do mozku plynulý pohyb, vlnu. Časem tahle vlna zmutuje tak jak vám zobák narost. Někdo píše dál spojitě, někdo písmo rozkouskuje, častěčně nebo úplně. Klasické školní písmo není žádný přežitý výmysl, je to ORGANICKY vzniklá předloha. Pokud se moje dcera rozhodne psát tiskacími písmny, zvládne to bez problémů sama, ve druhé třídě, bez Comenia Scriptu. Nikdy už se ale nenaučí psát rychle, tzn. tak aby písmena na sebe navazovala. Klasická školní předloha je dobrý základ pro rychlé a plynulé psaní bez zbytečných záseků.

Bublina je kulatá proto, že koule je energeticky nejvýhodnější tvar který může bublina v prostotu zaujmout. S písmem je to stejné. Tímhle směrem by se mohla ubírat modifikace stávající školní předlohy. Comenia Script ale děla z koule krychli. A to je blbost.

zero řekl(a)...

Oprava: v prostoru :)

Vojtěch Franče řekl(a)...

Zero, přesně v tom, co říkáš, spočívá jádro argumentace české grafologické komory proti navrhované školní předloze.

masi řekl(a)...

Když se učí psací písmo, doporučuje se napsat celé slovo a teprve pak dopsat diakritické znaménka?

Jinak na tiskací písmo jsem přesel v prváku na střední a jedním z důvodů byla jinakost (myslím, že drtvá většina psala psacím písmem) a taktéž jsem se rád zbavil mého stylu písma, které bylo nečitelné a vypadalo zkrátka hnusně.

I když jsem si nyní po letech zkusil napsat větu psacím, vypadá to pořád stejně, ehm, nepřesvědčivě. Nicméně jde si s tím poměrně lehce pohrát - stačílo některá písmena více zakulacovat a rázem to tolik nepřipomínalo písmo stařenky píšící poslední vůli.

Unknown řekl(a)...

Comenia Script na facebooku: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Comenia-Script/493242715033

zero řekl(a)...

Vojto: existují na Comenia Script nějaké grafologické testy rychlosti? Jak se dá s tímhle písmem psát rychle?
Píšu hodně rychle takže jsem si časem zjednodušila písmo do maximálně stylizovaných dynamických tahů. Část písmen je "tiskací" a podobá se Comenia Scriptu, ale 50% písmen a možná víc píšu propojeně. ČÍM POTŘEBUJU BÝT RYCHLEJŠÍ, TÍM VÍC PÍSMENA PROPOJUJU. Kdybych se tohle spojování kdysi nenaučila ve škole, asi bych se k němu dost pracně dopracovala. Dělám to automaticky a spojuju písmena tam kde mi to umožní větší rychlost a dynamiku. Naopak tam kde je to zbytečný písmena nepropojuju vůbec.

Dcera píše ve druhé třídě oběma způsoby: klasickým školním písmem i tiskacími písmeny. Tiskací písmena ji baví víc, ale píše úkol dvakrát pomaleji. Naštěstí má na výběr: až bude nucená psát si rychle poznámky, může se svobodně rozhodnout, co je pro ni lepší. Mám pocit že děti které budou umět jenom Comenia Script nebudou mít možnost volby.

Je to jako učit se řídit auto rovnou na automatu: nikdy se pak nenaučíš řadit instinktivně.

Vojtěch Franče řekl(a)...

O testech rychlosti Com.scr. nevím. Ano, spojitost je jedním z komponent rychlého písma. Souhlasím, že když se naučím psát psacím písmem, mohu kdykoliv přejít na tiskací, kdežto když se naučím jen tiskace, psací už ovládat nebudu.

Trupiku, díky za odkaz.

Masi, jak se to učí, nevím, ale lidé, kteří píší diakritiku rovnou v letu se liší od těch, kteří diaktitiku dopisují až dodatečně (to je "podivnější". Většina lidí se uchyluje k tiskacímu písmu kvůli čitelnosti pro druhé. V jiném případě může jít o schování se do masky (nenechat se poznat). Také může jít o projev racionality (zjednodušení), snížení emoční stránky projevu. I tiskací písmo může být velmi originální. Stejně tak leckdo spojuje tiskací písmena.

Patrik Balint řekl(a)...

Vojto, môžeš prosím niečím podložiť toto tvrdenie?
"Souhlasím, že když se naučím psát psacím písmem, mohu kdykoliv přejít na tiskací, kdežto když se naučím jen tiskace, psací už ovládat nebudu. "

Zero "Bublina je kulatá proto, že koule je energeticky nejvýhodnější tvar který může bublina v prostotu zaujmout. "
To je z istého pohľadu pravda. Či to ale je výhodnejšie pre dieťa pri písaní je otázne.
Dieťa tiež neučíme chodiť do tvaru bubliny aj keď je to z určitého pohľadu najvýhodnejšie. Väčšinou dieťa necháme chodiť rovno. ;-)

Vojtěch Franče řekl(a)...

Vždyť už dnes mnoho lidí psát "psace" v podstatě neumí, a to to nazvdory mnohaleté každodenní praxi ze základní a střední školy. Jak by mohl někdo umět psát psace, aniž by si tento styl psaní vůbec kdy osvojil. To je jako kdybych tebe nebo někoho poprosil, aby něco napsal těsnopisem, švabachem nebo kurentem z první republiky - pokud ses to neučil, tak to umět nebudeš.

I lidé, kteří umějí normálně psát psace, píší písmo Comenia Scriptu zásadně nespojitě: http://www.lencova.eu/cs/gal_ukazky_rodice

Podle mě, jestli chce někdo umět psát psacím písmem, tak se jej musí naučit, to je celé. Nebude tak psát "sám od sebe". Obráceně to ale platí: kdokoli se učil psát psacím písmem, tiskací podobu písma se také učil, je zvyklý tak číst, přechod na tiskací formu písma nikomu problémy nedělá - tento styl psaní ovládá, protože jsme se na základní škole učili obě podoby písma. Poprosit tebe, abys něco vyšvihl kurentem (moje babička to třeba umí - ale jen proto, že se tak psát několik let učila) - je stejné jako poprosit dítě, které se učilo psát pouze tiskace, aby něco napsalo "psace". Všemu je třeba se naučit, abychom si to osvojili a zautomatizovali.

Přechod z psacího na tiskací je jako přesednout z auta s manuální převodovkou do auta s automatickou převodovkou (není k tomu třeba žádné úsilí). A naopak, pokud jsem celý život jezdil autem s automatickou převodovkou, budu-li chtít přejít na manuální řazení, bude mi to holt nějakou dobu trvat, než se to naučím. Když mě do toho auta posadí ráz na ráz, tak nebudu hned umět řadit a plynule jezdit po městě.

zero řekl(a)...

Patriku: pro rychlé psaní platí taky něco jako energeticky nejvýhodnější forma. Tou je spojování písmen dohromady. Vyzkoušej si to: když budeš chtít psát čitelně, budeš možná psát jednotlivá písmena odděleně, ale budeš psát pomalu. Když ti bude někdo diktovat text celkem rychle a dlouho, začneš spojovat (některá) písmena dohromady. Při častém a rychlém psaní dlouhých textů zaujme tvůj rukopis energeticky nejvýhodnější formu :) Čím rychleji budeš psát, tím víc si zjednodušíš tvary písmen. Některé skupiny písmen možná spojíš tak, abys je napsal jedním švihem.

Rychlost písma je důležitá proto, že je docela blbý psát pomalejc než myslíš :)

Co se týče převodovky: začala jsem chodit do autoškoly. Ze začátku bylo používání spojky peklo. Časem jsem to pochopila a jde to automaticky, instinktivně. Jsem ráda že jsem to zvládla, protože kdybych se učila řídit na automatu, nikdy bych nemohla řídit normální auto, nepochopila bych princip motoru a nestala bych se dobrou řidičkou :) Což ti určitě každej profesionální řidič potvrdí.

Řídit i psát musíš instinktivně. Jinak to jde ztuha.

PS: Vojto, máš řidičák?

Patrik Balint řekl(a)...

Vojto, už rozumiem.
Ale:
Musí sa ho učiť alebo sa s ním stačí stretnúť-odozrieť? Predsa písané nie až také rozdielne od tiskacieho? Alebo je tam naozaj taký rozdiel ako v porovnaní so švabachom?

Chápem, že ak mám okolo seba len tiskací(knihy, časopisy..), tak budem s väčšou pravdepodobnosťou písať tiskacím a budem k nemu inklinovať. Ale napísať, že ak som sa neučil písané, tak s tiskacieho na neho nikdy neprejdem je trochu pritiahnuté za vlasy. Je to len o tom s čím sa budem stretávať, prípadne aká je moja osobnosť. ;-) Či nie?

Zero, u mňa to práve neplatí, čo píšeš. Bol som nútený jeden čas písať dosť rýchlo. Písal som rukou záznamy mojich klientov. Asi 30-50 strán denne. To čo píšeš u mňa vôbec neplatilo.

Ale poďme ďalej.
Vojto, čo píšeš o Comenia je presne dieťa vo vývine medzi 6-10 rokom. Akoby to úplne sadlo.
Prečo by podľa Teba mali deti písať najprv písaným("švabach") a potom prejsť na tiskací, s ktorým sa stretávajú a budú stretávať celý život?

zero řekl(a)...

To že to Patriku u tebe neplatilo neznamená že to tak většinou není :)

Pokud píšeš tiskacíma písmenama a navíc rychle, tak je to ok. Nevylučuje to ale fakt, že kdybys občas propojil skupiny písmen do jednoho celku, psal bys rychleji. Taky píšu velkou část písmen tiskací a redukuju tvary na minimum. Ale tam kde to je rychlejší spojím víc písmen do jedný vlnovky. Takhle to dělá většina lidí. Je to přirozený. Vlnovka je přirozená. Střídání girlandy a arkády je uklidňující, rytmické. Systola, diastola. Nádech, výdech. Napjatý sval, uvolnění.

Pokud se děti učí psát klasickým školním písmem, učí se plynulému uvolněnému pohybu ruky. Tenhle pohyb zpětně působí na psychiku: harmonicky. Comenia Script neučí děti PSÁT, učí je KRESLIT písmena. A to už v první a druhé třídě většinou všichni umí.

Pokud vím tak grafologie (Saudek?) zkoumá mimo jiné rychlost písma. Vše co rychlosti zbytečně brání ukazuje na nějakou blokující psychickou strukturu. Je to jako když se zasekneš v asociačním testu: dlouhá reakce indikuje emočně nabitý materiál.

Ve výtvarným projevu funguje: nejdřív je dobrý umět namalovat strom tak aby vypadal jako strom. Pak ho můžeš redukovat na stylizovaný piktogram. Opačně to jde taky, ale nikdy ta stylizace nebude tak elegantní :)

Vojtěch Franče řekl(a)...

Patriku: dobře, měl jsem napsat, že přechod z tiskacího na psací je obtížnější než v opačném směru. Nevyjádřil jsem se dost přesně.

Neříkám, že by to mělo nebo nemělo být tak a tak, snažil jsem se přinést argumenty pro a proti nové školní předloze tak, aby si každý mohl udělat svůj názor, a navrhnout možná zlepšení fontu z hlediska grafologie. Argumenty pro naučení psacího písma jsou dobře shrnuty ve vyjádření české grafologické komory: http://www.grafologickakomora.cz/files/Comenia-psychologievyrazu.pdf

Bohatá diskuze se rozvinula v časopise Tvar. http://www.grafologickakomora.cz/files/Tvar%2006-2010.pdf

Vojtěch Franče řekl(a)...

Švabach vypadal takto: http://archiv.kvalitne.cz/jaknato/svabach.jpg Podle mě to "odezrieť" nestačí - ty spájené tahy si musíš nacvičit.

Mě se Comenia script na pohled velmi líbí, jen si myslím, že by zasloužilo úprav.

Vojtěch Franče řekl(a)...

zero: řidičák mám od 18ti, ale příliš často neřídím.

Patrik Balint řekl(a)...

Vojto, dík.

Patrik Balint řekl(a)...

Zero "Pokud se děti učí psát klasickým školním písmem, učí se plynulému uvolněnému pohybu ruky. Tenhle pohyb zpětně působí na psychiku: harmonicky."

Zero, toto je Tvoj pocit, alebo máš k tomu aj nejaký argument?
Totiž si viem predstaviť x detí kde to bude podľa mňa pôsobiť disharmonicky.

Zero "Comenia Script neučí děti PSÁT, učí je KRESLIT písmena. "

To akože deti nenaučí Comenia písať? Budú len kresliť? A definícia písania je aká? Spojitá písaným písmom? :-)) Ja myslím, že definícia písania znie - maľovanie písmen. Akokoľvek. Ešte som nepočul, že by niekto povedal, že v knihách sú písmená nakreslené. :-))

Zero "Ve výtvarným projevu funguje: nejdřív je dobrý umět namalovat strom tak aby vypadal jako strom. Pak ho můžeš redukovat na stylizovaný piktogram. Opačně to jde taky, ale nikdy ta stylizace nebude tak elegantní :) "

Bude zase asi rýpať, ale toto myslím platilo v druhej polovici minulého storočia.
Napríklad koncom 19. storočia to neplatilo napríklad u pánov, ktorý tvorili hlavne v južnom Francúzku. ;-)

Zero, niekedy zovšeobecnenie nie je vhodné - hlavne ak rozšírime svoj pohľad aj ďalej.

Aby som sa vyjadril: Mne sedí Comenia na vývoj deti 6-10 rokov. Písané písmo mi sedí na deti staršie. Myslím, že s čím viac sa dieťa zoznamuje tým lepšie. Ale je otázne aj načasovanie a individualita dieťaťa.

Sám som kedysi učil písať písaným písmom ľavou rukou. Parádny rozvoj pravej hemisféry a precítenia seba cez písmo.

zero řekl(a)...

Patriku:

1: Není to můj pocit. Je to moje zkušenost: střední výtvarná škola plus 2 roky Umprum, z toho rok atelier písma, několik let praxe v oboru typografie a kaligrafie. A nejen moje zkušenost (viz vyjádření grafologický komory).

2: Ano, například pro dysgrafiky by byl CS asi lepší. Stejně jako pro mně by bylo lepší kdyby byla zrušená hudební výchova.

3: Ano, mezi kreslením a psaním je rozdíl. Exaktně definovat ho nedokážu. Pokud se budeš věnovat kresbě a kaligrafii současně, rozdíl určitě pochopíš.

4: Pánové v južnom Francúzsku: třeba Lautrec nebo Gaugin nebo Gogh? Pokud se podíváš na vývoj rukopisu těchto malířů, zjistíš že čím více zkušeností s kresbou a malbou měli, tím méně čar (tahů štětce) potřebovali k vyjádření. Zejména Lautrec byl mistrem virtuozních plynulých a spojitých linií:

http://cgfa.acropolisinc.com/lautrec/lautrec12.jpg

Samozřejmně si nemyslím, že je třeba nejdřív malovat fotorealistické šerosvity, abys na konci života skončil jako Haring.

5: Učitelka dcery mne informovala že děti píší klasickým psacím písmem (v hodině českého jazyka), v angličtině píší podle anglické předlohy (podobá se CS), a pokud si dcera píše čtenářský deník tiskacím písmem, nikomu to nevadí. Tohle se mi zdá ideální, dítě se seznámí s různými variantami a vybere si. Není důvod proč vyloučit právě tu základní klasickou variantu, se kterou se děti jinde než ve škole (pravděpodobně) nesetkají.

Patrik Balint řekl(a)...

Zero, ja nehovorím, že by sa malo spojité "maľovanie" písmen vylúčiť. :-) Ale môže sa učiť ako hudobná výchova na druhom stupni a nie ako písmo na písanie pre 6-10 ročné deti, pre ktoré je to ako pre teliatko namaľované vráta.

Patrik Balint řekl(a)...

1: aj za socializmu bol rozšírený názor, že deti sa majú učiť sedieť a podopierať od pol roka a chodiť od roka
- tak vnímam aj vyjadrenie grafologickej komory

2: čo ak písané písmo práve k disgrafikom "prispieva"

3: rád si to nechám vysvetliť.. takže v tlačené písmená v knihách, reklamách, billbordoch, rozprávkach, oblečení, internete s ktorými sa deti stretávajú denne, sú písmená kreslené?

4: to hovorím celý čas - dajme deťom čas na plynulé ťahy, ktoré sú pre nich podľa mňa v 6-tich rokoch neprirodzené

5: to je tak ideálne pre dospelého a nie pre dieťa ;-) takto sme zaťažovali deti v stredoveku(a v podstate až doteraz v iných formách), lebo okrem toho, že sa majú niečo naučiť, museli aj pracovať na poli... vyskúšaj si na dcéru hovoriť naraz aj ty aj ešte niekto druhý ako sa bude správať a či to bude ideálne

zero řekl(a)...

Patriku, vypadá to že se rozcházíme zejména v názoru na to co zvládne šestileté dítě. To asi my dva nevyřešíme, je to indivuduální, nejlíp to posoudí učitel s praxí který má srovnání. Vycházím ze schopností své dcery, která uměla psát tiskacími písmeny rok před nástupem do první třídy, navíc dobře kreslí, takže s klasickým psaním problém nemá. Nemyslím si že je v tomhle nějak nadprůměrná, podobně na tom jsou i její kamarádi. Faktem je že chodí do jazykový školy kde je díky přijímacím zkouškám malinko jiný složení dětí než na běžný základní škole. Souhlasím s tebou: pokud má některý dítě s klasickým písmem VÁŽNÝ problém, ať propánaboha píše jak chce. Nedomnívám se ale že se to týká většiny školáku. Čau a howgh :)

iffan řekl(a)...

Myšlenka zjednodušeného písma je dobrá, ale jako absolvent grafologické studia vím, že většina lidí si podle svého vyzrávaní vytvoří svou formu písma. Proto by spíš prospěla určitá uvolněnost školní předlohy, která nebude nutit děti psát proti jejich přirozenému temperamentu a bude přihlížet k individuálnosti každého jedince.

Unknown řekl(a)...

Moc nevěřím na nějaké organické písmo, organické je pouze tím, že jsme se ho museli učit ve škole (někde jsem četl, že je to z Rakouska-Uherska??). V západní Evropě se ve školách učí, pokud vím, tiskací písmo a žáci podle mě píšou stejně rychle jako čeští žáci písmem psacím. Tiskací písmo se také daleko lépe luští a na druhou stranu, pokud někdo píše psacím a ještě nečitelně, člověk, který se učil psát tiskacím to nerozluští nikdy. Proto s učením tiskacího písma souhlasím.

Vojtěch Franče řekl(a)...

Díky za názor. Část prvňáků se prý už začne novou školní předlohu učit. :-)

http://www.novinky.cz/domaci/210280-cast-prvnaku-se-zacne-ucit-nove-pismo-comenia-script.html

Vojtěch Franče řekl(a)...

V 70.-80. letech byl ve Švédsku proveden podobný experiment se zavedením nového, zjednodušeného písma. Dopadl nedobře, žáci i pedagogové byli nespokojeni a po 10 letech se začali spontánně vracet ke starší (spojitější) předloze. Problémem byla především nespojitost písmen s dolními kličkami (j,g,y).

http://www.grafologickakomora.cz/files/svedska-reforma.pdf

Unknown řekl(a)...

jsem amatérský genealog a během posledních 3 staletí se několikrát drasticky změnilo písmo. dost podobné písmo se často používalo v 18. století v latinsky psaných matrikách a pak okolo roku 1900 v česky psaných matrikách. mezi tím byly používány různé varianty našeho "normálního" psacího písma a kurentu. Vůbec mi tohle písmo nepřipadá divné, je jedno z čitelnějších, ale přece jen, poslední století jsme zvyklí více méně na ten náš způsob psaní elegantních zaoblených písem, a takovéhle potrhané tiskací písmo nám připadá divné. Přece jen, i u našeho klasického písma i u kurentu se přemýšlelo nad tím, jak se to bude psát, teď od dětí nejspíš předpokládáme, že budou částeční analfabeti(běžné v dnešní kultuře) a budou psát jen jednotlivá slova. na dlouhé texty se podle mě takovéhle písmo moc nehodí.
Já osobně si píšu poznámky tiskacími podobnými písmeny, ale když už píšu něco dělšího (i když si píšu jen nějaké poznámky na papíře), tak mě to tiskací rychle omrzí a přejdu plynule do psacího.

stragra řekl(a)...

Patřím mezi ty, kdo déle- nikoli více pamatují. Po roce 1968 se říkalo " byli jsme těsně nad propastí" o deset let později "udělali jsme velký krok kupředu". Tak nějak chápu změnu psací osnovy jednoduše z fixace 2 - 3 do 4b. Omezujeme volný pohyb, s jakým omezením individuality přijdeme dále? Eva Straková

Vojtěch Franče řekl(a)...

Ano, i tak by se to dalo chápat...

Dalis Dobrota řekl(a)...

To píšete přesně. Všat také COMENIA SCRIPT vznikl pro děti, které se nerady učí (smyslově vnímavé děti), aby nezůstaly úpně negramotné.